kuva: Ville Honkonen
Anne Sormunen valittiin Utajärven kunnanjohtajaksi huhtikuussa 2017

Anne Sormusen valinta Utajärven kunnanjohtajaksi on lainvoimainen. Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjapäätöksellään kumonnut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisun, jossa katsottiin, että kunnanjohtajan viran hakijoita ei olisi valintamenettelyn aikana tosiasiallisesti vertailtu keskenään.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perustelujen mukaan nimilistaa, josta kävi ilmi kunkin hakijan suorittama tutkinto ja kotikunta, ei voitu pitää kirjallisena ansiovertailuna. Useat seikat puhuivat kuitenkin sen puolesta, että hakijoita oli tosiasiallisesti vertailtu.

Haastattelut suorittaneessa ryhmässä oli ollut edustettuna yhdeksän kunnanhallituksen jäsentä sekä kolme valtuuston puheenjohtajaa, ja ryhmässä oli edustus kaikista valtuustoryhmistä. Kunnan 21 valtuutetusta ryhmässä oli mukana 11 valtuutettua sekä yksi varavaltuutettu. Ennen valtuuston kokousta oli järjestetty valtuustoseminaari, jossa valtuutetuille oli selostettu konsulttiyhtiön yhteenvetoa seitsemän hakijan haastatteluista sekä niistä neljästä hakijasta, joista oli teetetty henkilöarviot. Seminaarissa valtuutettujen käytössä olivat kaikkien hakijoiden ansioluettelot. Valtuustoseminaarin jälkeen ennen valtuuston kokousta valtuustoryhmät olivat lisäksi pitäneet omat kokouksensa. Näin ollen Korkein hallinto-oikeus katsoi, että ansiovertailu oli tosiasiassa tullut suoritetuksi.

Anne Sormunen valittiin Utajärven kunnanjohtajaksi huhtikuussa 2017. Sormunen sai valtuuston virkavaalissa kymmenen ääntä ja Päivi Vauhkonen yhdeksän ääntä. Sormunen on hoitanut tehtävää valinnan jälkeen vt. kunnanjohtajana.

Mainos– Hyvä, että asiaan saatiin viimein ratkaisu ja että valtuuston tahtoa kunnioitettiin, Sormunen sanoo.