Kuva: Ville Miettinen
KKV ei pitänyt todennäköisenä, että sairaanhoitopiirien tai pelastuslaitosten menettelyillä tai toiminnan rakenteella olisi merkittäviä vaikutuksia terveen ja toimivan kilpailun edellytyksille.

Sairaanhoitopiirit voivat hoitaa niiden lakisääteiseen järjestämisvastuuseen kuuluvat ensihoitopalveluun kuulumattomat potilassiirrot omana toimintanaan ilman, että kyse olisi kuntalain 126 §:n mukaisesta toiminnasta kilpailutilanteessa markkinoilla, katsoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto tuoreessa päätöksessään.

Kuntalain 126 § velvoittaa kunnan yhtiöittämään toimintansa, jos se toimii tehtäviään suorittaessaan kilpailluilla markkinoilla.

KKV selvitti Hyvinvointialan liiton toimenpidepyynnön perusteella sairaanhoitopiirien ja pelastuslaitosten toimintaa ambulanssilla suoritettavien ensihoitopalvelujen ja ensihoitopalveluun kuulumattomien potilassiirtojen markkinoilla.

Hyvinvointialan liitto pyysi KKV:tä muun muassa selvittämään, tulisiko sairaanhoitopiirien ja yhtiöittää ensihoito- ja potilassiirtotoimintaansa asemassaan nauttimiensa konkurssisuojan ja veroetujen poistamiseksi.

KKV:n päätöksen mukaan ensihoitopalvelut olivat osa solidaarisuuden periaatteelle rakentuvaa julkista terveydenhuoltoa ja lähtökohtaisesti luonteeltaan ei-taloudellista toimintaa.

”Pelastuslaitosten ja sairaanhoitopiirien tuottamissa ensihoitopalveluissa ei ole kyse kuntalain 126 §:n mukaisesta toiminnasta kilpailutilanteesta markkinoilla. Toiminnasta kilpailutilanteesta markkinoilla ei ole kyse myöskään silloin, kun sairaanhoitopiirit hoitavat niiden omiin tai jäsenkuntien hoitolaitoksiin kirjattujen potilaiden terveydenhuoltolain 73 §:n mukaisia potilassiirtoja”, KKV toteaa päätöksessään.

”Sairaanhoitopiirien ja pelastuslaitosten ei voida näiltä osin katsoa toimivan kilpailulain 30 a §:ssä tarkoitetulla tavalla samoilla markkinoilla yksityisen elinkeinotoiminnan kanssa, eikä sairaanhoitopiirien ja pelastuslaitosten toiminnalla siten voida katsoa olevan kilpailulain 30 a §:ssä tarkoitettuja markkinavaikutuksia”, päätöksessä todetaan.

Ensihoito palveluun kuulumattomien potilassiirtojen osalta sairaanhoitopiirien ja pelastuslaitosten kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva toiminta on KKV:n mukaan kokonaisuutena arvioiden kansantaloudellisesti vähäistä, eivätkä sairaanhoitopiirien ja pelastuslaitosten toiminta ja rakenne vaikuta merkittävästi terveen ja toimivan kilpailun edellytyksiin.

Kuntaliiton johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff pitää KKV:n päätöstä perusteluineen selkeänä.

– Päätös vastaa hyvin sitä, mitä kilpailulain 4 a luvun säätelyllä on tavoiteltu kuntaorganisaatioiden näkökulmasta. Päätöksessä on hyvin selkeästi otettu kantaa kuntayhtymän rakenteeseen ja kunnan tai kuntayhtymän oikeuteen tuottaa itselleen palvelut oman organisaation toimesta.

KKV:n päätös kokonaisuudessaan

Aiheesta aiemmin: Soten valtiontukia ratkotaan myös KHO:ssa

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*