Yksi Turun kaupungin avustusta saaneista tutkimuskohteista on ylisukupolvinen syrjäytyminen.

Turun kaupunki on myöntänyt rahoitusta kaupunkitutkimusohjelmansa mukaiseen tutkimustyöhön.

Rahoitusta jaettiin neljälle hankkeelle, jotka koskevat strategista kaupunkikehittämistä pohjoiseurooppalaisin esimerkein, kohtuuhintaisen asumisen edistämistä, ylisukupolviselle syrjäytymiselle altistavia ja siltä suojaavia ei-materiaalisia tekijöitä, sekä muutoksen johtamista tilanteissa, joissa kehittäviä toimijoita on useita, mutta kaupungilla on keskeinen tai koordinoiva rooli.

Kullekin työryhmälle myönnettiin 125 000€. Rahoittajina toimivat Turun kaupungin (50%) lisäksi Länsi-Suomen yleishyödyllinen asuntosäätiö (25%) sekä Turun yliopisto ja Åbo Akademi (yhteensä 25%).

Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen tutkimusohjelma. Sen tavoitteena on lisätä kaupunkikehitystä koskevaa monitieteistä akateemista tutkimusta, jonka antia voidaan käyttää hyväksi akateemisen tutkimuksen ja opetuksen lisäksi kaupungin päätöksenteossa.

MainosKaupunkitutkimusohjelma kohdistuu Turun strategian teemojen puitteissa yhteiskunnalliseen ja tilalliseen muutokseen kaupungeissa ja kaupungin mahdollisuuksiin vaikuttaa tähän muutokseen yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Rahoitusta saaneet tutkimushankkeet:

Muutosvoimainen strateginen kaupunkikehittäminen – kilpailukyvyn ja vuorovaikutteisuuden vuoropuhelu? (Professori Satu Teerikangas, Turun yliopisto, johtaminen ja organisointi & Professori Raine Mäntysalo, Aalto-yliopisto, strateginen kaupunkisuunnittelu),

Kohtuuhintaisen asumisen edistämisen pullonkaulat ja ratkaisut – mallien, toimijoiden ja politiikan näkökulmien analyysi (Yliopistonlehtori Jarkko Rasinkangas, Turun yliopisto, sosiaalityö & Professori Matti Kortteinen, Helsingin yliopisto, sosiologia),

Ylisukupolviselle syrjäytymiselle altistavat ja siltä suojaavat ei-materiaaliset tekijät (Dosentti Johanna Marketta Kallio, Turun yliopisto, sosiologia)

Sustainable resilience policies and inter-organisational performance control designs: Two case studies in Turku with a comparative approach to Stockholm (Professori Matti Skoog, Åbo Akademi, liiketalous)

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*