Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten keskussairaalaa sijaitsee Kokkolassa. (Kuva: Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite)

Tapahtumat Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella alkoivat kiihtyä 24. tammikuuta ja alle kuukauden päästä hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi ilmoitti eroavansa ja keskustapuolue äänesti jäsenelleen, hallituksen puheenjohtajalle Sari Innaselle epäluottamusta.

Tässä kertaus, miten tapahtumat ovat menneet.

Ma 15.1. Soiten alijäämä 8–9 miljoonaa

Soiten talousjohtaja Helinä Saarela esittelee aluehallituksen kokouksessa vuoden 2023 talousarvion alijäämäksi 8–10 miljoonaa euroa. 

Hallituksen puheenjohtaja Sari Innanen (kesk.) kertoo myöhemmin Kuntalehden haastattelussa kysyneensä tuolloin toistuvasti samasta asiasta: pitävätkö laskelmat varmasti paikkansa, onko kaikki huomioitu, myös erikoissairaanhoidon laskut. Hänelle vakuuteltiin, että kaikki on huomioitu.

Ke 24.1. tieto 22 miljoonan euron alijäämästä

Aluehallituksen puheenjohtaja Innanen saa hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västiltä tiedon uudesta tilinpäätösennusteesta, jonka mukaan alijäämä tuleekin olemaan huomattavasti aiempaa suurempi, peräti noin 22 miljoonaa euroa.

Ma 29.1. uusi alijäämä hallitukselle tiedoksi

Uudet talousluvut ja niiden edellyttämät toimenpiteet tuodaan hallitukselle tiedoksi. Paljastuu, että alijäämä onkin noin 22 miljoonaa euroa.

Menojen kasvun taustalla ovat sekä kasvaneet henkilöstökulut että ostopalvelujen kustannuskasvu, joka kärjistyi takautuvina erinä joulukuulle kohdentuneiden ostolaskujen myötä. Sote-henkilöstön palkat nousivat ja lomapalkkavelka kasvoi.

Kulut ovat ylittämässä talousarvion (372 milj. euroa) noin 25 miljoonalla eurolla eli runsaalla kuudella prosentilla.

Hallitus aloittaa selvityksen alijäämän kasvun syistä. Samalla päätettiin järjestää heti saman viikon perjantaina uusi kokous, jossa asia käsitellään kokonaisuudessaan ja toimialueittain.

Aluehallituksen kokous ja tiedotustilaisuus pe 2.2.

Hallituksen puheenjohtaja Sari Innanen kommentoi Ylelle, että talouden seuranta, ennakointi ja hallituksen informointi on pettänyt. Ennen kaikkea on Innasen mukaan pettänyt johtaminen.

Torstai 8.2. kuulemiset ja johdon yt:t asialistalla

Soiten aluevaltuuston puheenjohtaja Asko Syrjälä (kesk.) ja hallituksen pj. Innanen kertovat johtamisjärjestelmään tehtävistä muutoksista.

– Selvää on, että talouden seuranta tehostuu. Myös johtamisjärjestelmä uusitaan. Johtajia ja päälliköitä on nyt aivan liikaa näin pienessä organisaatiossa, Syrjälä kommentoi Kuntalehdelle.

Perjantain kokouksen asialistalla on myös laaja hallinnon sekä ylimmän ja keskijohdon yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen, joka voi johtaa henkilöstön vähentämiseen ja irtisanomisiin hallinto- ja johtamistehtävissä.

Jatkossa edellytetään, että toimialuejohtajat raportoivat kuukausittain kirjallisesti aluehallitukselle talouden kehityksestä erittäin tarkalla tasolla. Talouden selvittämiseen aiotaan hankkia ulkopuolista apua ja toimivalle johdolle hankitaan työoikeuden koulutusta.

Aluehallituksen kokous pe 9.2.

Yllä mainitut kohdat sisältyivät yhdeksän kohdan esitykseen, jotka käsiteltiin puheenjohtajan esityksestä ilman viranhaltijan esittelyä. Kohdat hyväksytään päätösesityksen mukaisesti. Aluehallitus edellyttää, että sote- ja konsernipalveluiden toimialuejohtajia ja hyvinvointialuejohtajaa kuullaan ylijäämän kasvuun liittyen. Kutsut kuulemiseen aiotaan toimittaa välittömästi kokouksen jälkeen.

– Aloitamme kuulemiset, jotka koskevat hyvinvointialuejohtajan lisäksi neljää toimialajohtajaa, joista talousjohtaja on yksi, kertoo Innanen.

Taloustiimiin kuulu Soitessa talousjohtajan lisäksi talouspäällikkö ja kolme controlleria. Heidän tehtävänään on seurata hyvinvointialueen taloustilannetta ja tuottaa siitä tietoa päättäjille. Nyt tietoa oli, mutta se ei päätynyt talousjohtajan kautta hallitukselle.

