STM jatkaa puoskarilain valmistelua.

Sosiaali- ja terveysministeriö alkaa valmistella niin sanottua puoskarilakia, eli vaihtoehtohoitoja koskevaa lainsäädäntöä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko päätti lakivalmistelun käynnistämisestä, koska lakia on toivottu jo kauan.

Niin sanottua puoskarilakia on suunniteltu jo 10 vuotta.

Matti Vanhasen hallituksen peruspalveluministeri Paula Risikko perusti vuonna 2008 työryhmän pohtimaan vaihtoehtohoitojen valvontaa. Tavoitteena oli potilasturvallisuuden parantaminen.

Valvira valvoo terveydenhuollon ammattihenkilöstöä, mutta virallisen terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolella toimivien terapeuttien ja vaihtoehtohoitojen tarjoajien toimintaa ei valvo kukaan.

Esimerkiksi Ruotsissa syöpäsairaita, raskaana olevia tai alle 8-vuotiaita lapsia ei saa hoitaa kuin henkilö, jolla on lainmukainen terveydenhuollon koulutus.

Eurooppalaisten lääkärien komitea on vaatinut vaihtoehtohoitojen sääntelyä koko EU:ssa. Sen mukaan harhaanjohtava markkinointi pitäisi kieltää ja kansalaisille kertoa nykyistä selkeämmin, etteivät vaihtoehtohoidot ole lääketiedettä.

Vaihtoehtohoidoilla tarkoitetaan viralliseen terveydenhuoltoon kuulumattomia hoitoja, joita voivat antaa niin terveydenhuollon ammattihenkilöt kuin alan ulkopuolella toimivat henkilöt. STM:n mukaan vaihtoehtojen tarjoaminen, markkinointi ja käyttö ovat lisääntyneet.

Ministeriö mainitsee esimerkeiksi hopeaveden käytön, eheytyshoidot ja ravintovalmisteet. Vaihtoehtohoitoja koskee sama kuluttajasuojalainsäädäntö kuin muitakin palveluja. Erillistä sääntelyä hoidoille ei ole.

Sääntelyn ja valvonnan puute sekä asiakkaan heikko oikeusturva ovat aiheuttaneet ongelmia esimerkiksi hoitojen turvallisuuden suhteen. Suurimmat riskit liittyvät siihen, että vaihtoehtohoitojen käyttö voi viivyttää lääketieteellisen hoidon aloittamista.

Vaihtoehtohoitojen sääntelyä koskevan lainvalmistelun tavoitteena on määritellä vaihtoehtohoito, asettaa yleisiä velvoitteita hoitoja antaville tahoille, säännellä markkinointia ja sen valvontaa, sekä antaa säännökset hoitoa antavien rekisteröinnistä.

Avatar
Milka Valtanen
toimitus@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

 1. Hei !
  Olen ammattitutkinnon suorittanut hoitohenkilö ja toiminut yrittäjänä n.20v

  Kyllä , tuomittavaa on toimia hoitohenkilönä ellei ole mitään koulutusta ihmisen fysiologiasta ja anatomiasta.

  Mietin vain, miten paljon joutuu tuon puoskarilain puitteissa työttömäksi ja miten sitä lopuksi tulkitaan. Onhan niitäkin hoitomuotoja (todella kevyitä), jossa ei ihmiselle ei vahinkoa satu. Paljon jää verorahoja saamatta ja monta työtöntä on seuraus ! Tuollaisia vain mietin, että mitä kaikkea siitä seuraa ….

 2. Kyllä ihmetyttää tämä lakiesitys ja päättäjien suuri avuntarvitsijoiden aliarvioiminen!
  Oma kokemukseni on ollut erittäin positiivinen, hakeutuessani Kalevalaista jäsenkorjausta tekevän henkilön hoidettavaksi alaselän kipeytymisen vuoksi.
  Eikä ollut ainoa kerta, kun olen saanut avun mm.olkapään leikkauksen jälkeen.

