Neljä viidestä kuntalaisesta on tyytyväisiä perusopetuksen tilaan ARTTU2-tutkimuksen mukaan. (Kuva: Ville Miettinen)

Perusopetusta ja esiopetusta piti laajassa kuntalaistutkimuksessa käyttökokemuksensa mukaan hyvin hoidettuna 85 % vastanneista. Myös lasten päivähoitoa (83 %) ja lukiokoulutusta (82 %) pidettiin hyvin hoidettuna.

Sen sijaan erityisopetuksen (67 %) ja oppilas-/opiskelijahuollon (62 %) osalta tyytyväisyys ei ollut yhtä suurta.

Tutkimukseen vastasi 12 500 suomalaista.

Saatavuuden ja saavutettavuuden osalta arviot olivat samansuuntaisia. Käyttökokemuksen mukaan tarkasteltuna 85 % vastanneista piti perusopetuksen saatavuutta ja saavutettavuutta hyvänä. Esiopetuksesta näin arvioi 81 % vastanneista.

Erityisopetusta sen sijaan pidettiin käyttökokemuksen perusteella hyvin saatavana tai saavutettavana vain 52-prosenttisesti.

Asteikolla 1–5, jossa suuri arvo merkitsee hyvin hoidettua tai hyvin saatavissa/saavutettavissa olevaa palvelua, parhaan keskiarvon palvelujen hoitamisesta sai esiopetus (4,00), toiseksi parhaiten hoidettuna pidettiin 1.-6. luokan perusopetusta (3,99) ja kolmanneksi parhaana lasten päivähoitoa (3,94). Saatavuuden ja saavutettavuuden osalta keskimääräiset arviot olivat 1.-6. luokan perusopetuksesta 4,18, 7.-9. luokan perusopetuksesta 4,12 ja esiopetuksesta 4,09.

Arvioituja koulutuspalveluja kyselyssä olivat lasten päivähoito, esiopetus, perusopetus luokat 1-6, perusopetus luokat 7-9, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, erityisopetus, oppilas-/opiskelijahuolto, aamu- tai iltapäivätoiminta, oppilaiden koulukuljetus.

arttu2_koulutus

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*