Palvelusetelien avulla on vaikutettu palvelujen laatuun ja saatavuuteen. Vai onko sittenkään? Lisää tutkittua tietoa palvelusetelien eduista ja haitoista kaivataan. (Kuva: Ville Miettinen)

Palvelusetelien suosio kuntalaisten tarvitsemien palveluiden takaamiseksi on pikku hiljaa kasvanut. Palvelusetelioperaattori Vaana Oy:n tuoreen selvityksen mukaan palvelujen saatavuutta ja paikallisen elinkeinoelämän kehittymistä on voitu parantaa palvelusetelien käyttöönotolla, mutta samaan aikaan kyselyn tuloksista käy ilmi, että palvelusetelin keskeisiä vaikutuksia on kunnissa tutkittu heikosti.

Lisää tietoa tarvitaan palvelusetelien vaikutuksesta palveluiden laatuun, kuntatalouteen tai palveluiden saatavuuteen. Kyselyyn vastanneista kuntien edustajista peräti 80 prosenttia ei osannut sanoa, millainen vaikutus palvelusetelien on ollut kuntatalouteen.

-Tulos on mielenkiintoinen, sillä palvelusetelilainsäädäntö on ollut voimassa jo 10 vuotta. Meidän pitää oikeasti panostaa entistä enemmän tiedon keräämiseen palvelusetelien vaikutuksista. Voi olla, että näitä selvityksiä on tehty, mutta tulokset eivät ole päätyneet välttämättä oikeille tahoille, Vaana Oy:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Olli-Juhani Piri arvioi.

Tulevaisuuden sote-palvelujen järjestäminen on Antti Rinteen hallituksen käsissä, mutta oli tulossa sitten millainen malli tahansa, niin palveluseteleille on järjestelmässä oma paikkansa. Tutkittu tieto käytännön kokemuksista on kuitenkin tarpeen, kun uusia avauksia tehdään palvelujen järjestämisessä.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)-Palvelusetelien käyttöönoton vaikutuksia tulisi tutkia esimerkiksi kustannusten, laadun ja palvelujen saatavuuden näkökulmasta. Kun tilanne tulevaisuuden suhteen on vielä auki, niin kuntien tulisi selvittää palvelusetelien vaikuttavuutta. Palvelusetelien avulla voidaan tarjota uudessakin järjestelmässä kuntalaisille hallittua valinnanvapautta, Piri uskoo.

Vaikutuksia laatuun ja saatavuuteen

Kyselytutkimukseen vastanneista kuntien edustajista 44 prosenttia arvioi palveluiden saatavuuden parantuneen palvelusetelin käyttöönoton myötä. Palveluseteliä pidettiin monilta osin myös ostopalveluita parempana tapana järjestää palveluita kuntalaisille. 46 prosenttia kuntien edustajista arvioi kunnan palveluiden laadun parantuneen palvelusetelin käyttöönoton myötä.

Kyselyyn vastanneista palveluntuottajista lähes kaksi kolmannesta arvioi, että palvelusetelien käyttöönotto on parantanut pienyritysten mahdollisuuksia toimia. Myös kuntapuolelta arvioitiin, että palvelusetelin käyttöönotto on lisännyt yritysten toimintaedellytyksiä kunnissa.

Palvelusetelien arvon suhteen kyselyssä oli selvää hajontaa. Kuntavastaajista joka kymmenes arvioi, että palvelusetelin arvo ei ole riittävä laadukkaiden palveluiden tuottamiseen. Palveluntuottajista arvoa liian matalana pitää kolmasosa vastanneista.

Kunnissa etenkin sosiaalipalveluihin kohdennettavien palvelusetelien matalaa arvoa pidetään huolestuttavana. Palveluntuottajat taas nostavat esille asiakkaille jäävän huomattavan omavastuuosuuden, joka on vaikuttanut palveluiden hankintaan etenkin vanhuspalveluissa.

Vaana Oy:n kyselytutkimukseen vastasi 133 palveluseteliasioiden parissa työskentelevää kuntatyöntekijää ja -päättäjää yli 50 eri kunnasta, joissa hyödynnetään palveluseteleitä. Lisäksi kyselyyn vastasi 199 palveluntuottajaorganisaation edustajaa.

Tutustu täällä selvitykseen 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*