Orpon hallitus haluaa, että jokaisella koulutustoimijalla on jatkossakin toimivat ja yhdenvertaiset keinot tukea oppilaita ja opiskelijoita yhteisöllisen opiskeluhuollon avulla. Kuva Rovaniemen Lyseonpuiston lukiosta: Rovaniemen kaupunki / Jouni Prosanger

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtionavustushaun, jossa haettavana on 12 miljoonaa euroa yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen ja kehittämiseen vuosille 2024–2025.

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan koulun tai oppilaitoksen toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia, vuorovaikutusta, osallisuutta, ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Valtion erityisavustusta voidaan käyttää oppilaiden ja opiskelijoiden mielenterveyden tukemiseen ensisijaisesti koulupäivän aikana. Avustuksella voidaan palkata esimerkiksi mielenterveys- ja hyvinvointiosaamista omaavaa henkilöstöä yhteisölliseen opiskeluhuoltoon opettajien ja opetusryhmien tueksi. Rahoituksella voidaan myös kehittää yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamalleja ja menetelmiä.

Valtion erityisavustusta myönnetään esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille sekä oppivelvollisten koulutusta järjestäville vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjille ajalle 1.1.2024–31.7.2025.

MainosOppilas- ja opiskelijahuoltolakia muutettiin vuoden 2022 alusta lukien siten, että lakiin lisättiin psykologien ja kuraattoreiden vähimmäismitoitusta koskevat säännökset. OKMn mukaan opiskelijoiden yhdenvertaisuus tuen saannissa sekä laadussa ei ole toteutunut valtakunnallisesti yhdenvertaisesti käytettävissä olevilla psykologi- ja kuraattoriresursseilla. Alueelliset erot ovat olleet huomattavia. Lisäksi koronaepidemia lisäsi pitkityttyään koulutukselliseen tasa-arvoon liittyviä haasteita.

Petteri Orpon, kok., hallituksen hallitusohjelmassa edellytetään, että kunnat ja hyvinvointialueet tekevät tiivistä yhteistyötä opiskeluhuollon toimivuuden turvaamiseksi. Lisäksi korostetaan, että moniammatillisen tuen piiriin on päästävä matalalla kynnyksellä ja viiveettä.

OKM:n mukaan tavoitteena on, että yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevä tuki sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhainen tuki ovat kaikkien opiskelijoiden saatavilla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti.

Hakuaika päättyy 12.10.2023. Avustus on jatkoa loppuvuodesta 2022 samaan käyttötarkoitukseen kuluvalle vuodelle myönnetyille valtionavustuksille.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*