Vuonna 1936 valmistunut Malmin lentokenttä on nykyään aktiivinen ilmailuliiketoiminnan ja yleisilmailun keskus. Helsingin kaupunki suunnittelee alueelle uutta kaupunginosaa. (Kuva: Ville Miettinen)

Helsingin kaupungin asuntoalueeksi suunnittelemaa Malmin lentoaseman aluetta esitetään suojeltavaksi. Uudenmaan ELY-keskukselle 12. lokakuuta toimitettu esitys koskee lentoaseman rakennuksia ja aluetta kokonaisuutena.

Valtion ja Helsingin seudun kuntien tekemän sopimuksen mukaan valtio lopettaa toimintansa Malmin lentoasemalla vuoden 2016 loppuun mennessä tai viimeistään 2020. Toimintojen loppumisen jälkeen alueen on tarkoitus siirtyä Helsingin kaupungille, jonka suunnitelmissa on asuinalue jopa 25 000 asukkaalle.

Malmin lentoaseman alue on Museoviraston inventoima valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, Malmin lentoaseman ystävät ry muistuttaa.

Suojeluesityksessä vedotaan ympäristöministeriön, Museoviraston ja Suomen Kuntaliiton RKY-ohjemuistioon, jossa todetaan:

“Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen on oltava alueiden käytön suunnittelun lähtökohtana — On tärkeää ettei näillä alueilla tapahdu muutoksia tai rakentamista joka on olennaisesti ristiriidassa niiden kulttuuriympäristöarvojen kanssa — Maakuntakaavoja laadittaessa tai niitä tarkistettaessa tulee RKY 2009 ottaa suunnittelun lähtökohdaksi. Maakuntakaavoituksessa on tarkoituksenmukaista osoittaa rakennettujen kulttuuriympäristöjen aluerajaukset sellaisenaan.”

– Lentoaseman kulttuurihistoriallisia ja luontoarvoja ei pysty kiistämään kukaan. On parasta, että tämä toimiva kokonaisuus suojellaan. Koska lentokenttäalueen käyttöön ja kaavoitustilanteeseen kohdistuu erittäin suuri julkinen ja taloudellinen intressi ja paine, olemme esittäneet että ELY-keskus asettaa Malmin lentoasemalle vaarantamiskiellon ja estää kohteen kulttuurihistoriallista merkitystä vaarantavat toimenpiteet, sanoo Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.

Aiemmin lokakuussa liikenne- ja viestintäministeriö totesi asian osaltaan loppuun käsitellyksi, kun oikeuskansleri katsoi lentoaseman lakkautuspäätöksen valmistelun tapahtuneen asianmukaisesti.

Helsingin Sanomien mukaan suojeluesitys saattaa viivästyttää aluetta koskevaa rakennuspäätöstä vuosilla.

Kaavarunkoluonnos ja muu Malmin lentokenttää koskeva aineisto Helsingin kaupungin verkkosivuilla.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*