Hankintamenettelyn tulisi johtaa pääsääntöisesti hankintasopimukseen. Hankinta voidaan kuitenkin keskeyttää, mikäli tähän on todellinen ja perusteltu syy. Hankintayksikön tulee myös huomioida syrjimättömän ja tasapuolisen kohtelun vaatimus.

Oikeuskäytännössä hyväksytty syy keskeyttää hankinta on esimerkiksi tarjouspyynnön osoittautuminen tulkinnanvaraiseksi tai se, ettei tarjouspyynnön perusteella voida suorittaa tarjousten vertailua. Muita hyväksyttäviä syitä on katsottu olevan hankintayksikön muuttunut rahoitustilanne ja hankinnan tarpeen muuttuminen tarjouspyynnön aikana. Hankinta voidaan keskeyttää myös tilanteessa, jossa hankintayksikköön on tullut vain yksi hyväksyttäväksi katsottu tarjous.

Oikeuskäytännössä hankintamenettelyn keskeyttämiseen onkin suhtauduttu suhteellisen sallivasti. Tämä ei kuitenkaan poista vaatimusta hankinnan keskeyttämisen todellisesta ja perustellusta syystä.

Hankintaa ei saa keskeyttää, jos keskeyttämisen tarkoituksena on kiertää lain säännösten soveltaminen tai estää tarjoajan mahdollisuus saada oikeussuojaa. Tarjouspyyntöä ei myöskään saa julkaista markkinatilanteen kartoittamiseksi tai ilman aikomusta tehdä hankintasopimusta.

Hankinnan keskeyttämisestä tulee tehdä päätös, jossa mainitaan keskeyttämisen syyt. Keskeyttämisen jälkeen aloitettu uusi hankintamenettely on keskeytettyyn hankintamenettelyyn nähden uusi ja erillinen prosessi.

Hankinta-asiakirjojen julkisuuden osalta on hyvä huomata, että hankinnan keskeyttämistilanteessa asianosaisen tiedonsaanti-intressi ei koske kilpailevia tarjouksia vaan hankintayksikön keskeyttämispäätöstä perusteluineen.

Marko Rossi, hankinta-asiantuntija

Kirjoitus on julkaistu Kuntalehdessä 11/2014.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*