Koronaviruksen aikainen etäopiskelu on tuonut mukanaan riskin oppilaiden epätasa-arvolle. Opetuksen seuraaminen ja tehtävien tekeminen sekä palautus tehdään nyt pääosin koneella. Jos oppilaalla ei ole käytössä konetta, ei digiloikka kuitenkaan onnistu.

Kaikille kone -kampanja haastaa yritykset lahjoittamaan kannettavia tietokoneita Suomen oppilaiden käyttöön. Useiden teknologiayritysten ja yhteiskunnan toimijoiden, kuten Kuntaliiton, yhteisen kampanjan suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Kaikille kone -kampanjan tavoitteena on varmistaa tasa-arvoinen oppiminen mahdollisimman monelle tässä nopeasti käynnistetyssä etäoppimisessa. Kukaan ei saisi jäädä opinnoissaan jälkeen tietokoneen puutteen vuoksi.

Tavoitteena on lahjoittaa kannettava tietokone tuhannelle ensisijaisesti peruskoulun oppilaalle. Laitteista osa ohjataan erityisesti vähävaraisten perheiden lapsille. Samalla kampanjan yhteistyökumppanit vetoavat yrityksiin, jotta mahdollisimman moni yritys lahjoittaisi ripeästi tarpeettomaksi käyneitä toimivia kannettavia oppilaiden käyttöön. Lahjoitukset voi tehdä Kaikille kone -sivuston kautta.

Karkeiden arvioiden mukaan ilman tietokonetta olevia peruskoululaisia saattaa olla tällä hetkellä jopa kymmeniä tuhansia.

– Toimintatapoja siihen, miten opetusta toteutetaan uudessa tilanteessa, kehitetään koko ajan kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri Suomen. Osalla etäopetusvälineet ja toimintatavat ovat olleet nopeammin käyttöönotettavissa ja ennalta tuttuja, toisaalla uuteen siirtyminen vie enemmän aikaa. Jotta oppiminen saisi jatkua sujuvasti, oppilaat tarvitsevat laitteen opiskelua varten, sanoo Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Kaikille kone -kampanja käynnistyi alun perin vuonna 2015. Tavoitteena oli tuolloinkin lahjoittaa tietokoneita oppilaiden käyttöön. Nykyisessä etäopiskelun tilanteessa kampanja laajentui ja mukana ovat 3 Step IT Oy, ALSO Finland, Avalon, CGI, DB Schenker, Elisa, Kotimaanapu, Kuntaliitto, Microsoft Oy, Opetushallitus ja Posti. Kampanjan suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Lisäksi Tukikummit ry tukee kampanjaa.

Etäopetuksen laatusuositukset

Vaikka koulut ovat siirtyneet etäopetukseen, on peruskoululaisilla yhä oppivelvollisuus. Se merkitsee myös tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia sekä oppilaille, vanhemmille että opettajille.

Esimerkiksi Oulun sivistys- ja kulttuurilautakunta linjasi tämän viikon kokouksessaan etäopetuksen laatusuosituksista. Laatusuositukset on laadittu osana OpenDigi – opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä -hankkeen toimintaa.

Etäopetuksessa olevalla peruskoulun oppilaalla on suosituksen mukaan oikeus saada opettajalta päivittäistä tukea oppimiseen. Lisäksi oppilaalla on oikeus tuntea kuuluvansa luokkayhteisöön ja saada jutella opettajan kanssa ja vastaanottaa sanallista palautetta työskentelystään.

Suositukset korostavat vuorovaikutuksen merkitystä. Etäopetuksessa vuorovaikutuksen toteutuminen on kuitenkin vahvasti sidoksissa oppilaan mahdollisuuksista käyttää tietokonetta ja nettiä.

–  Suurimmalla osalla Suomen peruskoululaisista on käytössä tehtävien palautuskanavaksi sopiva verkkoympäristö, kuten Teams, Google Classroom, Qridi, Peda.net, tai muu vastaava, linjaa Oulun sivistys- ja kulttuurilautakunta.

Opettajien oikeuksiksi etäopetuksen digitaalisuuteen liittyen mainittiin muun muassa se, ettei teknisen tuen antaminen ole opettajan tehtävä. Opettajan päätyö on opettaa oppilaita. Sekä opettajien että oppilaiden ja heidän vanhempiensa on tiedettävä, kenen puoleen he voivat kääntyä teknisissä kysymyksissä.

Vaikka verkko-opetus on keskeinen osa etäopetusta, korostettiin laatusuosituksissa myös sellaisia tehtäviä, jotka saavat oppilaat välillä liikkeelle ja pois ruudun ääreltä. Esimerkiksi kuvataiteen ja biologian postereiden tai vihkotöiden dokumentointi onnistuu myös puhelimella valokuvaten. Tämä toki edellyttää, että oppilaalla on käytössään älypuhelin.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*