Kemijärven kaupunginjohtaja Atte Rantasen palvelussuhde päättyy joulukuun viimeinen päivä, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan neuvotteleman erosopimuksen. Kaupunki on valmis maksamaan Rantaselle johtajasopimuksen tuomien korvauksien lisäksi ylimääräisen kuuden kuukauden palkkasummaa vastaavan lisäkorvauksen heti, kun päätös on saanut lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan asian ensimmäisen kerran jo marraskuun lopulla, mutta tehtyyn päätökseen sisältyi asiavirhe, jonka takia asia jouduttiin käsittelemään uudelleen tällä viikolla. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta ensi maanantain kokoukseen.

Keskustelu Atte Rantasen tulevaisuudesta Kemijärven kaupunginjohtajana käynnistyi toden teolla syyskuussa, kun seitsemän kaupunginvaltuutettua jätti aloitteen tilapäisen valiokunnan perustamiseksi Atte Rantasen irtisanomiseksi. Valiokuntaa ei kuitenkaan perustettu, vaan kaupunginhallitus perusti työryhmän, joka käynnisti neuvottelut kaupunginjohtajan tulevaisuudesta.

Osapuolet ovat sopineet kaupunginjohtajan palvelussuhde päättyy vuoden lopussa ja hänelle maksetaan johtajasopimuksen mukaisena korvauksena kahden kuukauden irtisanomisajan palkka ja kuuden kuukauden palkkaa vastaava siirtymäkorvaus viimeisen palkanmaksun yhteydessä. Samassa yhteydessä maksetaan rahana myös pitämättömät lomat ja lomarahat.

MainosTilapäistä valiokuntaa kaupunginjohtajan epäluottamuksen toteamiseksi ei Kemijärvellä haluttu perustaa, vaan asia päätettiin hoitaa ylimääräisellä lisäkorvauksella. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Rantaselle maksetaan kuuden kuukauden palkkasummaa vastaava lisäkorvaus heti kun päätös on saanut lainvoiman.

Kaupunginhallituksen päätösesityksessä on huomioitu myös se, että kaupunginvaltuuston tulevasta päätöksestä valitetaan ja se kaatuu tuomioistuimessa. Siinä tapauksessa Rantasen tulee palauttaa saamansa ylimääräinen kuuden kuukauden lisäkorvaus Kemijärven kaupungille kahden kuukauden kuluessa lainvoimaisesta päätöksestä.

Lopullisen sinettinsä Atte Rantasen lähtö Kemijärveltä saa kaupunginvaltuuston käsittelyssä 19. joulukuuta pidettävässä kokouksessa.

MainosEDIT 15.12. klo 8: Juttuun lisätty toinen kappale, jossa kerrotaan asiasta päätetyn uudemman kerran, koska ensimmäinen päätös sisälsi asiavirheen.