Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on antanut huomautuksen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) erityisalojen hankintalain vastaisesta toiminnasta. KKV:n mielestä lainvastainen toiminta tapahtui, kun HSY muutti venttiilien hankintasopimusta olennaisesti järjestämättä uutta tarjouskilpailua.

Tapauksessa oli kyse vuonna 2019 tehdystä talosulkuventtiilien ja karanjatkojen hankinnasta. Hankintailmoituksen ehdoissa määriteltiin, että tietyn mallisten venttiilien toimittajiksi valitaan kaksi yritystä. Ehdoissa sovittiin, että ensisijaiseksi valitulta toimittajalta hankitaan kaksi kolmannesta ja toissijaiseksi valitulta toimittajalta yksi kolmannes tilauksista. Hankintasopimusta jatkettiin vuonna 2021 ottamalla käyttöön kahden vuoden optiokausi.

Hankintasopimuksen ehdoista huolimatta HSY teki suurimman osan hankinnoista toissijaiselta toimittajalta. Tätä perusteltiin sillä, että ensisijaisen toimittajalla oli toimitusvaikeuksia ja yrityksen toimittamissa oli havaittu virheitä. Virheistä ei kuitenkaan oltu missään vaiheessa reklamoitu yritystä.

KKV:n ratkaisun mukaan hankintojen määrän jakautuminen yritysten kesken poikkesi merkittävästi alkuperäisistä ehdoista.  Ratkaisun mukaan hankintayksikkö toimi erityisalojen hankintalainsäädännön vastaisesti kun se muutti alkuperäisen hankintasopimuksen ehtoja järjestämättä uutta tarjouskilpailua.  

-Hankinta ei pääty kilpailutukseen, vaan hankintayksiköiden olisi valvottava sopimuksen toteutumista ja myös reklamoitava mahdollisista virheistä. Näin voidaan varmistua kilpailutuksessa määriteltyjen ehtojen noudattamisesta. Siksi on myös tärkeää, että hankintasopimuksen sisältö on sitä käyttävien tiedossa, kommentoi asiaa johtava asiantuntija Anni Vanonen Kilpailu- ja kuluttajaviraston nettisivuilla.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*