Toripolliisi on Oulun kauppatorilla seisova pronssinen patsas, joka vaikuttaa olevan monen lapsen mielestä helposti lähestyttävä hahmo. (Kuva: Oulun kaupunki)

Oulun kaupungin koko henkilöstö perehtyy kansallisen lapsistrategian koulutuskokonaisuuteen, jonka nimi on Johdatus lapsen oikeuksiin – Turvaa lapsen oikeuksien toteutuminen.

Tämän lisäksi viranhaltijajohto kaikilla toimialoilla kouluttautuu lapsivaikutusten arviointiin ja lapsibudjetointiin.

Myös luottamushenkilöitä kannustetaan syventymään lapsen oikeuksiin verkkokoulutuksen avulla, Oulun kaupungin lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Arttu Kuivala sanoo.

Oulusta ei puhuta ilman perusteita lapsiystävällisenä kuntana.

Oulu on ollut jo vuodesta 2016 lähtien mukana Unicefin Lapsiystävällisenä kunta -mallissa ja on saanut kahdesti Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen.

– Tunnustus myönnetään aina sitoutuneesta ja tuloksekkaasta kehittämistyöstä lapsen oikeuksien parantamiseksi, Kuivala kertoo.

– Jotta olemme lapsiystävällinen kunta, se vaatii pitkäjänteistä työtä lapsen oikeuksien eteen kaikilla kunnan tasoilla. Koko kunnan yhteinen tavoite on olla lapsiystävällinen. Haluamme myös lisätä kaikkien tietämystä lapsen oikeuksista. Lapsen oikeuksista on hyvä tietää, vaikka ei suoraan tekisikään töitä lasten kanssa.

Lasten mielipiteitä kuunnellaan

Lapsen oikeuksien toteutuminen vaatii esimerkiksi lasten osallisuuden edistämistä, Kuivala lisää.

Tämä tarkoittaa lasten näkemysten kuulemista kunnan palveluita ja toimintoja suunnitellessa.

– Esimerkiksi Oulussa näin on tehty, kun suunnitellaan uutta lasten kulttuurikeskusta. Sitä ei voi tehdä ilman, että lasten näkemyksiä kuullaan siitä, minkälainen kulttuurikeskus voisi heidän mielestään olla.

– Lasten on tärkeä kokea, että heillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Lisäksi on tärkeää, että he tulevat kuulluiksi omissa kasvu- ja toimintaympäristöissään.

Tätä kaikkea tukee kansallisen lapsistrategian koulutuskokonaisuuden hyödyntäminen Oulussa, Kuivala lisää.

– Haluamme varmistaa, että kaikki kaupungin työntekijät tuntevat lapsen oikeudet ja sitoutuvat niiden edistämiseen.

Asiaa myös luottamushenkilöille

Kansallisen lapsistrategian tavoitteena on kaikkien lasten Suomi, joka on aidosti lapsi- ja perhemyönteinen sekä lapsen oikeuksia kunnioittava yhteiskunta. Strategia perustuu perus- ja ihmisoikeussopimuksiin. Lapsistrategian ensimmäisen toimeenpanosuunnitelman toteutus käynnistyi loppuvuonna 2021.

Kansallisen lapsistrategiaryhmän johtava asiantuntija Johanna Laisaari kertoo useiden kuntien sitoutuneen hyödyntämään lasten oikeuksia avaavaa verkkokoulutusmateriaalia.

– Koulutusmateriaali tehtiin osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa Sanna Marinin hallituksen toimeenpanosuunnitelman mukaisesti.

Laisaari on iloinen, että Oulun lisäksi moni muukin kunta on löytänyt kansallisen lapsistrategian kautta valmistuneet koulutusmateriaalit. Kunnat voivat päättää, missä laajuudessa koulutusta hyödynnetään.

– Minusta on tärkeää, että esimerkiksi luottamushenkilötkin tutustuvat näihin koulutuksiin. On äärimmäisen tärkeää, että jokainen kunnan työntekijä ja päätöksentekijä tuntee lapsen oikeudet ja osaa niitä noudattaa omassa työssään.

– Työnantajalla on velvoite kouluttaa työntekijöitä ja tässä sekä kunnat että hyvinvointialueet saavat käyttöönsä tasokkaan koulutuskokonaisuuden.

Maksuton koulutus

Valtionhallinnon yhteinen oppimisalusta eOppiva ja kansallinen lapsistrategia ovat yhteistyössä työstäneet koulutuskokonaisuutta, josta jokainen lasten kanssa työskentelevä löytää tietoa ja työkaluja lapsen oikeuksien edistämiseen.

– Koulutuskokonaisuus kannattaa aloittaa lapsen oikeuksien johdatusosiosta.

Eoppiva.fi-sivuston kautta avautuva kokonaisuus sisältää eri ammattilaisille suunnattuja koulutuksia ja ilmiölähtöisiä koulutuksia. Koulutukset ovat saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

Laisaari arvioi, että lapsen oikeudet tunnetaan yksityiskohdista lähtien vaihtelevalla tavalla eri kunnissa ja alueilla. Joissain paikoissa oikeudet ovat paremmin tiedossa, joissain heikommin, hän jatkaa.

– Varmasti monin paikoin esimerkiksi kaupunkisuunnittelun yhteydessä voitaisiin toteuttaa nykyistä paremmin lapsivaikutusten arviointia.

Koulutuksen kautta voi ymmärtää esimerkiksi paremmin, miksi lapsivaikutusten arviointia tehdään ja mitä hyötyä siitä on.

Samalla koulutuksessa annetaan eväitä tunnistaa tilanteet, jolloin lapsivaikutusten arviointi on tehtävä sekä annetaan työkaluja lapsivaikutusten arvioinnin käytännön toteutukseen.

– Tämä maksuton koulutuskokonaisuus on tehty laajassa ja monialaisessa yhteistyössä. Sitä on tehty eri asiantuntijoiden parissa, jotta se vastaisi vaihteleviin tarpeisiin kuntakentällä.

Yli hallituskausien

Kansallinen lapsistrategiaryhmä edistää poikkihallinnollisesti tulevien hallitusten toimintasuunnitelmien kautta lapsistrategian toimeenpanoa.

Ryhmän keskeisinä tehtävinä ovat lapsistrategian lapsioikeusverkoston työn koordinointi ja parlamentaarisen yhteyden varmistaminen, lapsistrategian toimeenpano, seuranta ja raportointi sekä eurooppalaisen lapsitakuun koordinaatio ja seuranta.

Lisäksi ryhmän tehtävänä on vahvistaa ja edistää lapsia, nuoria ja perheitä koskevaa tiedonkeruuta, lapsen oikeuksien ja osallisuuden koulutusta, lapsivaikutusten arviointia ja lapsibudjetointia sekä lasten osallisuutta.

– Kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa tehdään yli hallituskausien. Keskeistä lapsistrategian toimeenpanon kannalta on pitkäjänteisen toiminnan mahdollistava resursointi.

Lue myös:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*