Kansalaisen tulee saada laadukas kiireellinen hoito asuinpaikasta ja vuorokauden ajasta riippumatta. Päivystysjärjestelmän rakenteellinen uudistaminen onkin tämän takia tarpeen, toteaa Valvira lausunnossaan hallituksen esityksestä päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistamiseksi.

-Kansalaisten yhdenvertaisuus laadukkaan kiireellisen hoidon saamisessa tulisi turvata niin, etteivät he joudu eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, asuvatko he laajan vai suppeamman päivystysyksikön lähellä tai riippuen siitä, mihin vuorokaudenaikaan he sairastuvat, Valvira arvioi.

Myös erityisvastuualueen ohjaavan roolin alueen ensihoidon järjestämisessä arvioidaan parantavan palvelujen yhdenvartaisuutta. Nykytilassa on Valviran mukaan parantamisen varaa.

-Valviran 2014 tekemässä, ensihoitoa koskevassa selvityksessä sairaanhoitopiirien välillä todettiin olevan suurta vaihtelua sekä asetetuissa tavoittamisaikatavoitteissa että niiden toteutumisessa, tuoreessa lausunnossa todetaan.

Sosiaalihuolto lähipalveluina

Sosiaalihuollon asiakkaiden tarvitsemat palvelut Valvira haluaa järjestettävän tulevaisuudessakin mahdollisimman lähellä asiakasta. Samalla tulisi kehittää terveydenhuollon ja sosiaalihuollon välistä yhteistyötä, jotta asiakas saisi tarvitsemansa avun.

-Sosiaalihuollon palvelut pitäisi järjestää pääosin lähellä asiakasta. Ongelmia on nykyisin ollut erityisesti terveyskeskuksissa, joissa tällaista matalan kynnyksen sosiaalihuollon palvelua ei ole useinkaan ollut käytettävissä. Puutteita on kuitenkin ilmennyt myös erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon kotiin tai asumispalveluyksikköön siirtyvien palvelujen järjestämisessä, niiden viiveettömyydessä ja saumattomuudessa, lausunnossa korostetaan.

Valvira ottaa lausunnossaan kantaa myös julkisen ja yksityisen palveluntuottajan asemaan. Pelisäännöt ja vaatimukset tulee olla kaikille samat. Lainsäädännöllä tulisi varmistaa, että samat vaatimukset koskevat kaikkea julkisesti järjestettyä terveydenhuoltoa, eikä niitä voi kiertää silloinkaan, kun palvelut tuottaa yksityinen taho.

Valviran lausunto päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistamisesta

Avatar
Pekka Moliis
pekka.moliis@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*