 3. Lääkärien harjoittama sairaanhoito!? Mihin se perustuu, että potilasta, potilaita hoidetaan valtavalla lääkkeiden määräämisen ylipainotteisuudella!? Sekö terveyden hoitoa? Sanoisin sairauksien paapomista! Lääkäri ei voi mitenkään täyttää lääkärivalaansa, koska käypähoitosuositukset painottuvat liikaa lääkkeisiin, eikä lääkärin kompetenssi riitä? Sairauksistamme 2/3 osaa johtuu elämäntapavalinnoista. Lääkärit vääristävät tilannet korostamalla perimää, vaikka ehdottomasti määräävin tekijä on elintapamme! Meillä vallitsee n. 2/3 osan musta-aukko lääkäreiden vastaanotoillamme. Lääkäreiden koulutus tulisi uudistaa käsittämään riittävästi ravitsemus-, liikunta-, käyttäytymistieteitä ja kaikkea tiedettä terveistä elämäntavoista. Varsinkin YleisLääkäreiden Tulisi Kyetä Neuvomaan Näissä, Olla Riittävä Kompetenssi Ymmärtää Potilaita, Jotta Voisi Ohjata Sitten Vaikka Eteenpäin Riittävän Kompetenssin Omaavalle Lääkärille tai Vastaavasti Vaikkapa RavitsemusTerapeutille, Psykoterapeutille, Psykologille, Psykiatrille jne.! Lääkäreiden edelleen pyrkiä suuremmassa määrin erikoistumaan. Lisäksi lääkäreiden tulisi myös ehdottomasti tukeutua ja opettaa käyttämään tietokoneen muistikapasiteettiä, vaikkap aina diagnostisoidessaan potilaiden vaivoja, sairauksia. Siis tietokoneet tulisi ohjelmoida erilaisilla eri sairauksiin liittyvillä lääketieteellisillä parametreillä, indikaattoreilla, joita sitten lääkäri aina kulloinkin käyttäisi, hyödyntäisi. Tämä mm. siksi että päästäisiin nimikkeestä “arvailukeskus”, jota aika-ajoin terveyskeskuksista kuulee edelleen. Entä kansalaisen oikeudet aitoon ja rehelliseen hoitoon!? kun diabetesta, korkea verenpainetta ja korkea kolesterolia sairastava, vieläpä ylipainonen pistetään vain lääkehoidolle surutta, joka ei koskaan paranna itse sairautta, vaan kehittyy uusia komplikaatioita, joihin taasen vain määrätään lisää lääkkeitä. Potilaalle ei kerta kaikkiaan edes kerrota, että tie täyteen terveyteen, parantumiseen on olemassa ja se lähtee muuttamalla elintavat terveeseen suntaan. Syömämme ruoka ja se mitä juomme on määräävin terveyden peruspilari. Siitä lääkäri tätä nykyä näyttävän vaikenevan lähes kokonaan, vaikka se on toki samalla suurin sairauksien aiheuttaja. Ylipainoisten määrä viime kartoituksessa osoittautuivat hälyyttäviksi. Kansakunta rappeutuu, josta osoituksena myös ns. fyysinen suorituskyky, kunto. Cooperin testitulokset aina vain näyttävät heikentyvän ajan saatossa! Tämä kaikki tarkoittaa suuria, valtavia tappiota koko Suomen valtiota ajatellen. MTK on liikkaa painottanut sekin vain massaa, laadun sijaan. Ei pieni Suomi pärjää muutenkaan suurella massatuotannolla, mutta laadulla sillä on sanottavansa. Eikö EU:n puhtain ruoka, jos mikä ole paras vienti valtti ja myös kansalaistemme osatekijä varmistaa mahdollisimman terveellinen ruoka ja ekologinen. Entä psyykkiset sairaat, joilla ei anneta edes mahdollisuutta parantua, ei aitoa psykiatrista hoitoa? Sen sijaan aletaan pumppaamaan koko lopun elämän ajaksi erilaisia lääkkeitä! Onko tämä muka tiedettä!? Tämä on jos tiedettä, on se pahasti vinoutunut, rahan vikuuttama ja vääristävää tiedettä, jonka ilmentymä tulisi korjata. Ei mitkään osakkeet ja raha, ts. kaikki raha maailmassa ei vastaa yhtä ainoatakaan ihmishenkeä! Kuitenkin tosiasia on, että viime kädessä, viimeisellä viivalla lääketehtaille tärkeämpää kuin ihmishenki on voittomarginaali. Nykyistä käytäntöä metabolisen oireyhtymän sairauksien hoidossa, kohtaannossa voidaan hyvällä syyllä kutsua saattohoidoksi. Korostan vielä potilaalle ei anneta edes mahdollisuutta parantua virallista tietä, hänelle ei suoda sitä mahdollisuutta. Hänen siis tulisi itse tietää miten hän korjaa elämänsä, että saa sokeritautinsa kuntoon, jos se on esim. II-tyypin ja vaikkapa keski-iällä havaittu korkea kolesteroli ja korkea verenpaine. Ylipainoon ei ilmeisesti reagoida mitenkään, ellei ole mitään muutoin poikkeavaa, vaikkapa normi labra kokeissa havaittu. Korostan, että missä menee vapaan tahdon kunnioitus ja oikeus saada hoitoa, joka parantaa, kun se on mahdollista parantua. Em. vaihtoehdon lääkäri olisi velvollinen mielestäni aina esiin tuomaa, tarjoamaan vaihtoehtona, jonka olettaisi mitä ilmeisimmin olevan aivan jokapäiväinen ja luonnollisin lääkärin velvollisuus, toin, tehtävä. Tässä otettaisiin potilas vastuuseen omasta sairaudestaan, mukaan talkoisiin ja täten