Kokeilu on osa hallituksen Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta. Arkistokuva: Seppo Haavisto

Siun sote aloittaa henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilun vammaispalvelujen asiakkaille. Kokeilualueena tulee olemaan koko Siun soten alue lukuun ottamatta Tohmajärveä ja Rääkkylää. Kokeilun piiriin pyritään saamaan noin 40–50 asiakasta eri puolilta Pohjois-Karjalaa ja Heinävedeltä.

Kokeilu on osa hallituksen Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta jossa tuotetaan tietoa soten valinnanvapauden valmisteluun. Kokeilussa pyritään lisäämään asiakkaiden valinnanvapautta sekä itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta omista asioistaan päättämiseen. Samalla on tarkoitus kehittää toimintamallia, jonka avulla tuleva maakunta voisi järjestää, seurata ja mitata henkilökohtaisen budjetin palveluja.

Henkilökohtainen budjetti on asiakkaan tarpeiden pohjalta määritelty rahasumma, jolla asiakas voi hankkia asiakassuunnitelman mukaisia palveluja yrityksiltä, yhdistyksiltä tai muilta palveluntuottajilta. Asiakas voi valita palveluntuottajan itse Siun soten hyväksymien palveluntuottajien joukosta. Asiakas voi vaikuttaa myös palvelun sisältöön.

Henkilökohtaisen budjetin saaminen edellyttää, että Siun sote tekee asiakkaalle palvelutarpeen arvioinnin ja sen mukaisen asiakassuunnitelman. Näiden perusteella asiakkaalle määritellään henkilökohtaisen budjetin sisältö sekä euro- tai tuntimäärä, joka asiakkaalla on käytettävissään kyseisten palvelujen hankkimiseen.

Siun sote maksaa suoraan palveluntuottajalle henkilökohtaisen budjetin mukaiset korvaukset. Asiakkaan tilille ei siis siirry rahaa.

Kokeilu tulee sisältämään asumisen palveluita, vierihoitoa, päivätoimintaa ja henkilökohtaisen avun palveluja. Koska voimassa olevaa lainsäädäntöä henkilökohtaisesta budjetista ei vielä ole, kokeilu toteutetaan käytännössä palvelusetelien avulla.

Kokeilun vaikuttavuutta kehitetään Sitran johdolla Siun soten ammattilaisten, palvelujen käyttäjien, alueen yrittäjien ja järjestötoimijoiden kesken tammi–maaliskuussa.

”Vaikuttavuudella haetaan ensisijaisesti sitä, että palvelut vastaisivat entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin, jolloin ne olisivat myös yhteiskunnalle kustannustehokkaita. Työskentelyssä hyödynnetään vahvasti kokemusasiantuntijoiden ymmärrystä palvelujen käyttäjien tilanteesta”, Siun soten tiedotteessa kerrotaan.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*