Antti Rantakokko johtaa selvitysryhmää, joka etsii ratkaisua Kittilän päätöksenteon palauttamiseksi toimintakykyiseksi. (Kuva: Ville Miettinen)

Niin sanotun Lex Kittilän soveltaminen eteni tällä viikolla uuteen vaiheeseen, kun Kittilän kunnan hallinnon selvittämiseen nimetty työryhmä käynnisti selvitystyönsä kokouksessaan 4.1.2018.

Aloituskokouksessa käytiin läpi toimeksianto ja laadittiin toimintasuunnitelma, valtiovarainministeriö (VM) tiedottaa. VM nimesi selvitysryhmän marraskuun alussa. Selvitysryhmän puheenjohtaja on kaupunkineuvos Antti Rantakokko, ryhmän muut jäsenet ovat varatuomari Liisa Talvitie ja varatuomari Irma Nieminen.

Kymmenet kittiläläiset kuntapäättäjät saivat lokakuussa syytteen virkarikoksista. Kittilän valtuusto päätti soveltaa syytettyihin niin sanottua vähimmän puuttumisen periaatetta ja pidätti nämä luottamustehtävistään vain syytteitä koskevissa asioissa sen sijaan, että olisi valtuustossa tehdyn aloitteen mukaisesti pidättänyt syytetyt luottamustehtävistään kokonaan syytteiden käsittelyn ajaksi.

VM:lle valtuuston päätös ei riittänyt.

”Koska nostetut syytteet koskevat useita vakavia virkarikoksia ja laajaa joukkoa luottamushenkilöitä ja esitutkinnassa ja syyttäjän käsittelyssä on myös muita asioita, pelkkä esteellisyyssäännösten noudattaminen ei riittävästi turvaa kunnan päätöksenteon luotettavuutta ja uskottavuutta”, VM toteaa kirjeessään Kittilän kunnalle.

Syytteet koskevat toimintaa viime valtuustokaudella. Tutkinnan alla on myös nykyiselle valtuustokaudelle ajoittuvia rikosepäilyjä.

”Täten on myös muuten perusteltua syytä epäillä, että kunnan viranomaiset tai luottamushenkilöt ovat toimineet lainvastaisesti tai laiminlyöneet lakisääteisiä velvoitteitaan toistuvasti”, VM katsoo.

 

Työryhmän tehtävänä on suorittaa kuntalain109 a §:n mukainen selvitys. Selvitys on oikeudellinen arvio Kittilän kunnan hallinnon tilanteesta ja se tehdään yhteistyössä Kittilän kunnan kanssa.

Selvityksen tulee tuottaa Kittilän kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ehdotukset tarvittaviksi toimenpiteiksi hallinnon saattamiseksi kuntalain ja muiden lakien mukaisiksi. Selvitystyön tulee olla valmis 28.2.2018 mennessä.

Selvitysryhmä järjestää Kittilässä kunnanvaltuustolle asiaa koskeva tiedotustilaisuuden. Lisäksi keskustellaan johtavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa tilanteesta ja kuullaan heidän näkemyksiään. Kittilään tehtävän vierailun tavoitteena on saada kokonaiskuva tilanteesta ja löytää Kittilän kunnan kanssa yhteinen näkemys tarvittavista jatkotoimista.

VM:n mukaan selvitystyön painopiste tulee olemaan kunnan hallinnollisessa toiminnassa ja hyvää hallintoa tukevissa toimenpiteissä. Selvitysten ja keskustelujen jälkeen työryhmä laatii toimenpide-ehdotuksensa, jota käydään vielä läpi Kittilän kunnan kanssa ennen loppuraportin laatimista.

Lisää aiheesta:

Kymmenille Kittilän luottamushenkilöille syytteitä

Kittilän päättäjille lisää syytteitä

Lex Kittilä ei ole mystinen kommervenkki

Kittilän kriisin väitetään jo vaikuttavan terveyteen

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*