Pyhäranta on käynnistänyt uuden kunnanjohtajan hakemisen. 2000 asukkaan varsinaissuomalainen rannikkokunta kertoo virkailmoituksessaan etsivänsä avointa, rohkeaa ja vastuullista uudistajaa. (Kuva: Pyhärannan kunta)

Turun hallinto-oikeus on hylännyt Pyhärannan kunnanjohtajana toimineen Harri Hiitiön valituksen, joka koski hänen irtisanomistaan maaliskuussa 2022.

Kunnanvaltuusto totesi Hiitiön menettäneen valtuuston luottamuksen ja irtisanoi hänet äänestyspäätöksellä lukemin 13-6. Hiitiö katsoi valituksessaan, että irtisanomista ei tehty lainmukaisesti.

Hiitiö hoiti kunnanjohtajan virkaa kesästä 2018 lähtien, mutta hänen valintansa sai valitusten takia lainvoiman vasta lokakuussa 2021. Kunnanhallitus ei ollut irtisanomishetkellä vahvistanut virkavaalia eikä kuntalain edellyttämää johtajasopimusta oltu tehty, ja Hiitiö toimi vt. kunnanjohtajana. Hiitiön valituksen mukaan virkasuhdetta ei siksi olisi voitu katkaista kuntalain 43 §:n nojalla luottamuspulaan perustuen, vaan ainoastaan viranhaltijalain nojalla.

Hiitiö totesi myös, että jos kunnanjohtajan irtisanomisperusteena käytetään luottamuksen menettämistä, siitä tulee olla objektiivisesti todettavissa olevia perusteita. Näitä ei tässä tapauksessa ole Hiitiön mukaan esitetty.

Hallinto-oikeus katsoi, että Hiitiö on irtisanottaessa hoitanut kunnanjohtajan virkaa, eikä kuntalain 43 §:n soveltamisen kannalta ole merkitystä sillä, ettei erillistä päätöstä kunnanjohtajan virkavaalin vahvistamisesta oltu tehty.

Oikeus totesi, että kuntalaki velvoittaa sopimaan johtajasopimuksella ainoastaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Sopimukseen on mahdollista ottaa mukaan määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan. Laki ei tähän kuitenkaan velvoita, eikä johtajasopimuksen tekeminen siten ole edellytyksenä kuntalain 43 §:n irtisanomismenettelyn soveltamiselle.

Luottamuspulalle oli hallinto-oikeuden mukaan esitetty objektiivisesti osoitettavissa olevia syitä, vaikka osa tilapäisen valiokunnan luottamuspulan syiksi esittämistä yksittäisistä tapahtumista olikin yksilöimättömiä. Siten valtuusto on laajan harkintavaltansa nojalla voinut katsoa Hiitiön menettäneen valtuuston luottamuksen.

Pyhäranta on käynnistänyt uuden kunnanjohtajan hakemisen. 2000 asukkaan varsinaissuomalainen rannikkokunta kertoo virkailmoituksessaan etsivänsä avointa, rohkeaa ja vastuullista uudistajaa. Hakuaika päättyy 17. huhtikuuta.