Kuopion kaupungintalolla halutaan katkaista yhä kiihtyvä kuntatalouden alijäämäkierre.

Kuopion kaupunginhallitus käsittelee maanantaina yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä kaupungin organisaatiossa. Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen tekemän esityksen takana on tiukka taloustilanne.

Kuluvan vuoden tuloksen arvioidaan painuvan yli 20 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, eikä helpotusta ole tulossa ensi vuodellekaan. Valmistelussa oleva talousarvio osoittaa tällä hetkellä 30 miljoonan euron alijäämää.

-Näköpiirissä ei ole ulkoisia korjaavia tekijöitä esimerkiksi valtiovallan taholta, pikemminkin päinvastoin. Kunnille tulevat uudet tehtävät on luvattu korvata täysimääräisesti, mutta Kuntaliiton laskelmien mukaan tämä ei täysin toteutune. Sosiaali- ja terveysmenot jatkavat kasvuaan jo pelkästään lisääntyvän asiakasmäärän takia. Lisäksi kaupunki joutuu kattamaan sairaanhoitopiirin alijäämiä, kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen toteaa.

10 miljoonan euron säästöt haussa

Yt-neuvotteluissa tavoitellaan vuositasolla 10 miljoonan euron pysyviä kululeikkauksia kahden seuraavan budjettikauden aikana, josta neljä miljoonaa euroa kohdistuisi vuodelle 2020 ja loput vuodelle 2021. Henkilöstömenojen osuus säästötavoitteesta on 8,8 miljoonaa euroa ja henkilöstön vähentämistarve olisi enintään 200 henkilöä.

-Kuopio on kasvavana kaupunkina pakotettu investoimaan uusiin palveluihin. Samaan aikaan erikoissairaanhoidon menojen kasvu on kiihtynyt. Olemme myös tottuneet viime vuosina kohtuulliseen hyvin tuloihin omaisuuden myynnistä, mutta juuri nyt ne parhaat arvotontit on myyty. Uusia on kyllä tulossa myyntiin, mutta siinä aina hetki menee, kun saadaan kaava ja infra kuntoon, Pirhonen toteaa.

Kuopiossa on kaikkien muiden suomalaiskuntien tapaan seurattu viime kuukausina silmät pyöreinä kunnille maksettavien verotilitysten kertymistä. Verokorttiuudistuksen ja tulorekisterin mukanaan tuomat viiveet tilityksissä eivät kehuja kerää.

-Tässä tilanteessa ei olisi kyllä enää tarvittu verottajan tuottamaa epävarmuutta verokertymien suhteen. Tämän aamuisen arvion mukaan meiltä jää saamatta verotuloja tänä vuonna 12 miljoonaa euroa. Se on milli kuukaudessa ja sillekin rahalle olisi käyttöä ollut, Jarmo Pirhonen ynnäilee.

-Kuntien tulevien verotilitysten tilanne ja ongelmat verokertymän ennustamisessa ovat uskomattomia. Tässä tilanteessa pitää rakentaa ensi vuoden talousarvioita ja kuntapäättäjät joutuvat parin-kolmen kuukauden päästä päättämään ensi vuoden veroprosentista. Tilanne on todella vaikeasti hallittava ja toivon kyllä valtion suunnalta vahvaa vastuunkantoa tilanteesta, Pirhonen jatkaa.

Yt-neuvottelut harvinaisia Kuopiossa

Yhteistoimintaneuvottelut ovat kaupungin henkilöstölle perin harvinainen toimenpide, sillä ketjuuntuneet kuntaliitokset ovat aiheuttaneet sen, että henkilöstöllä on ollut kuntaliitosten mukanaan tuoma irtisanomissuoja yhtäjaksoisesti vuodesta 2005 alkaen.

-Irtisanomissuojan päättyminen ei ollut mikään alkusysäys yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisella. Kyllä tässä taustalla on isommat asiat. Olemme kohtuullisen hyvin pystyneet sopeuttamaan kaupungin henkilöstötilannetta vuosien aikana irtisanomissuojasta huolimatta, Pirhonen arvioi.

-Henkilöstön suhteen tämä tilanne on hyvin ristiriitainen. Meillä on yhtä aikaa rekrytointiongelmia ja samaan aikaan meidän pitää taloudellista syistä vähentää väkeä. Tulemme selvittämään, pystymmekö siirtämään ja kouluttamaan nykyistä henkilöstöä uusiin tehtäviin ja onko henkilöstöllä siihen halukkuutta, kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen kertoo.

Kuopion kaupungilla on yli 7300 työntekijää, joiden yhteenlaskettu työpanos vuositasolla on noin 6600 henkilötyövuotta. Vaikka säästöjä etsittäessä hyödynnetään eläköitymistä ja töiden uudelleen järjestelyä, niin tiedossa on myös irtisanomisia ja osa-aikaistamisia. Lisäksi kaupunki valmistautuu myöntämään vapaaehtoisia virka- ja työvapaita sekä neuvottelemaan henkilöjärjestäjien kanssa lomarahan vaihtamisesta vapaaksi.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*