Päijät-Hämeessä on luotu yhteinen seudullinen malli, jolla pyritään karsimaan luvattomat poissaolot minimiin alueen peruskouluissa. (Kuva: Seppo Haavisto)

Peruskoululaisten aiheettomat poissaolot ovat kasvaneet huolestuttavalla tavalla. Kun poissaolokierre alkaa ensimmäisinä kouluvuosina, niin se voi viedä lasta mukanaan läpi peruskoulun ja aiheuttaa ongelmia vielä aikuisiälläkin.

Päijät-Hämeessä on otettu tänä syksynä käyttöön yhteinen maakunnallinen toimintamalli, jolla puututaan lasten ja nuorten poissaoloihin peruskoulussa. Jo aiemmin lähes kaikissa maakunnan kunnissa on ollut käytössä oma poissaoloihin puuttumisen malli, mutta vuodesta 2021 pyörineen Sitouttava kouluyhteistyö-hankkeen puitteissa on rakennettu koko maakunnan kattava toimintamalli.

-Tärkein asia mallissa on kouluun kiinnittymisen ja koululäsnäolon tukeminen. Saadaan oppilaat kiinnittymään kouluun ja luodaan turvallinen ympäristö opiskeluun. Tätä työtä tehdään systemaattisesti ja monialaisesti yhdessä nuorten, kodin, opettajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa, projektikoordinaattori Heli Pätiälä toteaa.

Yhteistyö ja yhteydenpito eri tahojen kesken on oleellinen asia siinä vaiheessa, kun poissaoloja alkaa kertymään ja tilanteeseen on syytä puuttua. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos oppilaalle kertyy 30 poissaolotuntia, niin opettaja juttelee asiasta oppilaan kanssa ja on tarvittaessa yhteydessä kotiin. Tärkeää on, että oppilas saa koulunkäyntiin oikea-aikaisesti tukea, esimerkiksi tukiopetusta. 

Mainos-Jo lyhytkin poissaolo koulusta voi hankaloittaa oppilaan koulunkäyntiä ja vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin.  Oppilaat ovat erilaisia ja jollekin jo parin päivän poissaolo koulusta voi aiheuttaa ongelmia vaikkapa matematiikassa. Ja kun niitä ongelmia tulee, niin oppilas voi väistää vaikeaa tilannetta esimerkiksi jäämällä pois matematiikan tunneilta, Pätiälä kuvailee.

Vanhemmilla suuri rooli

Asiantuntija muistuttaa, että hyvin usein ongelmat koulussa näyttäytyvät ensimmäisenä kotioloissa. Niinpä vanhempien rooli on suuri koulunkäynnin tukemisessa.

-Huoltajat ovat tärkeässä roolissa oppilaiden kouluun kiinnittymisen tukemisessa. Heille koulunkäyntiin liittyvät haasteet usein näkyvät oppilaan haluttomuutena aamuisin lähteä kouluun. On tärkeää, että poissaoloilmiöstä käydään vuoropuhelua oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilöstön kanssa, Heli Pätiälä jatkaa.

Päijät-Hämeen kuntien yhteinen malli on kehitetty moniammatillisena yhteistyönä Sitouttava kouluyhteisötyö -hankkeessa. Kehitystyössä on hyödynnetty kuntien hyviä käytänteitä sekä kuultu oppilaita, huoltajia, koulujen henkilökuntaa ja Päijät-Hämeen eri kuntien nuorisovaltuustojen edustajia. Mallissa on otettu huomioon myös kansallisen kehittämisen suuntaviivat ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) antamat suositukset.

Sitouttava kouluyhteisötyö -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Päijät-Hämeen malli löytyy täältä

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*