Kuntaliitto katsoo, että hallitus väheksyy kuntien tasapainotustoimia.

Kuntatalouden kestävyyden kannalta on välttämätöntä, että valtio pitää kiinni linjauksestaan vähentää kuntien tehtäviä ja velvoitteita. Kaavaillut julkiset säästöt muualla julkisessa hallinnossa eivät auta kuntatalouden vahvistamisessa, katsoo Kuntaliitto valtion kehysriihipäätöksistä antamassaan kannanotossa.

Kuntaliiton mukaan valtio väheksyy kuntien tehostamistoimia. Liiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen huomauttaa, että kunnilla on täysi vapaus myös jättää maksukorotuksia tekemättä. Osa kunnista harkitsee lain mahdollistamia korotuksia myöhemmin.

Kuntaliitto katsoo, että hallituksen kehyslinjaukset kohentavat lievästi kuntataloutta, mutta ratkaisevaa on, saadaanko työllisyys- ja talouskehitys nousuun.

– Toisin kuin on väitetty, kunnat eivät ole laistaneet julkisen talouden säästötavoitteista. Pääosa kunnista on ottanut käyttöön hallituksen tarjoamat säästömahdollisuudet, minkä lisäksi kunnat ovat sopeuttaneet toimintamenojaan muutenkin rutkasti yli odotusten, Kietäväinen sanoo.

 

Tasapainotustoimia valtion ja kuntien kesken

 

Kuntaliitto vaatii, että asiakasmaksujen ja verojen pakkokorotusten sijasta tulisi asianmukaisesti neuvotella kuntatalouden tasapainottamisen toimenpiteistä valtion ja Kuntaliiton kesken.

Kietäväinen korostaa, että kunnat ovat hoitaneet julkista taloutta vastuullisesti, eikä valtiontalouden ongelmia voi enää vyöryttää kuntien kannettavaksi. Kuntatalous on hyvin lähellä hallituksen asettamaa rahoitusasematavoitetta ja kuntien velkaantuminen viime vuonna oli selvästi odotettua vähäisempää.

– Hallituksen saavuttama yhteisymmärrys lisäsäästöistä on sinänsä välttämätön, jotta velkaantuminen saadaan taitettua lähivuosina. Viime vuonna julkinen velka kasvoi yhdeksän miljardia euroa, josta valtion osuus oli peräti 7,2 mrd. euroa ja kuntien 0,9 mrd. euroa. Kuntien velan kasvu on kohdistunut investointeihin toisin kuin valtiolla.

Kuntaliiton arvion mukaan kuntien valtionosuuksiin näyttää kehyspäätöksen perusteella kohdistuvan kymmenien miljoonien eurojen lisäleikkaus.

 

Kotouttamiseen kaivataan parempia korvauksia

 

Kuntaliitto on pettynyt myös siihen, että kotouttamisen korvauksiin ei saada vieläkään kuntasektorin kaipaamaa korotusta. Valtion korvaukset eivät kata kotouttamisesta aiheutuneita kustannuksia, mikä vaikeuttaa kuntien halukkuutta vastaanottaa oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita.

Kuntaliitto kiirehtii päätöstä työllisyyden kuntakokeilun jatkamisesta.

– Tätä kautta kyetään luomaan nykyistä paremmin toimiva työttömien aktivointi ja työmarkkinoille pääsy. Myönteistä on, että peruspäivärahan muuttaminen esimerkiksi starttirahaksi etenee, liiton kannanotossa todetaan.

Kuntaliitto antaa tunnustusta kehyspäätöksen sisältämille liikenneinfrahankkeille, mutta pahoittelee sitä, että perusväylänpidosta joudutaan tinkimään.

 

 

 

 

 

Eero Karisto
Eero Karisto
eero.karisto@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*