lääkäri ei tällaisessa tapauksessa omin päin ottaisikaan potilaalta oikeutta omaan kehoonsa, oikeutta saada aitoa hoitoa, joka voi johtaa takaisin terveyteen elämäntapavalinnoilla kontra nykykäytännön näennäiseen, keinotekoisesti lääkkeillä “ylläpidettävien laboratoria arvojen kanssa kikkailuun”, ts. oireiden hoitoon. Paras tulos saavutettaisiin aina potilaan ja lääkärin tasapuolisella vuorovaikutuksella, jossa lääkäri kertoo aidosti mahdollisuudet ja se miten terveys takaisin saavutetaan. Lopputuloksen olisi niitä, jotka noudattaisivat lääkärin tai hänen valtuuttamansa asiantuntijan ko. alalla antamia ohjeita, “tiekarttaa” ja saavuttaisi, saisi terveytensä takaisin oikeilla elämäntapavalinnoilla, ns. terveellisellä elämällä. Toinen ääripää olisi taasen se, joka omaehtoisesti haluaisi vain lääkkeet. Kolmas kategoria osuisi johonkin näiden välimaastoon, jossa terveiden elämäntapojen vaikutus ja suhde lääkeiden käyttöön vaihtelisi tai vastaavasti aika. Kuitenkin lääkäreiden lähtökohtana tässäkin, tulisi olla aina poispäin lääkkeistä, aina puhtaasti terveiden elämäntapojen kalliolle rakennettuun terveyteen pääseminen. Lisäksi painopistetta tulisi siirtää ennaltaehkäisevyyteen. Siihen, että lääkärin pakeilla reagoitaisiin paljon, paljon herkemmin sairauden kontra terveyden markkereihin. Suuntana tulisi aina olla kohti terveyttä, tai siis parempaa terveyttä. Aivan kuten Sanassa sanotaan parannusta kohti. Myös Suurin Parantaja todella paransi kokonaan sairaan, eikä osittain. Kuitenkin tapauksissa, joissa potilas, asiakas ehdottomasti kieltäytyisi mistään elämäntapamuutoksista ja halu olisi yksinomainen lääkkeellinen hoito, tapahtuisi se tuolloin potilaan tahdosta ja tätä täysin kunnioittaen. Ei kuten nykyään lääkärin yksinvaltaisesta määräyksestä, jossa lääkäri ikään kuin “ryövää” vastuun henkilökohtaisesta kaikkein arvokkaimmassa arvossamme terveydessä, terveydestä, mahdollisuuden, paluun takaisin täyteen terveyteen! Toteutuuko yksilön oikeudet, ihmisoikeuksien kunnoittaminen, näiden periaatteiden soveltaminen, niiden täydessä hengessä ja vielä perustuslakimme tässä suhteessa mitä tulee yksilön vapauteen ja tämän oikeuksien kunnioittamiseen ja kaikkeen siihen mihin lääkäri on velvoitettu lääkärivastaanotoillaan, miten kohtelemaan asiakkaitaan, potilaitaan. Voisimme olla maailman johtava maa terveyden hoidossa, terveiden ihmisten ylläpitämisessä, näiden “tuottamisessa” (sallittakoon termin käyttö, koska nykykäytäntö sitä joka tapauksessa suosii, ihminen on tuote, jota höydynnetään, on kuten lehmä joka tuottaa, tai sen on tuotettava, sitä hyödynnetään ansaitsemastarkoituksessa, eli hoidetaan tietyn paletin, tietyn kaavan, “työkalupakin “työkalujen” mukaan, jotka on rajattu. Tämän “työkalupakin” sisältöön ikävä kyllä on aivan liian suuresti päässyt vaikuttamaan, siitä on päässyt lääketeollisuus määräämään, sille on annettu liikaa valtaa ja täten on “metsän näkeminen puilta” päässyt sumentumaan. Kaikki tämä siksi, että rahalla on aivan liian suuri valta, vaikutus koko länsimaisessa, nykyään sairaudenhoidossa. Kaikki tämä on kehittynyt, lipsunut vähin erin väärään suuntaan. Kaikki tämä on osoitus siitä, että keskimäärin ne ihmiset, jotka ovat olleet päättävässä asemassa tässä, ovat arvostaneet rahaa enemmän kuin itse terveyttä! Ja jälleen kerran ne, jotka ovat vähiten koulutettuja jne. sairaita ja mitä enemmän yhteiskunnan armolla, kärsivät eniten. Silti jos tarkastelemme asiaa kokonaisuutena, laajemmassa perspektiivissä, niin on ilmiselvää, että yleisimpiä kansasairauksia, metabolisen oireyhtymän sairauksia joita hoidomme lähes yksinomaan lääkkeillä, on huomattavan kallis ja SoTe- järjestelmää paljon kuormittava, rasittava käytäntö! Tämän nykykäytännön purkaminen, alasajo toisi muassaan ja ajan oloon korostuvasti valtavia säästöjä, sekä vältyttäsiin valtavalta määrältä turhaa työtä ja lisäks suurempi osa kansasta eläisi paljon pidempään täysin terveenä, ilman rasittavaa lääkitystä ja täten myös avittaisi huomattavassa määrin, olisi vastaus yhteskuntarakenteessamme vallitsevaan ikäjakauma problematiikkaan. Lääkäri voisi aidommin olla tyytyväinen, saisi tyydytystä työstään ja olisi motivoituneempi, kun aidommin voisi kantaa vastuun lähimmäisensä terveydestä, voisi tehdä aivan niin kuin tietää, mikä olisi, on parasta potilailleen, paras ratkaisu terveyden ja koko yhteiskunnankin kannalta !!!

