Kuva: Ville Miettinen
Hollolan kunnanhallitus laati pitkän listan yritysten tukitoimista. (Kuva: Ville Miettinen)

Koronakriisi vaikutuksineen on ollut tälläkin viikolla esillä kunnanhallituksissa, joissa on käsitelty paitsi yt-neuvotteluja, myös yritysten tukemista.

Maanantaina esimerkiksi Limingan kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että kunta varaa 100 000 euroa yrittäjien tukemiseen koronaepidemian aikana.

Tuki koskee yhdestä kolmeen henkeen työllistäviä mikroyrityksiä, jotka toimivat Limingan kunnan alueella. Tuen suuruus on 500–1000 euroa kuukaudessa yritystä kohden, maksimissaan kolmen kuukauden ajan

Kyse on tukirahasta, jota ei tulla perimään takaisin.

– Tuki maksetaan hakemuksen perusteella sellaisille mikroyrittäjille, jotka joutuvat supistamaan toimintaansa, keskeyttämään toimintansa tai kokonaan sulkemaan toimitilansa koronaepidemian vuoksi, Limingan kunnan elinkeinopäällikkö Teemu Haapala sanoo tiedotteessa.

– Tämä on käsitykseni mukaan Pohjois-Pohjanmaalla suorin, selkein ja konkreettisin päätös, jolla mikroyrittäjiä on päätetty tukea vaikeassa tilanteessa, Haapala arvioi.

Juuan kunnanallitus puolestaan linjasi, että kunnan yksiköt aikaistavat tälle vuodelle suunniteltuja välttämättömiä hankintoja. Kansallisen kynnysarvon (60 000 euroa) alittavat hankinnat pyritään kohdistamaan paikallisiin yrityksiin lainsäädäntö huomioiden, ja muutenkin hankinnoissa pyritään suosimaan paikallisia toimijoita.

Lisäksi Juuka antaa 50-100 prosentin vuokra-alennuksia kunnan kiinteistöissä toimiville pienyrittäjille, joiden yritystoiminta on kärsinyt koronakriisistä.

Hollolan kunnanhallituksessa päätettiin maanantaina 14 keskeisestä linjauksesta, joilla kunta pyrkii tukemaan paikalllisia yrittäjiä. Tavoitteena on yritysten toimintaedellytysten, alueiden työpaikkojen ja kuntien elinvoiman turvaaminen.

Kunta sitoutuu keskeisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden toimesta matalan kynnyksen vuoropuhelun käynnistämiseen paikallisen ja alueellisen yrittäjäyhdistyksen kanssa yritysten toimintaedellytysten ja kunnan elinvoiman turvaamiseksi.

-Kunta haluaa olla tukemassa sitä, ettei kukaan yrittäjä ei jää ongelmien kanssa yksin, vaan että yrittäjä voi luottaa siihen, että kunnan ja elinkeinoyhtiön avulla haetaan yhdessä ratkaisuja yrittäjäyhdistysten kanssa yritysten selviämiseen, päätösasiakirjoissa todetaan.

Hollolan 14 keskeistä linjausta yrittäjien tukemiseksi:

1. Kunta sitoutuu rahoittamaan yrittäjille maksutonta neuvonta-ja kehittämisapua.

2. Kunta myöntää maksuhuojennuksia ja -lykkäyksiä kunnan tiloissa vuokralla olevien, maksuvaikeuksissa oleville yrittäjille. Edellytys on, että yrittäjät ovat yhteydessä kuntaan (vuokranantaja-yksikköön) hyvissä ajoin (ennen perinnän käynnistymistä) maksujärjestelyjen sopimiseksi.

3. Koronan aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa kunta myöntää tarvittaessa pidennyksiä yritysten suoritukselle poiketen yleisestä maksuajankohdasta.

4. Koronan aiheuttamassa poikkeustilassa toimittajat voivat aiemmin sovituista maksuehdoista poiketen toimittaa laskunsa 14 päivän maksuehdolla.

5. Nykyiset hankinnat toteutetaan sopimuksien mukaisesti huomioiden kunnan omien toimintojen sulkemiset ja supistamistoimet. Tutkitaan mahdollisuudet hankintojen aikaistamiseen. Ostoja ei jäädytetä. Maksuehdot neuvotellaan tarpeen mukaan erikseen jokaisen sopimuskumppanin kanssa.

6. Alle kansallisen kynnysarvon jäävät hankinnat kunta toteuttaa mahdollisuuksien mukaan sähköpostitarjousten avulla. Tarjoukset kysytään vähintään kolmelta eri yritykseltä.

7. Kunta sitoutuu välittämään tarjouspyynnöistä aktiivisesti tietoa alueen yrityksille.

8. Voimassa olevien hankintasopimusten osalta kunta sitoutuu neuvottelemaan yhteistoiminnassa sopimusehtojen ja sopimusten kohtuullisuuteen tähtääviä ratkaisuja ja käyttämään mahdollisia joustoja sellaisten ratkaisujen löytämiseksi, joista aiheutuu puolin ja toisin mahdollisimman vähän vahinkoa.

9. Kunta pyrkii etsimään ratkaisuja, joilla minimoidaan niin kunnalle kuin toimittajalle aiheutuva vahinko.

10. Kunta tutkii mahdollisuudet jakaa hankinnat osiin hankintalain mukaisesti, esimerkiksi tuoteryhmittäin ja alueittain. Jos mahdollista, valitaan hankintaan useampi tarjoaja toimittajaksi.

11. Kokoontumiskieltojen voimassa ollessa kaikki mahdolliset neuvottelut sekä markkinavuoropuhelut pyritään toteuttamaan etäyhteyksien välityksellä.

12. Kunta tekee yhteistyötä paikallisen ja alueellisen yrittäjäjärjestön kanssa, hyödyntää heidän asiantuntemustaan sekä pohtii keinoja, kuinka paikallista yrityskenttää pystytään paremmin hyödyntämään hankintatarpeiden täyttämisessä.

13. Mikäli yksityinen päivähoidon palvelutuottaja tarjoaa palvelua ja yksikkö on auki, maksaa kunta palvelusetelin ja yksityisen hoidon tuen niiden asiakkaiden osalta normaalisti, jotka palvelua käyttävät.

14. Linjaukset kunta antaa myös konserniyhtiöidensä osalta noudatettavaksi.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*