Kolari odottaa Kristiina Tikkalan palaavan kunnanjohtajaksi. (Kuva: Petra Kannisto)

Kolarin kunnanhallituksen päätöksen mukaan Kristiina Tikkalan on palattava hoitamaan kunnanjohtajan virkaa 18.9. alkaen.

Korkein hallinto-oikeus kumosi 18. elokuuta antamallaan ratkaisulla Kolarin kunnanvaltuuston päätöksen, jolla se syyskuussa 2020 irtisanoi Tikkalan. Tikkala on irtisanomisen jälkeen toiminut Lapinjärven teknisenä johtajana.

Kolarin on maksettava Tikkalalle noin 20 000 euron oikeudenkäyntikulujen lisäksi korvaus ajalta, jonka hän oli pois viranhoidosta. Kunnanhallitus päätti, että Tikkalan on toimitettava palkkalaskelmat ansiomenetysten korvausten maksamista varten viimeistään 11. syyskuuta.