 4. Lääkäreiden koulutus on perusteellisesti muutettava, että nämä osaisivat aidosti ymmärtää muitakin teitä terveyteen tai parempaan oloon, sairauksista kärsivän lievitykseen, KUIN VAIN LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMÄT LÄÄKKEET !!! Onhan sentään muitakin vaihtoehtoja olemassa, jotka ovat aivan todellisesti, faktisesti, tosiasiassa ja tieteellisestikin tarkasteltuna järkevämpiä ja toimivampia vaihtoehtoja kuin vain LÄÄKKEET JA ESIM. KIPULÄÄKKET, JOTKA TAPPAVAT SUOMESSA SATOJA AIVAN TURHAAN! No, se ei ole lääkärille mahdollista hoitaa aidosti potilaitaan, kunnei hällä ole tähän riittävää kompetenssia. On väärin että lääkäri pyrkii tietämään kaikesta kaiken! Se on mahdoton yhtälö ja syy miksi esim. terveyskeskuksia niin usein kutsutaan arvailukeskuksiksi! EU:ssa lääketehtaat = RAHA & VALTA ovat saaneet taasen lisää jalansijaa tai pyrkimys on, rajoittaa niitä aidosti luonnollisia ihmiskeholla keinoja kohdata vaikkapa kiputiloja! USA:ssa oli virallinen tilasto v. 90, että lk 100 000 kuolee pelkästään siitä syystä, että nämä noudattavat täysin lääkemääräyksiä. Ts. ovat kuolleet koska lääkkeet ovat joko vääriä, niitä on liikaa tai ne ovat olleet päällekkäisiä tai ja niiden sivuvaikutukset ja niihin lisälääkitys jne., eri lääkkeiden määrä on ajanut potilaan lopulta umpikujaan ja kuolemaan jne. On menty liikaa siitä missä aita matalin. Tätä kynnystä halutaan vain RAHAN JA VALLAN nimissä yhäti madaltaa. Se on sitä kuuluisaa ahneutta, sitä mitä rahaa niin helposti voi ihmiselle tehdä, oli kuinka korkeassa asemassa tahansa, sokaista tämän silmät, näkökyvyn, jolloin terve järki saa, joutuu väistymään.

