Työnantajan johto- ja valvontaoikeuteen on katsottu kuuluvan oikeus määrätä mitä, missä, milloin ja miten työtä tehdään. Työnjohto-oikeuden sisältö määräytyy sen mukaan, mitkä asiat ymmärretään työpaikkaa koskeviksi. Työnantaja voi puuttua tällaisia asioita koskevien velvollisuuksien rikkomiseen, kun asioilla on riittävä yhteys työpaikkaan.

Työnantajalla on oikeus päättää, mihin työnantajan omistamia työvälineitä saa käyttää. Työnantaja voi esimerkiksi määrätä, että työpaikan viestintävälineitä tai tietokonetta saa käyttää ainoastaan työasioiden hoitamiseen tai kieltää tietyillä nettisivuilla käymisen.

Työelämän tietosuojalaki mahdollistaa työntekijän teknisen valvonnan, mutta muu lainsäädäntö voi estää tällaisen menettelyn. Työntekijälle kuuluu perustuslain 10 §:n takaama yksityisyyden ja viestin luottamuksen suoja, johon voidaan puuttua ainoastaan laissa säädetyillä edellytyksillä. Teknisen valvonnan käyttöönotto kuuluu yhteistoimintamenettelyn piiriin. Muissa työpaikoissa työnantajan on kuultava henkilöstöä. Työnantajan on tiedotettava valvonnan käyttötarkoituksesta ja siihen käytettävistä menetelmistä.

Nettisurffailusta kertyneet välitystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Välitystiedoista muodostunee myös henkilörekisteri siltä osin kuin niistä tallentuu luonnollisia henkilöitä koskevia henkilötietoja. Tietosuojavaltuutettu on ohjeistanut, että työntekijän netin käyttöä ei voi valvoa keräämällä tai katsomalla verkkoselailusta syntyviä välitystietoja. Työnantaja voi kuitenkin estää tietyille nettisivuille pääsyn.

Työnantajalla voi olla oikeus hyväksyttyjen ja lain tarkoittamalla tavalla käsiteltyjen ohjeiden antamisen jälkeen selvittää muutoin salaisia välitystietoja tietoverkon väärinkäytön selvittämiseksi.

Aiheesta lisää Laki-infossa 7/2016.

Saija Haapalehto, lakimies, Kuntaliitto

Kirjoitus on julkaistu Kuntalehdessä 11/2016

Aiemmat Lakiklinikat Kuntalehdessä

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*