Esityksen mukaan kuntien ja kuntayhtymien hyvinvointialueille vuokraamien toimitilojen yhtiöittämisestä ei olisi suoritettava varainsiirtoveroa. Valtiovarainministeriö pyytää palautetta lausuntokierroksella olevasta hallituksen esityksestä viimeistään 20. syyskuuta. Kuva: Ville Miettinen

Valtiovarainministeriö on lähettänyt kuntiin ja hyvinvointialueille luonnoksen hallituksen esityksestä laiksi kuntien sote-kiinteistöjen varainsiirtoverovapaudesta.

Esityksen mukaan kunnan tai kuntayhtymän yhtiöittäessä hyvinvointialueelle vuokraamiaan sote- tai pelastustoimen käytössä olleita toimitiloja vuoden 2030 loppuun mennessä vastaanottavan yhtiön ei olisi maksettava siirroista varainsiirtoveroa. Ehdotetussa muodossaan verovapauden ei ole katsottava olevan vastoin EU:n valtiontukisääntöjä.

Sote-uudistuksessa sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien varat ja velat siirtyivät hyvinvointialueille. Kuntien itsensä omistamat sote- ja pelastustoimen toimitilat jäivät kuntien omistukseen ja kunnat velvoitettiin vuokraamaan tilat hyvinvointialueille 2025 tai 2026 loppuun. Sama koskee ns. vapaaehtoisia sote- ja pelastustoimen kuntayhtymiä ja niiden omistamia toimitiloja. Kun vuokrausta siirtymäajan päätyttyä harjoitetaan kilpailutilanteessa markkinoilla, kuntalaki edellyttää toiminnan yhtiöittämistä, jolloin toimitilojen siirto on varainsiirtoverollinen.

Esitysluonnoksen mukaan ”varainsiirtoverolakia ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti siten, että varainsiirtoveroa ei olisi suoritettava, kun kunta tai niin sanottu vapaaehtoinen sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen kuntayhtymä viimeistään vuoden 2030 loppuun mennessä luovuttaa järjestämänsä sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olleen hyvinvointialueelle vuokraamansa kiinteistön tai toimitilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet omistamalleen yhtiölle sen osakkeita vastaan.”

MainosLiiketoimintasiirrossa tapahtuvan kiinteistön tai arvopaperin luovutuksen varainsiirtoverovapautta koskevasta säännöksestä poistettaisiin vaatimus siitä, että luovutuksen tulee tapahtua sellaiselle yhtiölle, joka on perustettu jatkamaan toimintaa. Varainsiirtoverolain arvopaperin määritelmää muutettaisiin siten, että arvopaperilla tarkoitetaan myös arvopaperin luovutuksen yhteydessä luovutettua lainasaamista, kun suoritus lainasaamisesta tulee arvopaperin luovuttajan hyväksi. Lisäksi lakiin otettaisiin säännökset arvopapereina tapahtuvaan voitonjakoon sovellettavasta käännetystä verovelvollisuudesta sekä tarkistettaisiin verovelvollisuutta osakeyhtiölain mukaisessa vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyssä.

Taustalla on eduskunnan sote-lainsäädäntöpaketista antamaan vastaukseen sisältynyt lausuma. Lausumassa edellytettiin varainsiirtoveron vapauttamista koskevan arvioinnin käynnistämistä yhtiöitettävien toimitilojen osalta ja muutosesitysten tuomista eduskunnan hyväksyttäväksi. 

Esitysluonnos lähetettiin lausunnoille eilen, 16. elokuuta. Lausuntoaika päättyy 20. syyskuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*