Ylivieskaan kaavailluille tuulivoimaloille joudutaan hakemaan uudet rakennusluvat. Lupahakemuksien tekniset tiedot eivät olleet KHO:n mielestä riittävän tarkkoja. (Kuva: Ville Miettinen)

Huhtikuussa 2020 Ylivieskan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi kahdeksalle tuulivoimalalle rakennusluvat Tuomiperän tuulivoimapuistoon. Nyt tuo päätös on mennyt nurin niin, Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa, kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tosin molemmissa oikeusasteissa eri syystä.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus katsoi maaliskuussa 2022 antamassaan päätöksessä, että alueelle on osayleiskaavan hyväksymisen jälkeen muodostunut susireviiri, jonka sisään suunniteltu tuulivoimapuisto sijoittuu. Hallinto-oikeuden mielestä ei voitu poissulkea sitä mahdollisuutta, että tuulivoimapuiston rakentamisella olisi kielteisiä vaikutuksia susien lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin, joten rakennusluvat tuli tällä perusteella kumota.

Hallinto-oikeuden ratkaisusta valittivat tuulivoimayhtiö ja Ylivieskan kaupunki, joiden mielestä tuulivoimapuiston rakentaminen susireviirin laitamille ei vaaranna susien elinolosuhteita niin sanotun Nivalan susireviirin alueella. Samalla kannalle taipui myös viime viikolla vuosikirjapäätöksen asiassa antanut KHO. Sen mukaan hankealue sijoittui noin 820 km2:n suuruisen reviirialueen reunalle, eikä hankealueella tai sen vaikutusalueella selvitysten perusteella sijainnut tunnettuja susien lisääntymis- tai levähdyspaikkoja.

-Kysymys ei selvitysten perusteella ollut myöskään alueesta, jolle susien lisääntymisen tai muutoin lauman olemassaolon kannalta keskeiset alueet yleensä sijoittuivat. Kun lisäksi otettiin huomioon susireviirin ja reviirialueelle sijoittuvien potentiaalisten lisääntymisalueiden laajuudesta sekä susien käyttäytymisestä ja muista lajikohtaisista piirteistä saatu selvitys, selvityksiä voitiin pitää riittävinä sen osoittamiseksi, ettei rakennuslupien myöntämisestä aiheudu alueella esiintyville susille luonnonsuojelulain vastaisia kielteisiä vaikutuksia, KHO toteaa vuosikirjapäätöksessään.

MainosTekniset tiedot vajavaiset – takaisin alkuun

Mutta ei Ylivieskan Tuomiperälle vielä päästä tuulivoimaloille pohjia rakentamaan, sillä KHO otti käsittelyyn yksityishenkilöiden rakennusluvista tekemät valitukset, joihin hallinto-oikeus ei ollut aikanaan kantaa ottanut. Yksityishenkilöt puuttuivat valituksissaan siihen, ettei myönnetyissä rakennusluvissa yksilöity riittävällä tarkkuudella sitä, millaisia ovat alueelle rakennettavat tuulivoimalat ja mitkä ovat niiden ominaisuudet.

Rakennuslupapäätösten yhteydessä pääpiirustuksissa ei ollut esitetty kaikkia rakennettavien tuulivoimaloiden päämittoja, vaan tarkat tiedot oli edellytetty toimitettavaksi valvontaviranomaiselle vasta yksi kuukausi ennen aloituskokousta. KHO katsoi, että rakennuslupaa haettaessa annetut tiedot olivat niin puutteellisia, ettei niiden perusteella ollut mahdollista varmistua siitä, että melu- ja välkemallinnuksissa esitetyt tiedot vastasivat voimaloiden rakentamisesta naapurustolle aiheutuvia enimmäisvaikutuksia.

Näin ollen KHO palautti rakennuslupahakemukset uudelleen Ylivieskan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Vuosikirjapäätös KHO:n sivuilla

Lue myös:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*