Kristiina Tikkala valittiin Kolarin kunnanjohtajaksi marraskuussa 2018. Nykyisin hän työskentelee Lapinjärven teknisenä johtajana. (Kuva: Petra Kannisto)

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Kolarin kunnanvaltuuston päätöksen, jolla se syyskuussa 2020 irtisanoi kunnanjohtaja Kristiina Tikkalan. Samalla KHO kumosi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden maaliskuussa 2022 antaman ratkaisun, jolla se piti irtisanomisen voimassa.

KHO katsoo vuosikirjapäätöksessään, että Kolarin kunta ei ollut osoittanut asiallista ja painavaa syytä virkasuhteen irtisanomiselle. Se toteaa myös, että Tikkalalle annetulle kirjalliselle varoitukselle ei ollut perusteita.

KHO toteaa, että kuntalaissa ei ole säädetty kunnanjohtajan irtisanomisesta tyhjentävästi vaan kunnanjohtaja voidaan irtisanoa myös viranhaltijalain mukaisilla perusteilla. Kunnanjohtajan organisatorisesta erityisasemasta ei kuitenkaan seuraa, että hänen viranhaltijalain mukainen irtisanomissuojansa olisi heikompi kuin muiden viranhaltijoiden.

-Johtavaan asemaan kuuluva korostunut edellytys työnantajan luottamuksesta otetaan huomioon vastaavalla tavalla irtisanomisperusteen asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa kuin muidenkin kunnan johtavien viranhaltijoiden kohdalla, KHO lausuu.

Kunnanvaltuusto perusteli irtisanomista kunnanjohtajan epäasiallisella käytöksellä ja virkatehtävien laiminlyönnillä. Myös KHO piti asiattomana sitä, kuinka Tikkala oli arvostellut toista viranhaltijaa, mutta katsoi ettei tekoa voi moitittavuudestaan huolimatta pitää viranhaltijalain 35 §:n 1 momentissa tarkoitettuna asiallisena ja painavana syynä virkasuhteen irtisanomiselle.

Kristiina Tikkala valittiin Kolarin kunnanjohtajaksi marraskuussa 2018. Hän on työskennellyt marraskuun 2020 alusta Lapinjärven teknisenä johtajana.

Lue myös: