Kuva: Ville Miettinen
Työ syrjäytymisen ehkäisemiseksi kohtaa hallinnollisia haasteita.

Me-säätiön työ lasten syrjäytymisen ehkäisemisessä nousi julkisuuteen, kun säätiö irtisanoi sopimuksensa Espoon kanssa. Me-säätiö tekee lahjoitusvaroin työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Epäluottamusta Espoossa on ollut molemmin puolin ja sitä on ruodittu myös julkisuudessa. Me-säätiön toinen sopimuskaupunki Lohja on tyytyväinen yhteistyöhön.

Ongelmilta ei Lohjallakaan ole kokonaan vältytty.

Mutta ne on ratkaistu hyvässä hengessä, ja Lohjalla ollaan yhteistyöhön erittäin tyytyväisiä, sanoo Lohjan hyvinvointijohtaja Katri Kalske.

Lohjalla ja säätiöllä on syrjäytymisen ehkäisytyötä koskeva yhteistyösopimus, joka alkoi viime vuoden alussa ja kestää ensi vuoden loppuun.

MainosLohjan Me-kouluissa on käynnistetty useita projekteja, joissa tavoitteeksi on määritelty oppilaiden ja henkilöstön hyvä ja turvallinen koulupäivä yhteistoiminnassa henkilöstön, eri asiantuntijoiden ja kehittäjien kanssa.

Lisätään yhteistoimintataitoja

Kokeilu tarjoaa alakouluilla kerran viikossa koulun jälkeen ilmaista ja vapaaehtoista, mielekästä vapaa-ajan toimintaa lapsille. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä alueen toimijoiden ja koulun henkilökunnan voimin. Me-toimintaan sisältyy myös koulujen loma-aikoina kouluilla tapahtuvaa toimintaa.

Kokeilussa kerätään kyselyjen avulla ja keskusteluissa tietoa oppilaiden hyvinvoinnista. Me-tunneilla tavoitteena on lisätä oppilaiden tunne- ja tietoisuustaitoja, vaikuttamista, yhteistoimintataitoja, vahvuuksia ja laaja-alaisen osaamisen taitoja.

Me-tuntien tarkoitus on myös lisätä opettajien oppilaantuntemusta, käsitystä oppilaiden kokonaishyvinvoinnista sekä tarjota mahdollisuus oppituntien ulkopuoliseen yhteisöllisyyteen.

Haetaan uudenlaisia keinoja

Säätiö tukee kaupunkia kolmen henkilötyövuoden verran. Kalske pitää tukea tuntuvana.

Yhteistyön piirissä on viisi koulua ja noin tuhat lasta. Perheitten kautta kokeilu koskee myös päiväkotien lapsia.

– Kokeilussa etsitään uudenlaisia keinoja syrjäytymisen ehkäisyyn.  Mukana on sosiaalityön, nuorisotyön ja erityisopetuksen ammattilaiset, Kalske kertoo.

– Haetaan ihan käytännön toimenpiteitä ja seurataan indikaattoreita, Kalske kuvaa työtä.

Iso muutos on haasteellinen

Tavoitteena on kehittää yhdessä kouluyhteisön ammattilaisten, oppilaiden, huoltajien, kaupungin työntekijöiden ja lähialueen toimijoiden kanssa toimintamalli, joka vähentää kestävästi syrjäytymistä ja sen aiheuttamia kustannuksia.  

– On valtavan haasteellista tehdä isoa toimintakulttuurin muutoksia. Siinä on tietysti ylä- ja alamäkeä, Kalske kuvaa työn etenemistä.

Hän kiittää onnistumisesta hyvää yhteistyöhenkeä ja tuntuvaa resurssilisäystä, jonka säätiö tarjoaa kaupungille.

Kokeilun johtoryhmässä ovat edustettuna säätiö ja kaupunki. Alueryhmän muodostavat kaupungin ja koulujen edustajat.

Espoossa sukset ristiin

Me-koulu hankkeen pilottikouluna Espoossa on toiminut Saunalahden yhtenäinen peruskoulu, jonka rehtorina on ollut Hanna Sarakorpi, jonka kaupunki irtisanoi ja sittemmin kumosi irtisanomisen.

Me-säätiön mukaan osa irtisanomiseen johtaneista syistä koskee Me-koulu -pilotin kehittämistyötä.

Säätiön mukaan Sarakorven saamassa varoituksessa on katsottu, että koulussa pidetyt Me-tunnit ovat rikkoneet olemassa olevaa opetussuunnitelmaa ja tuntijakoa. Säätiö kiistää tämän. Sen mukaan pilotissa on toimittu sopimusten ja ohjeiden mukaan.

Säätiön mukaan rehtori ei ole saanut riittävästi tukea Me-koulun kehittämistyössä ja se on vaikuttanut kielteisesti hankkeen etenemiseen. Edelleen säätiön mukaan rehtori on saanut myös muita huomautuksia Me-koulun kehittämistyössä eteenpäin viemistään asioista, vaikka niihin on sopimuksessa sitouduttu ja asioista on yhteisesti johtoryhmässä opetustoimen johdon kanssa sovittu.

Espoossa kiistetään asiayhteys

Espoon puolesta asiayhteys on kiistetty, samoin kritiikin kaupungin suhtautumistapaa kohtaan.

– Olemme omasta mielestämme käyttäytyneet asiallisesti ja suhtautuneet asiallisesti ja rakentavasti. Mutta niissä kohdissa, joissa lainsäädäntö tai kaupungin ohjeet ovat tulleet vastaan, niin toimimme näiden lakien ja ohjeiden mukaan. Ja se on myös kerrottu heille, sanoi Espoon kaupungin perusopetuslinjan päällikkö Ilpo Salonen Ylelle .

Salosen mukaan näkemyseroja toimintatavoista ja asioiden sopimisesta on ollut puolin ja toisin.

– Säätiö olisi myös halunnut puuttua työnjohdollisiin asioihin, joihin emme voineet suostua, sillä siinä tulevat kaupungin ohjeet ja lainsäädäntö vastaan.

Kaupungin mukaan näkemyseroja on ollut myös esimerkiksi henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Syrjäytymistä ehkäistään Supercell-miljoonilla

Me-säätiön ovat perustaneet Supercell-yhtiöllä rikastuneet Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja, jotka lahjoittivat säätiölle yhtiön osakkeita 200 miljoonan euron arvosta.

Säätiö kertoo tarkoituksekseen ennaltaehkäistä ja katkaista lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymiskierteet sekä pureutua syrjäytymisen todellisiin juurisyihin.

Säätiö kertoo olevansa kiinnostunut rahoittamaan vaikuttavia ratkaisuja lasten ja nuorten syrjäytymisen vähentämiseksi julkisen, kolmannen sektorin, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*