Arkkitehti SAFA Jenni Lautso on nimitetty suunnittelu – ja konsulttiyhtiö Swecon arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnittelutoimialan johtajaksi ja Sweco Finlandin johtoryhmän jäseneksi. Hän aloitti tehtävässään 6. maaliskuuta.

Lautso on viimeksi työskennellyt FCG Finnish Consulting Groupin kaupungistumisen liiketoimintaryhmän johtajana ja johtoryhmän jäsenenä ja
aiemmin Sitowisella Ympäristö ja kaupunkikehitys -toimialan johtajana.

Swecon arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnittelutoimialalla työskentelee Suomessa yli 100 henkilöä ja kaikkiaan Swecon palveluksessa on Euroopassa yli 1300 arkkitehtiä.