 5. Ennemmin tulisi lääkäreiden koulutusta laajentaa kattamaan kaikenlainen vaihtoehtoinen hoitomuoto, niiden todellinen luonne. Lisäksi on myös opittava täysin kuuntelemaan potilasta, sairasta ja VARMISTAMAAN ETTÄ TÄMÄN IHMIS- JA KANSALAISOIKEUDET TOTEUTUVAT. EU voi olla HIRVIÖ, toisaalta se voi myös olla se suuri tuki, apu, voima pois pahasta. Tässä kyllä mennään allikkoon, jossei huomioida kansalaisten omaa tahtoa, omavalinnan oikeutta JA LISÄKSI KUNNIOITETA JOKAISEN YKSILÖN TAHTOA, ITSEMÄÄRÄMISOIKEUTTA OMAAN KEHOONSA! Yhteistyö kansalaisten kanssa olisi, on olennaisinta, se mitä kansa tahtoo ja sanoo, kertoo asiassa, vaikkapa omista kokemuksistaan!

 6. Meidän tulisi puoskarilain sijaan lähteä rakentamaan siltaa lääkäreiden ja kaikkien vaihtoehtohoitojen välille. Terve järki, harkinta, käytännön kokemukset ja lopputulema, saavutukset huomoiden ja TÄYSIN PUOLUEETTOMASTI tulisi asiaa tarkastella. Kuinka paljon lopulta nykyinen sairaudenhoitojärjestelmämme suorastaan aiheutta kuolemia. Tiedän itse “lukuisia”. Niistä vaan vaijetaan. Oli kuitenkin muutama vuosi sitten HS:ssa artikkeli siitä, että tuhansia todella kuolee lääkkeisiin jne. myös laiminlöynteihin ja sair.h.järjest. tapahtuviin virheisiin. Potilaan, asikkaan yksilönvalintaa tulisi ryhtyä kunnoittamaan aivan eri mittakaavassa. Hänellä on itsellä oikeus päättää terveydestään. Lääkärien yleistäminen, “huuhaa hoidoiksi” lähes kaiken muun kuin virall. vallitsevan sair.hoito käytänn, jossa oma ammattikunta harjoittaa KORRUPTOITUNUTTA PILLERIEN PUMPPAMISTA. Niin tämän vinoutuneen käytännön täysin sivuuttaen, ollen täysin kykenemätön kohtaamaan aikojen saatossa täysin väärille raiteille päässeen vääryyden. Lääketehtaiden ylivalta on saatava kuriin, se tulisi tyystin katkaista. Lääketehtaiden tulisi vain olla yksi täysin riippumaton osapuoli JA HUOMAA AINA MITÄ TULEE ELÄMÄNTAPAVALINTOIHIN, JOTKA KUITENKIN MUODOSTAVAT N. 2/3 SAIRAUKSISTAMME, NIIN TOISSIJAINEN VAIHTOEHTO SILLE TIELLE, MITÄ KAIKKI SE TERVEYDENHOITO TARJOAA, JOKA ON OMIAAN MUUTTAMAAN VALLITSEVIA VÄÄRIÄ TAI EPÄTERVEELLISIÄ ELINTAPOJA TERVEELLISEMPIIN JA SAIRAUDEN TILAA KOHTI TERVEYTTÄ JA ENSISIJAISESTI TÄYTTÄ PARANTUMISTA.

