Korkein hallinto-oikeus antoi 5.1.2017 päätöksen, joka koskee tasa-arvolain tasapuolisuussäännöksen soveltamista, kun henkilöitä nimitetään kunnan tytäryhtiön hallitukseen.

Tapauksessa kaupunginhallitus ei ollut ottanut huomioon tasa-arvolain mukaista tasapuolisuussäännöstä nimittäessään henkilöitä kunnan tytäryhtiöiden hallituksiin. Kaupunginhallitus katsoi, ettei kyseinen säännös koske kyseessä olevia yhtiöitä, vaan kunnallisia toimielimiä.

Mikäli julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, ” jollei erityisistä syistä muuta johdu”.

Hallinto-oikeus jätti kaupunginhallituksen päätöksen voimaan, koska katsoi, että tasa-arvolain tasapuolisuussäännös koskee ainoastaan kunnan tytäryhtiöitä, jotka käyttävät julkista valtaa.

Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden ratkaisun sekä kunnanhallituksen päätöksen siltä osin, kun se koski henkilöiden nimeämistä kunnan tytäryhtiöiden hallituksiin. Tasapuolisuussäännöstä ei voida tulkita niin, että sitä sovellettaisiin ainoastaan julkista valtaa käyttäviin kunnan tytäryhtiöihin, koska vuoden 2005 lakimuutoksen johdosta säännös ulotettiin koskemaan myös eräitä julkista valtaa käyttäviä toimielimiä.

Tasa-arvolain tasapuolisuussäännös koskee kaikkia kuntaenemmistöisiä yhtiöitä, riippumatta siitä, käyttävätkö ne julkista valtaa vai eivät.

 

Saija Haapalehto, lakimies, Kuntaliitto

Kirjoitus on julkaistu Kuntalehdessä 2/2017

Aiemmat Lakiklinikat

Avatar
Kuntalehti
kuntalehti@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*