Innanen sanoo, että talousjohtaja nauttii sillä hetkellä hallituksen luottamusta.

Su 11.2. kuulemiskutsun luonnos lähetetään

Hallituksen puheenjohtaja Innanen lähettää kuulemiskutsun luonnokset hallituksen jäsenille kommentoitavaksi myöhään sunnuntai-iltana ennen seuraavan aamun kokousta.

Ma 12.2. lomapalkkavelassa laskuvirhe

Aluehallituksen kokouksessa ilmenee, että aiemmin kerrotussa lomapalkkavelan määrässä oli laskuvirhe. Aiempi neljän miljoonan euron summa pienenee noin puoli miljoonaa euroa.

Lomapalkkavelat laskee Soitelle ulkopuolinen taho.

Ke 14.2. kuulemiskutsut matkaan

Kuulemiskutsut lähetetään hyvinvointialuejohtajan lisäksi neljälle toimialajohtajalle, joista talousjohtaja on yksi. Soiten henkilöstöjohtaja on mukana laatimassa kutsua hallituksen puheenjohtajan ohjeiden mukaan.

Ma 19.2. hyvinvointialuejohtaja irtisanoutuu

Soiten hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi ilmoittaa irtisanoutuvansa tehtävästään. Hän kertoo, että irtisanoutumisen ensisijaisena syynä on luottamuspula Soiten luottamushenkilöjohdon toimintaan.

– Katson, että johtamisnäkemyksemme eroavat niin merkittävästi toisistaan, etten näe mahdolliseksi jatkaa tehtävässä. Erityisesti näkemysero on tiivistynyt viime viikkojen aikana velloneeseen Soiten talouden tilaa koskevaan tilannekuvaan sekä toimintamalleihin, joilla tilannetta on hoidettu ja kuvattu.

– Luottamushenkilöiden tapa hoitaa asioita julkisuuden kautta ja jumiutua syyllisten etsimiseen on vastoin sitä, mitä minä johtamisesta ajattelen, sanoo Korkiakoski-Västi.

Hän ei mielestään joutunut ensimmäistä kertaa suurennuslasin alle, kun vikaa alijäämän nopeaan nousuun etsittiin.

Minna Korkiakoski-Västi ehti työskennellä Soiten ja sitä edeltävien organisaatioiden palveluksessa erilaisissa johtotehtävissä vuodesta 2008 alkaen. Soiten toimitusjohtajana hän toimi vuodesta 2018 Ilkka Luoman siirryttyä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtoon.

Soitesta kerrotaan, että Korkiakoski-Västi toimii tehtävässään 23.2.2024 saakka, jonka jälkeen hän pitää vuosiloman sekä kertyneet säästövapaat. Työsuhde on voimassa 20.3.2024 saakka. Hänen viransijaisenaan toimii johtajaylilääkäri Katja Virta.

Samana päivänä hallituksen ja aluevaltuuston puheenjohtajat vakuuttavat Kuntalehdelle, että hyvinvointialuejohtajalla oli heidän luottamuksensa. Sekä Asko Syrjälä että Sari Innanen sanovat, että eroilmoitus tuli heille yllätyksenä.

Hallituksen puheenjohtaja Innasen mielestä aiemmin ilmoitettuja kuulemisia ja yt-neuvotteluiden käynnistämistä ei voi pitää epäluottamuksen osoituksina.

Hallituksen puheenjohtajan mielestä yhteistyöhön hyvinvointialuejohtajan kanssa ja yhdessä selviämiseen taloustilanteesta on panostettu hurjasti.

– Ei luottamushenkilöjohto voi panostaa enempää. Tapasimme aina kolmestaan; hallituksen ja aluevaltuuston puheenjohtaja ja hyvinvointialuejohtaja.

Ke 21.2. Kuulemiskutsut puhuttavat luottamushenkilöitä

Luottamushenkilöt pohtivat, onko kutsu kuulemiseen ollut liian raju. Myös Soiten muut toimialajohtajat ovat säikähtäneet kutsua.

Hallitus päätti kuulemisesta, mutta ei tarkemmin sen sanamuodosta. Kuulemiskutsussa on mainittu ne mahdolliset seuraamukset, mitä kuulemiseen liittyy: se voi johtaa huomautukseen, varoitukseen tai jopa välittömään irtisanomiseen. Itse kutsukirjettä ei ole hallitus käsitellyt.

– Onko hallituksen tarkoitus ollut keskustella ja kuulla, saada selvitys asiaan? Nyt kutsun saaneet ovat kokeneet sen selvänä epäluottamuksen osoituksena, koska varoitukset ja irtisanomiset on siinä mainittu, kertoo valtuuston jäsen Tiina Isotalus (sd.).

Hän uskoo, että hallituksen tarkoitus ei ole ollut säikäyttää viranhaltijoita.