 7. Lääkäreiden koulutusta tulisi rajusti laajentaa kattamaan erilaisia “vaihtoehtoisia” hoitoja. Näihin luen möys psykoterapian, jota ei tänä pv:nä on ilmennyt saa puhtaasti, muutoin kuin sitoutumalla lääkehoitoon. Kuitenkin puhtaasti psykiatrinen hoito tulisi aina olla ensisijainen. Lisäksi psyykelääkkeistä tulisi aina pyrkiä pääsemään kokonaan irti. Tanskalainen (täällä luterilaisuudella vahva vaikutus kaikkeen yhteiskunn. toimintaan, joka em. poisti korruption alun ja juuren, aneopin) professori Peter C. Göetzsche kertoo, paljastaa kirjassaan “Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus. Näin lääketeollisuus on turmellut terveydenhoidon” länsimaissa vallitsevan epätieteellisen käytännön tai tieteellisen käytännön, joka on pahasti vinoutunut palvomaan rahaa, lääketeollisuuden intressejä, potilaiden terveyden kustannuksella, lopulta elämän!!!

 8. Lääkäreiden tulisi lähteä täysin eri suuntaan kuin nykyisin, eli pois lääkkeiden ylipumppaamisesta. Lääkäreiden tulisi keskittyä sairauksien syihin, jotka ovat yhtä kuin 2/3 painoarvolla elämätapavalintojemme seurasta. Tarkoitan, että heidän tulisi opiskella näitä aineita, juuri täten, 2/3 painotteisesti: RAVITSEMUS-, LIIKUNTA-, KÄYTTÄYTYMIS- JA KAIKKEA TEIDETTÄ TERVEISTÄ ELÄMÄNTAVOISTA! Em. periaatteella, ei ojasta allikkoon, johon puoskarilakia ajavat tahot ovat meitä viemässä, vaan ojasta TERVEYTEEN JOHTAVALLE polulle ja LOPULTA TIELLE TERVEYTEEN! Lääkäreiden tulisi saada täysin puolueetonta tietoa kaikista vaihtoehtohoidoista. Tässä tulisi olla pidempi, vuosien kuuleminen ja asiaan, aiheeseen perehtyminen ja ennen kaikkea potilaiden, asiakkaiden kuuleminen, heidän kokemustensa kirjaaminen, huomioiminen tulisi olla ykkösprioriteetti. Myös ko alan ammattilaisten kuuleminen ja heidän kokemustensa huomioiminen! MYÖS KAIKKIEN NS. LUONTAISTUOTTEIDEN VAIKUTUKSET, NIISTÄ KOKEMUKSET TULISI OTTAA ENTISTÄ VAKAVAMMIN, ASIALLAISEMMIN, TARKOITUKSENMUKAISEMMIN HUOMIOON. Lisäksi mikäli millään, millä tahansa luontaistuotteella havaittaisiin aitoa tervehdyttävää vaikutusta, SE TULISI TUNNUSTAA JA HYVÄKSYÄ, EIKÄ SITÄ TULISI VÄHÄTELLÄ, EIKÄ VÄÄRISTELLÄ * ON HUOMOITAVA SE TOSIASIA, ETTÄ PÄÄASILLAISESTI KOOSTUMME SIITÄ MITÄ SYÖMME, RAVINNOSTA, RAVINTOAINEISTA JA ETTÄ LÄÄKKEET EIVÄT VOI KOSKAAN SYRJÄYTTÄÄ JA KORVATA NÄITÄ, SEKÄ NÄIDEN VAIKUTUSTA, VAIKUTUSMEKANISMIA VARSINKIN SUURESSA KUVASSA, KUIN HUOMIOIDAAN NIIDEN KOKONAISVAIKUTUS JA VIELÄPÄ NIIDEN IHANTEELLINEN SAANTI. VM. TULISI MYÖS SELVITTÄÄ, MIKÄ OLISI JA VÄHÄN TARKEMMIN YKSILÖILLÄ ERI RAVINTOAINEIDEN NS. IHANTEELLINEN SAANTI. Nhykyisin on vallalla käsitys siitä tai suuntaa antava ymmärrys mikä saantimäärä ei aiheuttaisi sairauksia. MUTTA VOIN VAKUUTTAA ETTÄ RAVITSEMUS KOKONAISVALTAISESTI TARKASTELTUNA ON “OMA MAAILMANKAIKKEUS”, ELI KOOSTUU LUKUISISTA OSATEKIJÖISTÄ, JOHON NYKYLÄÄKETIEDE SUHTAUTUU VÄLINPITÄMÄTTÖMÄSTI, V A I K K A S E O N T Ä R K E I N T E R V E Y T E E N V A I K U T T A V A T E K I J Ä !!! Jos nykylääketiede suhtautuisi ravitsemukseen täydellä sille kuuluvalla painoarvolla sen merkitykseen ihmisen terveyteen, kokisimme, johtaisi se historiamme suurimpaan mullistukseen kohti ihanteellista terveyttä ja kenties suurinta historiallista tapahtumaa koko ihmiskunnan historiassa, ihmisen kehityksessä, kohti “täydellisyyttä” !

