Valinnanvapauslakiin saattaa tulla vielä muutoksia lainsäädännön arviointineuvoston arvioinnin perusteella, sosiaali- ja terveysministeriössä otaksutaan. (Kuva: Ville Miettinen)

Hallitus on julkaissut sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslain uuden luonnoksen ja toimittanut sen lainsäädännön arviointineuvoston arvioitavaksi.

Uuden lakiluonnoksen pääasialliset sisällölliset muutokset ovat ne, joista hallitus tiedotti ennen joulua.

Sen jälkeen on lausuntokierroksen pohjalta täsmennetty muun muassa asiakassetelin arvon määräytymistä koskevia pykäliä. Tuoreessa luonnoksessa alueelliset olosuhteet voidaan ottaa huomioon kun asiakassetelin tuottajalle maksetaan korvausta.

Uuden lakiluonnoksen mukaan maakunta ja palveluntuottaja voivat sopia palveluntuottajalle kiinteän korvauksen lisäksi maksettavista muista korvauksista. Muiden korvausten avulla maakunta voi huomioida oman alueensa erityispiirteitä, kuten asukastiheydessä, syrjäisyydessä, kielellisissä olosuhteissa ja muissa vastaavissa olosuhteissa ilmenevät erilaiset paikalliset olosuhteet.

Mainos– Esimerkiksi jos kotipalvelun asiakas on saanut asiakassetelin ja asuu etäällä taajamasta, korvauksessa voidaan ottaa huomioon matkakustannukset, jotka kotipalvelun työntekijälle tulee, hallitusneuvos Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo.

Uutta on myös korvauksia koskeva pykälä, jonka mukaan sellaisessa tilanteessa, jossa palvelun tuottaja ei täytä velvoitteitaan, maakunta voi alentaa korvausta tai pidättää maksun suorittamista kunnes erhe on korjattu.

– Jos suoran valinnan tuottajien toiminnassa havaitaan ongelmia, aiemmin ei ollut kunnolla säädetty mitä seuraamuksia siitä voi tulla tuottajalle, jos suoran valinnan tuottajien toiminnassa havaitaan ongelmia, Järvinen sanoo.

Uudessa lakiluonnoksessa on myös täsmennetty Kelan tiedonsaantivaltuuksia. Järvisen mukaan edellisessä lakiluonnoksessa ei ollut huomioitu riittävästi lainsäädäntöteknisesti kaikkea, mitä Kelan tulee tietää asiakkaasta, kun se hoitaa maksuja suoran valinnan tuottajalle.

Yhden sote-uudistuksen alkuperäistavoitteen, palveluiden integraation, toteutumismahdollisuuksia on arvosteltu pitkin valmistelua, myös viimeisellä lausuntokierroksella.

Uuden lakiluonnoksen vaikutusarvioinnissakin todetaan, että vaikka toisaalta lakiluonnos tarjoaa kohentuneet mahdollisuudet integraatioon, paljon palveluja käyttävillä palveluintegraatio saattaa jopa huonontua nykyisestä joissakin maakunnissa.

Jouluviikolla hallitus linjasi, että jatkovalmistelussa kiinnitetään huomiota palvelujen yhteensovittamiseen. Hallituksen mukaan eri toimijoiden työ palvelujen integraation varmistamiseksi ja vahvistamiseksi on nyt tarkoitus koota yhteen erilliseksi muutosohjelmaksi.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen toimija, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja vaikutusarvioinneista.

Järvinen arvioi neuvoston käsittelevän luonnosta noin neljän viikon ajan. Hän pitää mahdollisena, että lakiluonnokseen tai etenkin sen vaikutusarvioihin esitetään vielä muutoksia. Näin tehtiin edellisen lakiluonnoksen kanssa.

– Siihen olemme varautuneet, että jos tulee sellaisia suosituksia, on jonkin verran aikaa täydennystyön tekemiseen.

Valinnanvapauden lakiluonnos liittteineen alueuudistus.fi-sivustolla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*