Rahoituskuviot muuttuvat kunnissa, kun hyvinvointialueet ottavat vastuuta palveluiden järjestämisestä. (Kuva: Pixabay)

Hallitus esittää, että kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia alennetaan 1,50 prosenttiyksiköllä siten, että vuoden 2023 alusta valtionosuusprosentti on 22,09 prosenttia.

Lisäksi valtiovarainministeriö tiedottaa, että jos tämä esitys toteutuu, kuntien omarahoitusosuus olisi 77,91 prosenttia.

Valtionosuusprosentin muutoksessa on otettu lisäyksenä huomioon 0,12 prosenttiyksikköä, joka liittyy uusien ja laajenevien tehtävien toteuttamiseen.

Uusina ja laajenevina tehtävinä on otettu huomioon oppivelvollisuuden laajentaminen, varhaiskasvatuksen tuki ja turvallinen opetukseen palaaminen opetuksesta epäämisen jälkeen.

Lisäksi kuntien uusina tehtävinä on huomioitu alueelliset opiskeluhuollon yhteistyöryhmät, kuntien opiskeluhuoltosuunnitelmat, sitouttava kouluyhteisötyö, juomavesidirektiivin toimeenpano sekä varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat.

Esimerkiksi ensi vuoden alussa voimaan tulevan juomavesidirektiivin tavoite on turvata talousveden laatu. Toimeenpano tuo muutoksia useaan eri lakiin.

Valtionosuusprosenttia kasvattaa myös yhteensä 0,33 prosenttiyksikköä eräiden määräaikaisten valtionosuuden lisäysten muuttaminen pysyviksi, VM huomioi maanantai-illan tiedotteessaan.

Uudelleenkohdennukset aiheuttavat muutoksia

Valtionosuusprosenttia laskevat vuonna 2023 valtionosuusjärjestelmässä käyttöön otettavat uudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, asukasmäärän kasvun ja syrjäisyyden lisäosat, joiden rahoitus toteutetaan valtionosuusjärjestelmän sisällä valtionosuusprosenttia pienentämällä (-1,61 prosenttiyksikköä).

Lisäksi osana hallituksen kehysriihessä päättämiä uudelleenkohdennuksia kuntien valtionosuuksien tasoa alennetaan pysyvästi 33 miljoonalla eurolla (-0,34 prosenttiyksikköä).

Hallitus esittää kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen vuonna 2023 kohdistuvia määräaikaisia vähennyksiä. Yksi tällainen vähennys on kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän päättymiseen liittyvä 10 miljoonan euron vähennys, VM jatkaa tiedotteessaan.

Valtionosuudet vuonna 2023

Valtionosuutta kasvattaa vuonna 2023 indeksikorotus, joka on 3,8 prosenttia. Siitä aiheutuva valtionosuuden lisäys on noin 89 miljoonaa euroa. Kustannustenjaon tarkistusta ei lain siirtymäsäännösten mukaan tehdä vuonna 2023.

Peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2023 on yhteensä noin 2,7 miljardia euroa. Taso on noin 5,2 miljardia euroa pienempi kuin vuonna 2022 varsinaisessa talousarviossa.

Muutos johtuu pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksesta, jonka yhteydessä valtionosuutta siirretään 5,36 miljardia euroa hyvinvointialueiden rahoitukseen. Uudistus aiheuttaa myös merkittäviä muutoksia yksittäisten kuntien valtionosuuksiin.

Esitys kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta liittyy esitykseen valtion vuoden 2023 talousarvioksi ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lisää aiheesta mm. VM:n tiedotteessa ”Kuntatalous vahvistuu voimakkaasti mutta väliaikaisesti vuodeksi 2023”.

Päivitetyt valtionosuuslaskelmat Kuntaliiton verkkosivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*