Kuntaliiton Kietäväinen pitää tärkeänä, että kuntia kuullaan pakolaiskeskuksia sijoitettaessa.

Yle Uutisten kysely kuntien valmiudesta pakolaiskeskusten sijoittamiseen yllätti maahanmuuttoviranomaiset ja antaa erilaisen kuvan kuin mediassa syntynyt käsitys.

Puolet kyselyyn vastanneista ilmoittaa suhtautuvansa myönteisesti, jos kuntaan ehdotetaan vastaanottokeskusta. Kielteisesti vastasi 15 prosenttia. 35 prosenttia ei osannut sanoa.

Osa kielteisesti vastanneista perusteli kantaansa sillä, että kunnassa on jo vastaanottokeskus.

Ylen mukaan pakolaiskeskuksia sekä kannatettiin että vastustettiin taloudellisilla syillä.

Kysely osoitettiin kuntajohtajille ja valtuustojen puheenjohtajille. Joissakin kunnissa vastaajat olivat eri mieltä.

Valtion viranomaisilla ei ole velvoitetta kysyä kunnan mielipidettä vastaanottokeskuksen sijoittamisesta.

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen piti Yle Radio ykkösen Ykkösaamussa tärkeänä, että kunnan mielipidettä kysytään.

 

Kiire vaikuttaa

 

Kuntaliitolla ei ole kantaa siihen, kuka kunnan kannan asiassa määrittelee. Kietäväisen mukaan se on tarkoituksenmukaisuuskysymys, ja kiireinen aikataulu usein vaikuttaa asiaan.

Kantaa ovat eri kunnissa ottaneet ainakin valtuustot ja hallitukset.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä, ps., oli Ykkösaamussa sitä mieltä, että myös kuntalaisten mielipidettä pitää kuulla.

Vastaanottokeskusten kustannuksista vastaa valtio muuten, mutta perusopetuksen järjestäminen jää kunnan vastuulle. Kietäväinen toivoo, että myös perusopetuksen järjestämisen siirtämistä valtion kustannettavaksi harkittaisiin. Se lisäisi hänen arvionsa mukaan kuntien halukkuutta ottaa vastaan pakolaiskeskuksia.

Uusia pakolaiskeskuksia tarvitaan viikoittain. Asia on vireillä useassa kunnassa.

Kangasalan kunta harkitsee pakolaisten transit-keskuksen sijoittamista, jota Punainen Risti on kunnalle esittänyt. Kyse olisi keskuksesta, jossa asiakkaat olisivat lyhyen aikaa ennen siirtymistä toisaalle.

Kunta selvittää keskuksen vaikutukset ja ilmoittaa pyrkivänsä ratkaisemaan asian mahdollisimman pian.

 

Värikästä keskustelua

 

Eri puolilla maata on käyty värikästäkin keskustelua pakolaiskeskuksista. Mielenosoituksia on järjestetty ja keskustelu sosiaalisessa mediassa on ollut ajoittain hyvinkin värikästä. Esimerkiksi kun Salo päätyi kielteiselle kannalle, sosiaalisessa mediassa ehdotettiin laajasti, että Salo palauttaa saamansa rakennemuutosavustukset.

Forssassa hallitus päätti suhtautua kielteisesti pakolaiskeskuksen tuloon, mutta kävi ilmi, että valtuuston enemmistö on eri mieltä. Forssalainen opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen otti sosiaalisessa mediassa aktiivisesti kantaa keskuksen puolesta eri vaiheissa.

 

 

 

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Suomi ei voi sulkea silmiään eikä paeta vastuutaan Euroopan pakolaiskriisiltä. Suomi on sitoutnut kansainvälisin sopimuksin hädänalaisten ihmisten ja ihmisoikeuksien suojeluun. On oikeudenmukaista, että Suomi kantaa osansa vastuusta, ja että Euroopan unioni jakaa taakkaa jäsentensä kesken.

    Se tarkoittaa sitä, että tulevat turvapaikanhakijat on otettava vastaan ja sijoitettava säällisesti ja ihmisarvoa kunnioittaen. Tarvitaan vastaanottokeskuksia ja niihin työntekijöitä. Tässä tulee kysymykseen kuntien vastuu vastaanottokeskusten perustamisesta valtion tukemana.

    On ilahduttavaa, etä Ylen kyselyn mukaan myötätuntoa ja vastuuta löytyy valtaosassa kuntia. On ilahduttavaa, että kansalaiset ymmärtävät avun tarpeen ja ovat monin tavoin jo osoittaneet vaatekeräyksin ym. halunsa auttaa. Päättäjillä kaikilla tasoilla on velvollisuus tukea kansalaisten auttamishalua ja katkaista rasistiset tai muutoin perättömät huhut ja väitteet, joilla hädänalaisia ihmisiä mustamaalataan tai uhkaillaan myönteisesti pakolaisiin suhtautuvia. Päättäjien on rohkeasti ja selkeästi tuomittava tällainen uhkailu ja vihapuhe.

    Pääministeri on näyttänyt mallia auttamishalusta luovuttaessaan tyhjän kakkosasuntonsa turvapaikanhakijoiden käyttöön. Mutta se ei riitä, Suomi tarvitsee johdonmukaisen poliittisen linjauksen, miten arviolta 30 000 turvapaikanhakijaa voidaan ottaa vastaan. (Tässä pitänee todeta,oikaista vääriä tietoja, että ” laittomia turvapaikanhakijoita” ei ole. Turvapaikkahakemukset on selvitettävä, ja siinä ratkaistaan, onko suojeluun tarvetta.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*