Nuorten osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen on edellytys muun muassa parempaan työelämään kiinnittymiselle, tutkijat painottavat. (Kuva: Ville Miettinen)

Sote- ja maakuntauudistus tarjoaa mahdollisuuden parantaa nuorten pahasti pirstaloitunutta tukijärjestelmää, esittävät Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkijat Reija Paananen, Anne Surakka ja Sakari Kainulainen.

Käytännössä tämä tarkoittaisi raja-aitojen kaatamista, toiminnan selkeyttämistä ja uusien toimintamallien käyttöönottoa yhdellä tärkeällä ehdolla: tilannetta on katsottava nuorten silmin yhdessä nuorten kanssa.

Paananen, Surakka ja Kainulainen kirjoittavat asiasta Kuntalehden verkkosivuilla julkaistussa blogissaan. He näkevät, että kun ammattilaiset toimivat nuorten puolesta, osallisuus ei toteudu.

”Hyvää tarkoittavat julkiset tuki- ja aktivointitoimenpiteet voivat vain vahvistaa ulkopuolisuuden kokemusta ja osattomuutta. Osattomuus yhdistettynä passiivitukiin vaikeuttaa työelämään pääsyä entisestään. Ketään ei saa hylätä kotiin tai leimata ongelmaksi. Tarpeettomuuden kokemus tuhoaa.”

”Jos halutaan parantaa nuorten koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä, tarvitaan ensisijaisesti nuorten osallisuuden ja toimijuuden vahvistamista”, tutkijat summaavat.

Aiemmassa kirjoituksessaan Paananen, Surakka ja Kainulainen muistuttavat, että aikuisuuden huono-osaisuus kumpuaa usein aiemmista elämänvaiheista ja hyvinvointiongelmat kasautuvat usein nuorilla aikuisilla. Peruskoulun jälkeistä jatkotutkintoa vaille jääminen ennakoi erilaisia hyvinvointiongelmia jatkossa.

Nuorten käyttämissä palveluissa on suuria eroja maakuntien välillä. Esimerkiksi nuorten mielenterveyden avohoitokäyntejä on eniten Etelä-Karjalassa, Satakunnassa ja Pohjois-Savossa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Satakunnassa on eniten nuorten mielenterveysperusteisia työkyvyttömyyseläkkeitä.

 

Esimerkkejä tutkijoiden esittämistä keinoja parempaan osallisuuteen:

  • Palvelut jalkautuvat sinne missä nuoret viettävät aikaansa
  • Perhekeskukset koordinoivat lasten ja perheiden palveluja
  • Palvelut ja harrastustoiminta voisivat jalkautua kouluihin
  • Osaaminen näkyväksi muutenkin kuin koulutodistuksissa
  • Tukea uudelle opiskelupaikkakunnalle siirtymisessä
  • Tukea koulutuksesta työelämään siirtyessä
  • Sektorirajat ylittäviä, statuksesta vapaita palveluja nuorille
  • Etsivä nuorisotyö laajemmaksi

Reija Paanasen, Anne Surakan ja Sakari Kainulaisen blogitekstejä:

Nuorten ehdoilla paremiin tuloksiin

Sokra tutkii ja kehittää: Nuorten huono-osaisuus ja osallisuus eri puolilla Suomea

Lue myös:

Perhetyö tulee kotiin Turussa

Huono-osaisuuden nujertaminen vaatii systemaattista tarkastelua

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*