Apulaisoikeuskanslerin sijainen Petri Martikainen on ottanut kantaa Sodankylän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pekka Heikkisen (kok.) turhan tarkkaan itsensä jääväämislinjaan. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että valtuutetun puolueettomuuden vaarantumiseen on oltava objektiivisesti havaittavissa oleva syy. Eikä noita syitä Sodankylän tapauksessa havaittu.

Heikkinen jääväsi itsensä kolmeen eri otteeseen, kun kunnanvaltuuston kokouksissa oli käsitelty eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöstä koskien kunnanhallituksen ja virkamiesten menettelyä tarkastuslautakunnan arviointitoiminnan toteuttamisessa. Asiaan perehtynyt apulaisoikeuskanslerin sijainen ei nähnyt tarvetta noin tarkalle jääväyslinjalle. Samaa mieltä oli myös Sodankylän kunta antamassaan selvityksessä.

Heikkinen jääväsi itsensä valtuuston kokouksissa 6.9.2018, 13.12.2018 ja 17.1.2019. Antamassaan selvityksessä valtuuston puheenjohtaja kertoi jäävänneensä itsensä ensimmäisestä valtuuston kokouksesta, koska hän oli jo aikaisemmin katsonut itsensä esteelliseksi käsittelemään samaa asiaa kunnanhallituksessa. Kun asia oli uudelleen esillä joulukuun ja tammikuun kokouksissa, niin hän katsoi esteellisyytensä jatkuvan.

-Kunnanvaltuuston puheenjohtajan näkemyksen mukaan hänen osallistumisensa kunnanjohtajaa, sivistysjohtajaa tai talous- ja hallintojohtajaa koskevaan päätöksentekoon olisi vaarantanut puolueettoman käsittelyn kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa muun muassa siksi, että hänen suhteensa sivistysjohtajaan on ollut ongelmallinen ja että erimielisyyksiä on ollut myös kunnanjohtajan kanssa. Edelleen hänen puolisonsa on pääluottamusmies ja olisi mahdollisesti tullut osalliseksi asiassa valtuuston päätöksen mahdollisissa seuraamuksissa sivistysjohtajalle tai kunnanjohtajalle. Lisäksi kunnan talous- ja hallintojohtaja on ollut hänen ja hänen puolisonsa vuokralaisena, apulaisoikeuskanslerin sijaisen ratkaisussa kerrotaan.

MainosPerustelut eivät kuitenkaan menestyneet oikeuskanslerin virastossa tehdyssä syynissä. Käsitellyt asiat eivät olleet koskeneet kunnanvaltuuston puheenjohtajaa tai hänen läheistään henkilökohtaisesti, eikä puheenjohtaja ollut asioista päätettäessä kuntalain 97 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla esteellinen. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja oli näin ollen menetellyt virheellisesti poistuessaan kunnanvaltuuston kokouksista.

-Kunnanvaltuuston puheenjohtaja oli arvioinut olevansa esteellinen, vaikka kuntalaissa tarkoitettua esteellisyyden aiheuttavaa perustetta ei ole objektiivisesti arvioiden havaittavissa. Muun muassa kuntalain perusteluiden mukaan epävarmassa tilanteessa esteellisen henkilön on parempi olla ottamatta osaa asian käsittelyyn. Tämän vuoksi pidän riittävänä toimenpiteenä, että kiinnitän kunnanvaltuuston puheenjohtajan huomiota kuntalaissa valtuutetulle säädettyihin esteellisyysperusteisiin ja niiden arvioimiseen, ratkaisussa todetaan.

Päätös oikeuskanslerin viraston sivuilla

MainosJatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*