KHO katsoo, että valinnanvapauslaki pitää saattaa EU:n arvioitavaksi, koska se saattaa sisältää kilpailua vääristäviä valtion tukia. (Kuva: Pixabay)

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että sote-lakipaketti, joka sisältää valinnanvapauden, pitää saattaa EU:n komission käsittelyyn. Se on KHO:n mukaan ainoa oikeudelliseti kestävä menettelytapa.

KHO katsoo lausunnossaan, että tämä on mahdollista toteuttaa ennen kaavaillun lainsäädännön voimaantuloa niin, että komission näkemyksestä mahdollisesti aiheutuvat muutostarpeet voidaan ottaa huomioon ennen sitä.

Syynä on KHO:n näkemä epäselvyys maakuntien liikelaitosten asemasta eli siitä, ovatko ne taloudellisia vai ei-taloudellisia toimijoita ja saavatko ne toiminnassaan EU:n säädöksissä kiellettyä valtion tukea. Se tuki tarkoittaa verotuskohtelua sekä konkurssikelvottomuutta.

KHO viittaa lausunnossaan lakiesityksessä olevaan tarkasteluun valinnanvapausjärjestelmän valtiontukiluonteeseen.

KHO:n mukaan lähtöolettama on, että Suomen julkinen terveyden- ja sosiaalihuoltojärjestelmä on luonteeltaan ei-taloudellinen, mutta esitysluonnoksessa on argumentteja molempiin suuntiin ja todetaan, että ei voida antaa täysin varmaa vastausta siitä, mikä on esityskokonaisuudessa valtiontukijärjestelmän luonne suhteessa EU:n valtiontukisäädöksiin. Kysymys on EU:n kilpailusäännöistä.

Lisäksi KHO:n mukaan on otettava huomioon, että suoran valinnanpalvelut, asiakassetelipalvelut sekä henkilökohtainen budjetti eroavat toisistaan toimintaperiaatteiltaan.

Järjestelyn ja sen elementtien oikeudellista luonnehdintaa koskevien epäselvyyksien vuoksi Korkein hallinto-oikeus pitää oikeusvarmuuden turvaamiseksi ainoana oikeudellisesti kestävänä menettelytapana sitä, että kaavailtu lainsäädäntökokonaisuus saatetaan tiedoksi komissiolle järjestelmänä, joka mahdollisesti sisältää valtiotukia.

Hallituksen edellisessä vallinnanvapausversiossa tätä ongelmaa yritettiin minimoida pakottamalla maakunnat yhtiöittämään ne toiminnot, jotka ovat valinnanvapauden piirissä, mutta se malli taas kaatui muista syistä.

Odotettavissa juridisia kiistoja

KHO ennakoi, että laissa on useita kohtia, joissa tulee tulkintavaikeuksia ja joita joudutaan ratkomaan tuomioistuimissa. Kysymyksiä herää myös muutoksenhakujärjestelmistä.

KHO ottaa myös kantaa valituslupiin. Jatkomuutoksenhakujen pitäisi sen mukaan olla kaikilta osin luvanvaraista.

Lausunnossa nostetaan esille ongelmista esimerkkeinä säännökset, joissa samassa asiassa käytetään kahta hallinnollista ohjauskeinoa, päätöksentekoa ja sopimista.

Kysymyksiä herättävät myös laissa määrätyt asiakassuunnitelmat ja niiden sitovuus, joka voi merkitä uudenlaisia oikeudellisia kiistoja, lausunnossa todetaan.

KHO kiinnittää huomiota siihen, että maakunnan on tehtävä päätös palveluntuottajan hyväksymisestä neljän viikon kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Ilmoitus voi kuitenkin tulla vajavaisena ja maakunta joutuu pyytämään lisää tietoja. KHO:n mukaan lakiesityksestä ei käy ilmi, että määräaika alkaisi kulua vasta kun maakunta on saanut kaikki päätöksenteon edellytyksenä olevat tiedot.

Asiasta myös Kuntaehden Lakiklinikalla.

KHO:n lausunto on kokonaisuudessaanluettavissa täällä.

Edit klo 12.54: Täsmennetty, että KHO vaatii koko lainsäädäntökokonaisuuden saattamista EU:n  käsittelyyn.

Klo 20.13 lisätty linkki KHO:n lausuntoon.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

 1. On hyvä, että KHO on huomannut ongelmat ja että näin perustavanlaatuinen asia viedään EU:n käsittelyyn. Vaikka sote-valmistelijat nyt tätä vastustavatkin, niin kyllä oikeusvaltiossa on noudatettava lakeja ja perustuslakia. Lisäksi olemme nyt EU:ssa ja soteasioissakaan emme enää voi toimia itsenäisesti.

  Sote on niin laaja kokonaisuus, että se on selvitettävä perusteellisesti. ”Vauhti ei korvaa laatua.” Kenenkään arvovalta ei kärsi siitä, että noudatetaan lakeja.

 2. Eli suomeksi: sote ei vielä edes ole voimassa, mutta erilaisia kuluja synnyttää jo ja tulossa lisää ja reilusti. Hyvä hyvä… Pitäisikö tumpelohallituksen vihdoin ymmärtää erota, jotta päästäisiin mahd. nopeasti siivoamaan sen sotkut?

 3. On mielenkiintoista nähdä, aikooko hallitus kävellä KHO:n yli. Suolletaanko jälleen uusia lakeja, vai aloitetaanko sote-valmistelut nollasta.
  Miksi ja mitä varten tarvitaan sote? Syntysanojen tavoitteista ei nykysuunnitelmin toteudu mikään.
  Jos ollaan EU:ssa, ollaan sitten tässäkin.

 4. Vaikka sosiaalisektorin monet toiminnot ja terveydenhuolto JULKISENA TOIMINTANA on jätetty EU:n kilpailulainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle, Altmark-periaatteet, Monti-paketti jne.; niin kun oikeistohallitus kiimassaan pyrkii luomaan julkisesti rahoitetun yksityisoikeudellisen sosiaali- ja terveysliiketoiminnan Suomeen, miten ihmeessä ei ymmärretä ottaa huomioon EU:n säädöksiä???

 5. Kannattaisiko suosiolla noudattaa KHO:n neuvoa, muuten uudistus pysähtyy taas kerran perustuslakivaliokuntaan, jos ei jo oikeuskansleri pysäytä asiaa valtioneuvostossa. KHO:lla näyttäisi olevan velvoite kysyä EU:n kantaa koska se on todennut asian tulkinnanvaraiseksi.

 6. Nimimerkki asola moittii hallitusta siitä, että valinnanvapaussäädöksiä on muutettu siten kuin oppositio on vaatinut. Eli, asola ei ymmärrä, että kun elämme markkinataloudessa, silloin ei voida antaa valtiontukea etenkään julkisille organisaatioille. Hallitus yritti tehdä niin kuin markkinataloudessa on toimittava, mutta erityisesti vasemmisto on vaatinut, että sote pitäisi olla vieläkin esitettyä enemmän julkiseen sektoriin kallellaan. Mutta, tämä olisi yhä enemmän laitonta valtiontukea.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*