Henkistä kuormitusta lisäävä ja tyypillinen ongelma on työn läikkyminen vapaa-aikaan, Akavan tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö Lotta Savinko sanoo. (Kuva: Pixabay)

Työmarkkinakeskusjärjestö Akava esittää täsmällisempää sääntelyä, joka ennaltaehkäisisi ja vähentäisi psykososiaalista kuormitusta ja sairauspoissaoloja.

– Täsmällisemmällä sääntelyllä pystytään kohdistamaan toimia nykyistä paremmin niiden kuormitustekijöiden tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen, jotka lisäävät haitallista kuormitusta ja työntekijöiden sairauspoissaoloja, Akavan tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö Lotta Savinko sanoo.

Hän jatkaa, että työntekijöiden psykososiaalisen kuormituksen hallintaa voidaan parantaa kehittämällä työturvallisuuslainsäädäntöä. Akava ei ole esittämässä lisävelvoitteita työnantajalle.

– Lähtökohtaisesti velvoitteet ovat nykyisessä työturvallisuuslainsäädännössä ja sen perusteluissa, mutta ne ovat epätarkkoja eikä niiden perusteella osata toimia.

MainosTyöturvallisuuslaissa on jo nyt huomioitu työntekijöiden fyysisen ja henkisen kuormituksen hallinnan ja ennaltaehkäisyn tarpeet.

– Nykyinen laki velvoittaa työnantajia, mutta lakia selkeyttämällä työnantaja voi saada selkeämmät ohjeet, miten toimia ja mihin on kiinnitettävä huomiota. Lakia uudistamalla on päästävissä parempaan ymmärrettävyyteen.

Työturvallisuuslaki on puitelaki, jota on täydennetty lukuisilla asetuksilla, muun muassa rakennusturvallisuudesta ja säteilystä.

– Siten haitallisen psykososiaalisen kuormituksen tarkempi sääntely asetuksella olisi luonteva osa kokonaisuutta, Savinko näkee.

Sääntely on keskeinen ohjausväline

Tuore Akava Works -selvitys tarkastelee, miten psykososiaalista kuormitusta säännellään Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan työturvallisuuslainsäädännössä. Selvityksen ovat laatineet Savinko ja Akavan tutkija Joonas Miettinen.

Pohjoismaisessa vertailussa kävi ilmi, että Suomessa psykososiaalisesta kuormituksesta on säädelty vähiten ja epätarkimmin.

Sääntely on keskeinen ohjausväline työkyvyn ylläpitämiseen ja haitallisesta kuormituksesta johtuvien sairaspoissaolojen puolittamiseen seuraavan viiden vuoden aikana.

Edellä olevassa kohdassa Lotta Savinko viittaa hallitusohjelmassa kirjattuun tavoitteeseen.

– Hallitusohjelmassa lukee myös, että kootaan säännöksiä ja selkeytetään niitä.

– Kun katsotaan työkyvyttömyyden syitä, niin ensin nousevat esiin tuki- ja liikuntaelinsairaudet, toisena mielenterveys ja jaksaminen. Näemme, että Suomessa pystytään samantasoiseen sääntelyyn kuin muissa Pohjoismaissa.

Lain olisi ohjattava paremmin ennaltaehkäisevään toimintaan psykososiaalisen kuormituksen vähentämiseksi, Savinko lisää.

– Nykyisin monilla työpaikoilla on käytössä hyviä oppaita, jotka vastaavat työntekijöiden henkisen kuormituksen vähentämisen tarpeisiin. Mutta oppaat eivät riitä.

– Oppailla ei korjata työturvallisuuslain valuvikoja. Tämä on työnantajan kannalta oikeusturvakysymys. On hyvä olla laki, joka täsmällisesti määrittelee nämä asiat.

Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa

Henkistä kuormitusta lisääviä ja tyypillisiä ongelmia ovat työntekijän kannalta muiden muassa liiallinen työmäärä, epäselvät tavoitteet ja työn läikkyminen vapaa-aikaan, Savinko vastaa.

– Psykososiaalisen kuormituksen hallintaa pitää parantaa ja siihen tarvitsemme parempaa yhteistoimintaa työpaikoilla ja yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.

– Esitämme, että työterveyshuollolle säädetään velvoite aloittaa keskustelut ja sopia toimenpiteistä työnantajan kanssa, jos työyhteisössä ilmenee haitallista ja jatkuvaa koko työyhteisöön tai sen osaan kohdistuvaa psykososiaalista kuormitusta.

Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*