Kuva: Kari Långsjö

On synkkä ja myrskyinen yö. Tarkastuslautakunnan pitkälle yöhön venynyt kokous keskeytyy hyytävään bling-ääneen. Kaikki etäkokouksessa istuvat jäsenet säpsähtävät ja tarkistavat sähköpostinsa. Huolestunut kuntalainen on lähestynyt heitä järkyttävällä tiedolla. Hän on juuri todistanut, kuinka valtuutettu X, joka on hyvin äänekkäästi vaatinut kunnan keskuskadun muuttamista pyörätieksi, jotta se voidaan liittää osaksi suunniteltua koko Suomen kattavaa Suurbaanaa, on tavannut kuuluisan pyöräjengi Baanahirmujen johtohenkilöstöä ja lähtenyt yhdessä pyöräilemään heidän kanssaan. Kuntalainen pyytää tarkastuslautakuntaa puuttumaan asiaan, koska valtuutetun on pakko olla esteellinen pyöräkatuasiassa!

Tarkastuslautakunnan jäsenet keskustelevat kiivaasti asiasta: ”Miten voimme puuttua asiaan?”, ”Tämä ei voi jatkua!”. Eräs jäsenistä huomauttaa, ettei ole varma, kuuluuko tämä asia tarkastuslautakunnan tehtäviin.

          *                    *                    *

Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään kuntalain 121 §:n 2 momentissa. Näitä tehtäviä on yhteensä kuusi, jonka lisäksi pykälän 4 momentissa mainitaan arviointisuunnitelman ja -kertomuksen tekeminen. Etenkin kunnan asukkaat kuitenkin mieltävät tarkastuslautakunnan tehtävänkuvan hieman laajemmaksi. Kuitenkin tarkastuslautakunnan tehtävänkuva herättää myös luottamushenkilöillä sekä viranhaltijoilla aika ajoin kysymyksiä, vaikkei kuitenkaan yhtä dramaattisesti kuin tämän kirjoituksen alussa olleessa kuvitellussa esimerkissä.

MainosPääosin tarkastuslautakunnan tehtävät liittyvät sen rooliin kunnan ulkoisessa tarkastuksessa. Nämä tehtävät voidaan jakaa hallinnon talouden tarkastamiseen sekä tavoitteiden toteutumisen arviointiin ja raportointiin. Tämän lisäksi vuoden 2015 uusi kuntalaki toi tarkastuslautakunnalle täysin uuden tehtävän. Tarkastuslautakunnan pitää valvoa sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja raportoida tilanteesta valtuustolle.

Alun esteellisyystarina liittyy tähän sidonnaisuuksien valvontatehtävään. On huomattava, että sidonnaisuuksien ilmoittamisesta huolimatta jokaisen henkilön on itse ilmoitettava omasta esteellisyydestään tietyssä asiassa. Tarkastuslautakunnan tehtävänä onkin vain valvoa, että sidonnaisuudet ilmoitetaan ja raportoida asiasta valtuustolle.

Entä jos velvollisuudesta huolimatta sidonnaisuusilmoitusta ei tehdä? Tarkastuslautakunta ei hirveästi pysty asialle tekemään. Tarkastuslautakunta voi huomauttaa ilmoituksen tekemisestä, ja jos ilmoitusta ei siltikään tehdä, voi tarkastuslautakunta merkitä sidonnaisuusrekisteriin ”ilmoitusta ei tehty” tms.
Tarkastuslautakunta ei voi siis lähteä sen enempää tutkimaan sidonnaisuuksia eikä edes velvoittaa velvollista sitä tekemään.

          *                    *                    *

Toinen suuri epäselvyys liittyy tavoitteiden toteutumisen arvioimiseen. Jos huomataan, etteivät tavoitteet ole toteutumassa, voiko tarkastuslautakunta huomauttaa tästä asianomaista toimielintä? Ei. Tarkastuslautakunnalla ei ole huomauttamiseen liittyvää toimivaltaa.

Viimeisenä epäselvyytenä mainitsen tarkastuslautakunnan ajallisen toimivallan. Pääsääntöisesti tarkastuslautakunnan toimivalta liittyy vain nykyiseen tilikauteen. Kuitenkin ns. erityistilintarkastuksella tarkastuslautakunta (tai valtuusto!) voi poikkeuksellisesti päättää tilintarkastuksen toteuttamisesta myös edelliseltä tilikaudelta epäselvyyden selvittämiseksi. Tähän liittyy kuitenkin tarkat ehdot, joista voit lukea Kuntaliiton nettisivuilta otsikolla Tarkastuslautakunnan teettämä ”erityistilintarkastus”.

Toivottavasti tästä kirjoituksesta on apua tarkastuslautakunnan toimivaltaa pohdittaessa. Loppukaneettina mainittakoon, etteivät epäselvyydet tähän lopu.

Atte Kuismin-Raerinne, avustava lakimies, Kuntaliitto

Kuva: Kuntaliitto

Lakiklinikka on julkaistu Kuntalehdessä 2/2021.

Aiemmat Lakiklinikat

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Voidaanko Tarkastuslautakuntaan valita kaikki kolme (3) valtuuston puheenjohtajaa? Tarlan jäseniä on 5.

  2. Osallistuuko kaupunginjohtaja tarkastulautakunnan kokouksiin, kuten osallistuu muiden lautakuntien kokouksiin ?

  3. Kuka voi toimia tarkastuslautakunnan sihteerinä?

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*