 9. Yhteistyö lääkäreiden ja vaihtoehtohoitoja tarjoajien välillä on ainoa tie kehitykseen. Nykylääkeitiede on jo suistunut raiteiltaan terveydenhoidossa ja muuttunut osin “sairauden paapomiseksi” ja mikäli se jatkaa tätä linjaa ja aikoo vahvistua tässä väärässä suunnassaan ja pitää kiinni vallasta – pakkovallasta potilasvastaanotoilla, koska määräävät sumeilematta lääkkeitä vaivoihin, sairauksiin, joihin olisi täysin luonnollinen ja ainoa oikea tiekin olemassa vaihtoehtona, täyden terveyden palauttamiseen – ja rahasta olemme menossa yhteiskuntana, koko länsimaailma ojasta allikkoon! Ravinto on tärkein terveyden pilari, tekijä. Siitä lääkkeet ovat kaukana!

 10. Potilas turvallisuutta tulisi parantaa etenkin lääkäreiden vastaanotoilla, joiden määräämät lääkkeet ovat mitä pahimpia lopulta aiheuttamaan koulemia. Lisäksi nykysysteemin PAINOPISTE ON MUUTETTAVA ENNALTAEHKÄISEVÄÄN TERVEYDENHOITOON, ELI TERVEYDEN YLLÄPITÄMISEEN, SEN VAHVISTAMISEEN! Nykysysteemi ylikuormittaa sairaudenhoitomme, koska se esim. metabolisen oireyhtymän tapauksissa ylläpitää sairautta, vaikkakin ikkänkuin uinuvassa tilassa, joka ei ilmene suoraan oireina, mutta joka johtaa varsinaisen sairauden pahenemiseen ja uusien sairauksien syntyyn ja lääkkeiden määräämiseen. Joka on tietoinen valinta, joka palvelee ensisijaisesti lääketehtaita.

 11. Mitäpä jos te kaikki rupeisitte maksamaan veroja tuloistanne valtiolle niin moni vois teidän palveluita ehkä haluta sen jälkeen. Potilasturvallisuustilastoja ei ole eikä kattavia tutkimuksia myöskään teidän toiminnasta ei ole olemassa.

