Kuva: Ville Miettinen
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää lausunnossaan VTV:n raportista, että opetuksen digitalisoinnin tulosohjaus, kehittämisprojektien vetovastuu ja resurssiohjaus on hajautunut ministeriön sisällä usealle osastolle, osastojen ulkopuolisille toimijoille sekä ministeriön alaisille virastoille ja laitoksille.

Koulutuksen digitalisoinnissa mukana olevilta toimijoilta puuttuu selkeä yhteinen näkemys siitä, mitä digitalisoinnilta odotetaan ja toivotaan ja mitkä ovat toimijoiden tehtävät, roolit ja vastuut kokonaisuudessa, toteaa Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV), joka on tarkastanut, miten opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ohjaavat ja hallinnoivat perus- ja lukiokoulutuksen digitalisointia.

Tarkastuksessa digitalisoinnilla tarkoitetaan opetuksen ja oppimisen toimintatapojen ja -prosessien tietoista ja tavoitteellista muuttamista digitaalisia välineitä hyödyntämällä. Oppimisympäristöt ovat paikkoja, tiloja, yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä, jotka edistävät oppimista ja joissa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat.

VTV:n raportin mukaan yleissivistävän koulutuksen digitalisoinnin ohjaus ja hallinta ovat hajanaista ja tietoperusta riittämätöntä. Opetushallinnon pitäisi selkeyttää digitalisointiin osallistuvien toimijoiden vastuita, tehtäviä ja toimintamalleja sekä parantaa digitalisoinnin tietoperustaa.

Raportin mukaan parannettavaa on erityisesti kehittämisen strategisessa ohjaamisessa sekä opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisoinnin kokonaishallinnan kehittämisessä.

MainosLähtökohtien määrittelyyn ja niiden käytännölliseen toteuttamiseen sisältyy lukuisia puutteita, epäselvyyksiä ja suoranaisia aukkoja, jotka eivät useinkaan ole korjattavissa yksinomaan arjen toimintakäytäntöjä uudistamalla, raportissa huomautetaan.

– Kun esimerkiksi digitalisoinnin tehtävä ja osuus oppimisen kokonaisuudessa on jäsentymätön, käy hankalaksi parantaa kehittämiseen tarkoitettujen valtionavustusten vaikuttavuutta sillä, että yksittäisiä avustuspäätöksiä kohdennetaan aiempaa paremmin, raportissa sanotaan.

– Suosittelemme, että opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus selkeyttäisivät digitalisointiin osallistuvien toimijoiden vastuut, tehtävät ja toimintamallit, joita perusopetuksen digitalisoinnissa tulisi tavoitella, tuloksellisuustarkastusneuvos Timo Oksanen sanoo VTV:n tiedotteessa.

VTV:n mukaan opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisointia on tuettu valtion varoilla vuosina 2007–2018 yhteensä 2 900 hankkeella ja noin 280 miljoonalla eurolla.

Opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisointia ja sen hallintaa kehitetään pääosin hankkeissa, jotka kohdistuvat digitalisoinnin yksittäisiin osatekijöihin.

Nopeasti etenevä digitalisaatio ja uudet teknologiat luovat koulutukselle uusia mahdollisuuksia ja riskejä paljon nopeammin kuin ratkaisujen toimivuutta voidaan ennakoida ja arvioida, VTV toteaa. Tällä hetkellä ei ole saatavilla riittävän syvällistä tietoa siitä, milloin digitalisointi itsessään hyödyttää opetusta ja oppimista ja milloin digitalisointi tarvitsee tuekseen uusia rakenteita, prosesseja tai muita satsauksia.

VTV:n mukaan hanketieto tulisi koota, analysoida ja levittää systemaattisesti siten, että se tukisi monipuolisesti muualla tapahtuvaa kehittämistoimintaa.

– Digitalisoinnin ratkaisut eivät kuitenkaan synny yksinomaan hyviä käytäntöjä seuraamalla, tutkimustietoa hyödyntämällä tai tuloksia arvioimalla. Digitalisoinnin ratkaisujen tietoperustaa on rakennettava tuottamalla uutta tietoa ja hyödyntämällä jo olemassa olevaa tietoa aiempaa laadukkaammin. Usein ratkaisut syntyvät vasta kokeilemalla eri vaihtoehtoja ja toimintamalleja käytännössä, Timo Oksanen sanoo.

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*