Paikalliset turvallisuusasiat saattavat vahvistua, kun eri ryhmillä on julkisia tilaisuuksia esittää näkemyksensä ja ihmiset voivat käydä kunnioittavaa vuoropuhelua toistensa kanssa myös kuntatasolla. (Kuva: Pixabay)

Sisäministeriössä on aloitettu väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn suunnatun toimenpideohjelman päivittäminen ja laatiminen.

Nykyisen toimenpideohjelman voimassaolo päättyy tämän vuoden lopussa. Väkivaltaisella radikalisoitumisella tai ekstremismillä tarkoitetaan sitä, että väkivaltaa käytetään, sillä uhataan, siihen kannustetaan tai se oikeutetaan aatemaailmalla tai ideologialla perustellen.

Sisäministeriön johtaman kansallisen yhteistyöryhmän tavoitteena on ollut vähentää aatemaailmalla perusteltua väkivaltaa ja sen uhkaa varmistamalla, että paikalliset rakenteet ja menettelyt toimivat kunnolla.

Paikallisen työn tarkoitus on tukea sitä, että väkivaltaisesti radikalisoituneet tai radikalisoitumisvaarassa olevat ihmiset ohjataan väkivallasta irtautumista tukeviin palveluihin.

Toimenpideohjelman mukaan kunnissakin halutaan puuttua tekijöihin, jotka edistävät väkivaltaista radikalisoitumista, kuten vastakkainasettelua, rasismia ja syrjintää.

Nuoren rikoskierrettä katkaistaan yhdessä

Kansallisen yhteistyöryhmän tavoitteena on ollut lisätä tietoa, miten kunnat voivat osana eri hallintokuntien perustyötä vähentää väkivaltaista radikalisoitumista lisäävien tekijöiden vaikutusta.

Yhtenä paikallista toimintaa edistävänä mallina on ollut niin sanotun moniammatillisen ankkuritoiminnan kehittäminen. Siinä poliisi, sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja, opetustoimen henkilö ja usein myös nuorisotyötekijä tekevät työtä rikoksilla oireilevien nuorten kanssa. Heidän tavoitteenaan on katkaista nuoren rikoskierre ja muu nuoren kannalta haitallinen toiminta mahdollisimman varhain.

Kansallinen yhteistyöryhmä on edistänyt jo olemassa olevien paikallisten yhteistyöverkostojen työtä ja uusien verkostojen perustamista. Kaupunkien ja kuntien roolia on haluttu vahvistaa verkostoissa kansainvälisten hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Samalla on haluttu vahvistaa alueellista yhteistyötä silloin, kun väkivaltaiseen radikalisoitumiseen liittyvät uhat ja ilmiöt ylittävät kuntien rajat.

Keskustelut voivat avartaa maailmaa

Esimerkkinä toimenpideohjelmassa paikallisen yhteistyöverkoston tehtävästä on se, että luodaan kaikkien osallistuvien tahojen tietoon perustuva alueellinen tilannekuva, jota päivitetään ja ylläpidetään säännöllisesti.

Toinen esimerkki tehtävistä on se, että verkostossa voidaan luoda malli, jonka pohjalta alueen toimijat saavat yhteyden toiminnan kannalta keskeisiin tahoihin, kun huoli jonkun henkilön tai jonkin ryhmän radikalisoitumisesta herää.

Ylipäätään yhteistyöverkostoissa tehtävällä työllä on tarkoitus lisätä kuntalaisten hyvinvointia, turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Siihen kuuluu muiden muassa paikallisten tilaisuuksien järjestämisen edistäminen, jotta eri ryhmät voivat käydä vuoropuhelua toistensa kanssa. Tilaisuuksien järjestämisestä voivat olla vastuussa paikalliset viranomaiset ja järjestöt yhteistyössä paikallisten yhteistyöverkostojen kanssa.

Kuntaliitto on ollut mukana

Kansallisen yhteistyöryhmän tehtävänä on ollut koordinoida, arvioida, seurata ja tehdä ehdotuksia, jotta sen toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan. Ryhmä on myös pyrkinyt lisäämään tietoa ja tietoisuutta väkivaltaisesta radikalisoitumisesta.

Työtä koordinoivan ja johtavan sisäministeriön asettamaan yhteistyöryhmään kuuluu asian kannalta keskeisiä kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia sekä järjestöjä. Myös Kuntaliitto on ollut edustettuna kuluvan toimenpideohjelmakauden kansallisessa yhteistyöryhmässä, joka on pyrkinyt edistämään sitä, että Suomessa elävät ihmiset kokevat yhteiskuntaan ja päätöksentekoon vaikuttamisen laillisin keinoin mielekkääksi.

Nykyisen toimenpideohjelman voimassaolo päättyy tänä vuonna. Suomessa on tehty väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisevää työtä suunnitelmallisesti vuodesta 2012 lähtien, jolloin vahvistettiin ensimmäinen kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma.

Uutta toimenpideohjelmaa valmistelevan hankkeen toimikausi päättyy ensi vuoden maaliskuussa.

Lue myös:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*