To 22.2. keskustan valtuustoryhmän kriisikokous, Innaselle ei luottamusta

Soiten aluevaltuuston suurin ryhmä keskusta järjestää Kaustisella kriisikokouksen hyvinvointialueen tilasta. Keski-Pohjanmaan aluevaltuuston 59 paikasta keskustalla on 23 valtuutettua.

Kokouksessa äänestettiin puolueen jäsenen, hallituksen puheenjohtajan Sari Innasen luottamuksesta.

Keskipohjanmaan saamien tietojen mukaan Innasen epäluottamus kirjattiin yli kolmetuntisen kokouksen päätteeksi numeroin 15–6, kun paikalla oli 21 keskustalaisvaltuutettua.

Pe 23.2. hyvinvointialuejohtajan virka auki, juridinen kuvio epäselvä

Sari Innasen haastattelusta ilmenee, että hänen pitää hallituksen puheenjohtajana kantaa vastuu hyvinvointialuejohtajan erosta, vaikka hallitus päätti yksimielisesti johdon kuulemisesta.

Aluehallitus kokoustaa ja epäluottamuslauseen saanut Innanen vetää kokouksen. Hyvinvointialuejohtajan virka asetetaan haettavaksi, toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen on kuuden kuukauden koeaika. Valtuustolle esitetään, että se valtuuttaa aluehallituksen käynnistämään virkavalintaa koskevan prosessin siten, että valintatyöryhmässä ovat mukana aluehallituksen nimeämät jäsenet ja viranhaltijat sekä aluevaltuuston puheenjohtajisto.

Perussuomalaisten valtuuston toinen varapuheenjohtaja Timo Sillanpää (ps.) nostaa esiin hallituksen puheenjohtajan erottamisen juridisen puolen:

– Ei kai toimielimestä voida näin erottaa? Tämähän vaatii tilapäisen valiokunnan perustamisen ja sen tekee valtuusto. Valiokunta tekee selvityksen ja sen pohjalta valtuustolle esityksen siitä, nauttiiko hallitus luottamusta vai ei, muistuttaa Sillanpää.

Yle kertoo perjantai-iltana, että Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue on kuullut Soiten toimialuejohtajia sekä talousjohtajaa perjantaina. Kuulemiset eivät johtaneet toimenpiteisiin.

Ma 26.2. juridinen kuvio hallituksen puheenjohtajan erottamisessa

Aluevaltuuston puheenjohtaja Asko Syrjälä (kesk.) myöntää Kuntalehdelle, että hän ei esimerkiksi tiedä, onko edessä tilapäisen valiokunnan perustaminen ja sitä kautta hallituksen puheenjohtajan erottaminen.

Aluevaltuustolle pidetään keskiviikkona infotilaisuus asiasta. Siihen mennessä käydään juristien kanssa läpi, kuinka asiassa voi edetä.

Hyvinvointialuelain 39 pykälän mukaan aluevaltuusto voi erottaa puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa sekä valitsemiensa toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kesken toimikauden, jos joku heistä ei nauti aluevaltuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee puheenjohtajistoa kokonaisuudessaan.

Luottamushenkilöiden ja puheenjohtajiston erottamista koskeva asia tulee vireille aluehallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen eli pelkästään hallituksen puheenjohtajan epäluottamusäänestys omassa valtuustoryhmässä ei riitä erottamiseen.

Normaalin aikataulun mukaan seuraava aluevaltuuston kokous on 18.3.

Ke 28.2. aluevaltuuston info

Keski-Pohjanmaan aluehallitus

 • Varsinainen jäsen, varajäsen:
 • Sari Innanen (pj.) (kesk.) Eija Seppä (kesk.)
 • Arto Alpia (vpj.) (kesk.) Marja Hylkilä (kesk.)
 • Kristiina Teerikangas (2.vpj.) (sd.)Ulla-Riitta Harju (sd.)
 • Tapio Peltokangas (kesk.) Timo Pärkkä (kesk.)
 • Tomi Kivelä (ps.) Matti Kalliokoski (ps.)
 • Margita Lukkarinen (r.) Hans Snellman (r.)
 • Anna Nurmi-Lehto (kok.) Jukka Ylikarjula (kok.)
 • Tapio Pajunpää (kesk.) Maija-Liisa Pulkkinen (kesk.)
 • Anja Törmä (kesk.) Petri Saari (kesk.)
 • Mauri Salo (kd.) Virpi Ali-Haapala (kd.)
 • Pirjo Urpilainen (sd.) Sirpa Orjala (sd.)

Aluevaltuuston paikkajako (yht. 59 paikkaa):

 • Keskusta 23 paikkaa,
 • SDP 9,
 • PS 7,
 • Kok. 6,
 • RKP 5,
 • KD 4,
 • Vihr. 2,
 • Vas. 2,
 • VKK 1
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä