Kuntaliitto palkitsee kunta-alaa käsitteleviä opinnäytetöitä.

Kuntaliitto on palkinnut omistajaohjaukselle malleja etsivän opinnäytetyön vuoden parhaana kunta-alan graduna. Kuntaomisteisen osakeyhtiön omistajaohjaus ‑tutkielman on tehnyt hallintotieteiden maisteri Sirpa Leväinen Itä-Suomen ylipistolle.

Opinnäytetöiden arvioinnissa on otettu huomioon käytännön hyödyllisyys kuntasektorin kannalta.

– Koska osakeyhtiömalli saa yhä enemmän sijaa palveluiden tuottamisessa, on perustelua selvittää kuntaomistajan vaikutusmahdollisuudet yhtiön toimintaan, palkintoraadissa mukana ollut Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom perustelee valintaa.

– Tutkielman aihe on ajankohtainen, sillä keväällä 2015 hyväksytyssä kuntalaissa pyritään kunnan toiminnan kokonaisohjauksen vahvistamiseen, Pekola-Sjöblom muistuttaa.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Leväisen tutkielma etenee lainopin keinoin, tulkitsee olemassa olevia oikeusnormeja ja päätyy normien tulkintasuositusten kautta etsimään käytännön toimintamalleja kuntaomisteisen osakeyhtiön omistajaohjaukseen.

Tutkielman johtopäätöksissä käsitellään kunnan roolia erilaisissa palvelutuotantotavoissa, kuntaomisteisen yhtiön toiminnan tarkoitusta, omistajaohjauksen tarvetta ja sen toteuttamisen keinoja.

 

Kaksi kunniamainintaa

 

Pääpalkinnon lisäksi Kuntaliitto myöntää kahdelle opinnäytetyölle kunniamaininnat.

 

Eläinlääketieteen lisensiaatti Anna Sarvela saa kunniamaininnan tutkielmastaan Ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköissä esimiehenä toimivien eläinlääkäreiden esimies- ja johtamistaidot. Työ on tehty Helsingin yliopistolle.

 

Sarvela kartoittaa eläinlääkäreiden esimies- ja johtamistaitoja heidän alaistensa näkökulmasta. Lisäksi hän selvitti ympäristöterveydenhuollon valvontayksikköjen työilmapiiriä ja työntekijöiden työtyytyväisyyttä.

 

Toinen kunniamaininnan saa kauppatieteiden maisteri (ekonomie magister) Raisamiina Rimpelä tutkielmasta Kundnärhet och kundförståelse i utvecklingen av en kommunal tjänsteinnovation inom hälsovård. Työ on tehty Svenska Handelshögskolanillle.

 

Tutkielman tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, millainen merkitys asiakaslähtöisyydellä (kundnärhet) ja asiakasymmärryksellä (kundförståelse) on kunnallisessa terveydenhuollossa tapahtuvien palveluinnovaatioiden kehityksessä ja ylläpitämisessä.

 

Palkinto jaettu vuodesta 1993

 

Kuntaliitto on vuodesta 1993 alkaen palkinnut parhaan kunta-alaa käsitelleen pro gradu ‑tasoisen opinnäytetyön sekä jakanut yhden tai kaksi kunniamainintaa. Palkittavalle opinnäytetyölle myönnetty apuraha on nyt 2000 euroa.

 

Valinta tehdään yliopistojen ja korkeakoulujen tekemien ehdotusten pohjalta. Tänä vuonna arvosteltiin 13 gradua.

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Yliopiston nettisivujen mukaan palkitusta gradusta ei ole sähköistä versiota. Onpa hyödyttävää.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*