Valtuuston puheenjohtajiston pesti ei välttämättä jatkunut automaattisesti.

Ainakin parissa kunnassa on tällä hetkellä valtuuston puheenjohtajan nuija väärissä käsissä tai oikeammin on jäänyt valitsematta tälle vuodelle koko puheenjohtajisto. Ja oikein tiukasti syynäten syntyvät päätökset voivat olla laittomia.

Erikoisen tilanteen takana on kuntavaalien siirtyminen keväälle ja nykyisen valtuustokauden jatkuminen viidellä kuukaudella. Pikaisen tarkastelun perusteella suuremmista kunnista ainakin Järvenpää ja Kokkola ovat valinneet tammikuussa 2015 valtuustojen puheenjohtajiston pöytäkirjojen mukaan vuosiksi 2015-2016.

Molemmissa tapauksissa valtuuston puheenjohtajiston valinnat olisi pitänyt Kuntaliiton lakiosaston tulkinnan mukaan tehdä uudelleen myös siirtymäkauden ajaksi, sillä tarkkaan ottaen valinta edellä mainitulla tavalla kirjattuna on määräaikainen. 

Kuntalehden yhteydenotto asian tiimoilta Kokkolan kaupungintalolle yllätti täysin hallintojohtaja Ben Weizmannin.

Mainos-Asia ei ole tullut meillä eteen aiemmin. Olemme ajatelleet, että myös valtuuston puheenjohtajisto jatkaa automaattisesti toimikauden loppuun, kuten kaikki muutkin toimielimet, Weizmann kommentoi.

Kuntaliitto suosittaa uutta valintaa

Valtaosa suomalaisista kunnista on valinnut valtuuston puheenjohtajiston toimikaudeksi. Tällöin valtuuston toimikauden jatkuminen kesäkuun 2017 alkuun saakka tapahtuu automaattisesti.

-Kuntaliiton tulkinta asiasta on, että jos puheenjohtajiston toimikausi poikkeaa valtuuston toimikaudesta, valtuuston tulisi valita puheenjohtajisto 31.5.2017 päättyväksi toimikaudeksi. Vuosiksi 2015 – 2016 tai vuodeksi 2016 valittu puheenjohtajisto hoitaa tehtäväänsä siihen saakka, kunnes uusi puheenjohtajisto on valittu, Kuntaliiton lakimies Saija Haapalehto ohjeistaa.

Haapalehto ei lähde leimaamaan suoralta kädeltä laittomiksi päätöksiä, jotka on tehty kunnissa kaupungin- tai kunnanvaltuustossa ”väärän” puheenjohtajan johdolla.

-Emme näe, että päätökset olisivat kumottavissa tekemättä jääneen puheenjohtaja-päätöksen takia. Kuntaliiton antaman tulkintasuosituksen noudattaminen jää kunnan harkintaan. Kovin merkittävästä asiasta tässä ei ole kysymys, Saija Haapalehto painottaa.

Ei tyhjää tuolia

Kuntalain asiantuntija, Tampereen yliopiston kunnallisoikeuden professori emeritus Aimo Ryynänen ei usko kunnissa jo tehtyjen päätösten kumoutuvan, vaikka ne olisi tehty ”väärien” puheenjohtajien johdolla.

-Vahva perussääntö on, että luottamushenkilöt ja toimielimet hoitavat tehtäviään siihen saakka, kunnes uudet on valittu. Tyhjää tuolia ei voi paikalle jättää. Jos joku tehdyistä päätöksistä valittamaan lähtisi, niin silloin korkein hallinto-oikeus viime kädessä ratkaisisi asian, Ryynänen arvioi.

Kuntaliiton lakiosaston ohjeistus Kuntaliiton sivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

 1. Uskomatonta politikointia Kuntalehdeltä, valtuustojen toimikaudesta, vaikka vuonna 2015 säädetty uusi kuntalaki on aivan selvä: ”Lain voimaan tullessa toimivaltaisen valtuuston toimikausi jatkuu toukokuun 2017 loppuun”.
  Kuntalaki (410/2015)
  Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015
  147§:
  ”Toimielimiä ja johtamista, asukkaiden osallistumisoikeuksia, luottamushenkilöitä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä sekä oikaisuvaatimusta ja kunnallisvalitusta koskevat siirtymäsäännökset
  Edellä 4—7 lukua, 59 §:ää, 60 §:n 2 momenttia, 64 §:n 4 momenttia ja 10, 12 sekä 16 lukua sovelletaan vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta lukien. Tätä ennen toimielimiin ja johtamiseen, asukkaiden osallistumisoikeuksiin, luottamushenkilöihin, päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn sekä oikaisuvaatimukseen ja kunnallisvalitukseen sovelletaan, mitä tämän lain voimaan tullessa voimassa olleessa kuntalaissa säädetään.
  Edellä 15 §:n 1 momenttia valtuuston toimikaudesta ja 16 §:ää valtuutettujen lukumäärästä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2017 valittavaan valtuustoon. Lain voimaan tullessa toimivaltaisen valtuuston toimikausi jatkuu toukokuun 2017 loppuun.
  Valtuutettu tai muu tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen kuntalain 32 §:ssä tarkoitettu kunnan luottamushenkilö voi niin halutessaan erota toimestaan vuoden 2016 lopussa valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Tällöin varavaltuutettu kutsutaan valtuutetun tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja muuhun luottamustoimeen valitaan uusi henkilö. Valtuutetun toimesta tai muusta kunnan luottamustoimesta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai luottamushenkilön valinneelle muulle toimielimelle marraskuun 2016 loppuun mennessä.
  Edellä 19 §:n 2 momentissa tarkoitettua kunnan velvollisuutta ilmoittaa valtuustoryhmille maksetun tuen määrä ja 82 §:n 3 momentissa tarkoitettua kunnan velvollisuutta ilmoittaa perittyjen luottamushenkilömaksujen määrä sovelletaan ensimmäisen kerran laadittaessa vuoden 2015 tilinpäätös.
  Kuntien yhteistoimintasopimukset on saatettava 8 luvussa säädetyn mukaisiksi viimeistään vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta.”

  Risto Volanen
  Järvenpään kaupunginvaltuuston jäsen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*