Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen, kok., haluaa vapauttaa opettajien aikaa enemmän opettamiseen ja purkaa vuosien varrella kasautuneita suunnitteluvelvoitteita ja paperityötä.

Tänään julkistetussa hallituksen kuntien tehtävien keventämisohjelmassa uudistetaan oppilas- ja opiskelijahuoltolakia ja poistetaan päällekkäisiä suunnitteluvelvoitteita.

Lisäksi opetusta koskevaa tiedonkeruuta yhdistetään, mikä vähentää hallinnollista työtä oppilaitoksissa.

– Oppilaitosten ja opettajien tehtäväksi on vuosien varrella kasattu paljon hallinnollisia, osin myös päällekkäisiä tehtäviä ja suunnitelmien laatimista. Kaikki tämä paperityö on pois ajasta oppilaiden kanssa. Siksi pidän tärkeänä, että päällekkäisyyttä ja byrokratiaa puretaan ja vapautetaan enemmän aikaa opettamiseen. Tätä ovat toivoneet niin opettajat kuin koulutuksen järjestäjätkin, Grahn-Laasonen sanoo.

Hallitus ei onnistunut tavoitteessaan päästä miljardin euron menovähennykseen kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä, minkä vuoksi tavoitteeseen pyritään koko julkista sektoria koskevilla toimilla.

Julkisen sektorin ammattien kelpoisuusvaatimuksia väljennetään ja työnjakoa uudistetaan. Kelpoisuuksien keventäminen ei koske opettajia ja lastentarhanopettajia.

– Suomalaisen koulutusjärjestelmän iso vahvuus on korkeasti koulutetuissa opettajissamme. Poiketen monista Euroopan maista meillä esimerkiksi luokanopettajat ovat maisteritason koulutuksen saaneita pedagogeja ja kehittäjiä omassa työssään. Tästä vahvuudesta on pidettävä kiinni, Grahn-Laasonen sanoo.

Kelpoisuusvaatimusten keventämisen sijaan opettajille on uusia keinoja oman osaamisensa vahvistamiseen. Hallitus on käynnistänyt opettajan perus- ja täydennyskoulutuksen uudistuksen. Lisäksi mahdollisuuksia lisäopintoihin yliopistossa tarjotaan kaksoiskelpoisuuden saamiseksi luokan- ja aineenopettajaksi tai pätevöitymiseksi uusiin opetettaviin aineisiin.

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*