 12. Jos nk,puoskarilaki tulee voimaan niin suomalainen terveydenhuolto ottaa askeleen kivikauteen. Lääketehtaitten loputon rahanhimo ja lääkäreiden manipulisointi siten, että vain ainoastaan lääketehtaiden määräämät lääkkeet auttavat???
  Jokainen ihminen on yksilö, mutta lääkkeitä määrätään kaikille joilla on vähänkin samantapaisia oireita, vaikka joillekin ne voivat olla myrkkyä ja aiheuttavat kuolemia.
  Esim.Japanissa , Kiinassa sekä muissa tuhansia vuosia vanhimmissa maissa on käytetty energiahoitoja Qi tai chi (kiina) Ki (japani, korea) prana (sanksriittiä) intia jo tuhansia vuosia. Joiden vaikutus on kiistaton ja perustuu aivan muuhun kuin lääketehtaiden lääkkeisiin. Voisikin sanoa että itämainen on terveyden hoitoa ja länsimainen (suomalainen) sairaanhoitoa.

 13. On sellainen sana kuin lääkkeetönhoito muoto.tämä on myös lääkäreitä tiedossa mutta tätä oppia saa kattavasti sellainen lääkäri joka erikoistuu.Tämä ei siis ole puppua,lääkkeetöntä hoitoa pitää tarjota potilaille ensisijaisesti mutta näin ei käy normi terveyskeskuksessa vaan siitä saa tietoa erikoislääkäreiltä.Kun minä aloin sairastamaan minulle työnnettiin jos minkäkin moista lääkettä TK.ssa mutta kun kyselin lääkkeet tämän hoidon perään niin lääkärit TK.ssa sanoo että syö nämä lääkkeet ensin niin katsotaan sitten joskus.söin aikoinaan erilaisia lääkkeitä säännöllisesti mutta kun vatsani ja olotilani huononi entisestään lopetin lääkkeitten syönnin ja aloin itse hakeen ja kokeilee eri lääkeettömiä hoitoja apua niistä sain enäpi kun lääkkeistä ja aloin parantua niin ruumiillisesti kuin henkisesti.pari lääkäriä kirjoitti mielialalääkettä kivun kynnyksen nostamiseen jos oisin alkanut syömään niitä niin sivuvaikutus ois ollut mittava,ois paino noussut jonka takia ois verenpaine noussut,diabetes ois tullut ja näitten takia ois joutunut syömään lääkkeitä lisää ja näitten lääkkeitten sivuvaikutuksia eri lääkkeet, tuo lääke ois lamaannuttanut minut sänkyyn kun ois pitänyt liikkua lääkekietrre ois ollut jatkuva ja pääkoppa ois Tutta et oisin enään oma itsesi oisit kykenemätön tekee ja ajattelemaan itse.Vaikka sairaudet jatkuu niin silti voin paremmin kuin lääkkeitten aikana koska oma panostus terveyteen vaati itse tekemistä ja fyssari on siinä rinnalla kun kaikkea en voi itse tehdä ja kaikkiin vaivoihin en voi itse vaikuttaa tekemisellä siksi fyssari on apuna.totta kait joskus syön lääkettä mutta kokeilen ensin muut hoidot ja lääkkeetöntä hoitoa on tarjolla ja sitä saa jos kysyy mutta vain erikoislääkärit suosittelee ensisijaisena hoitona,toivottavasti TK.lääkärit saavat parempaa opastusta tästä hoidosta ja heidän pitää se myös sisäistää.Elämä on kokoajan opiskelua itsensä terveyden suhteen,minulle lääkkeet oli pahasta enkä enään halua sitä olotilaa mikä silloin oli.Kaikki lääkkeettömät hoitomuodot ei ole Puoskari juttuja ihmisten pitää ottaa selville itse ja kokeilla kaikkia ei käy kaikille.Nyt elän lääkkeetöntä elämää ja elämänlaatu parani 100 prosenttia,terveellinen syöminen siihen rinnalle paljon liikuntaa tarpeeksi lepoa aivoille haasteita siitä se koostuu hyvä elämä

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*