Koronapandemiaan liittyvästä testauksesta, rokottamisesta ja hoidosta aiheutuvien lisäkustannusten lisäksi valtio korvaa kunnille muun muassa lisääntyneestä suojavarusteiden käytöstä aiheutuvia kustannuksia.

Koronapandemian aiheuttamat välittömät lisäkustannukset eivät jää kuntien kontolle, vaan valtio korvaa ne kunnille koko kuluvan vuoden osalta. 

Korvauksista säädetään valtioneuvoston tänään antamalla asetuksella. Se koskee kuntien lisäksi myös kuntayhtymiä ja Ahvenanmaan maakuntaa.  

Asetuksen mukaan valtionavustusta myönnetään erityisesti testauksesta, rokottamisesta sekä hoidosta aiheutuviin lisäkustannuksiin. 

Lisäksi avustuksella katetaan muun muassa lisääntyneestä suojavarusteiden käytöstä ja tiukentuneista terveysturvallisuusvaatimuksista aiheutuvia kuluja.  

MainosAvustuksia myönnetään ensisijaisesti kunnille. Tietyissä avustuserissä kunta voi halutessaan siirtää hakuoikeuden toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle.

Loppuvuoden avustukset perustuvat arvioon 

Epidemiasta aiheutuvat lisäkustannukset korvataan pääosin yksinkertaisin laskennallisin perustein, kerrotaan sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Testauksen, hoidon ja rokottamisen osalta avustussumma perustuu lukumäärätietoon, joka kerrotaan valtionapuviranomaisen määrittämällä yksikkökorvauksella. Lukumäärätietoja hyödynnetään testauksessa ja hoidossa 31.8. ja rokottamisessa 31.10. asti. 

Loppuvuoden avustukset perustuvat arvioon, sillä avustukset on maksettava kunnille ja kuntayhtymille kokonaisuudessaan kuluvan vuoden aikana ennen kuin palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. 

Valtio korvaa epidemian hoidosta aiheutuneet lisäkustannukset kunnille täysimääräisesti. Näin ollen valtionavustukset eivät vääristä hyvinvointialueiden rahoitusta, joka perustuu kuntien vuosien 2021-2022 kustannustietoihin. 

Valtionavustus tulee haettavaksi 7.10. Hakuaineistot julkaistaan sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla osoitteessa stm.fi/vuoden-2022-valtionavustushaut.

Aiheesta aiemmin:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*