Markkinaoikeus kaatoi KL-Kuntahankintojen teleoperaattoripalveluiden hankinnan. (Kuva: Ville Miettinen)

Markkinaoikeus on kumonnut KL-Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtajan elokuussa 2018 tekemän hankintapäätöksen teleoperaattoripalveluiden hankinnasta. Markkinaoikeus terästää päätöstään vielä jämerällä viiden miljoonan euron uhkasakolla. Hankintasopimusta ei ole allekirjoitettu. KL-Kuntahankinnat velvoitettiin korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikuluja 20.000 euron arvosta.

KL-Kuntahankinnat ilmoitti 3.7.2018 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta teleoperaattoripalveluiden hankinnasta 48 kuukauden sopimusajalle. Hankinnan arvo oli 56 miljoonaa euroa ja kilpailutuksen seurauksena palvelun tuottajaksi valittiin Elisa Oyj.

Hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen valittanut DNA Oyj ei osallistunut hankintamenettelyyn, mutta se jätti markkinaoikeuteen ennen tarjousten jättämisen määräaikaa hankintaa koskevan valituksen. Näin ollen yhtiö katsottiin markkinaoikeuden toimesta asianosaiseksi.

Kaikkiin DNA:n esittämiin perusteluihin hankinnan kumoamiseksi markkinaoikeus ei lämmennyt. Se kuitenkin katsoo tuoreessa päätöksessään, että hankintailmoitus oli laadittu sen turhan epätarkaksi siten, ettei tarjouspyyntöasiakirjoista ole saanut täyttä selvyyttä hankinnan laajuudesta. Tämä oli omiaan suosimaan teleoperaattoripalvelut aiemmin toimittanutta yritystä.

-Hankinnasta kiinnostuneiksi tahoiksi ilmoitettujen 118 hankintayksikön osalta tarjouspyyntöasiakirjoista ei puolestaan ole käynyt ilmi edes edellä selostettua sitoutuneiden asiakkaiden osalta tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitettua arviota asiakkaiden yhteenlasketusta volyymistä hankinnan eri osa-alueittain. Näin ollen tarjoajilla ei ole ollut lainkaan tietoa siitä, minkälaisia palveluita kyseiset 118 hankintayksikköä ovat mahdollisesti hankkimassa matkapuhelinpalveluiden lisäksi ja minkälaisella volyymilla. Hankintayksiköllä on sinänsä ollut kyseiset tiedot, koska sillä on ollut tiedossaan kunkin asiakkaan vuosiostojen suunnitellut arvot, markkinaoikeuden ratkaisussa todetaan.

-Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että KL-Kuntahankinnat Oy:n tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu hankinnan laajuutta sellaisella tarkkuudella, että puitejärjestelyyn osallistumista harkinneet tarjoajat olisivat saaneet riittävät tiedot puitejärjestelyssä mukana olevien hankintayksiköiden sopimusaikana todennäköisesti tekemistä hankinnoista hankinnan eri osa-alueilla. Riittävät tiedot olisivat olleet annettavissa hankintayksiköllä olevien tietojen perusteella. Tarjouspyyntöasiakirjojen kokonaisuutena arvioiden riittämättömät tiedot tarjousten laatimiseksi ovat olleet omiaan vaikuttamaan siten, että tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön asema yhteismitallisten ja vertailukelpoisten tarjousten laatimisessa ja tarjousten vertailussa ei ole tullut tarjouskilpailussa riittävästi turvatuksi, päätöksessä todetaan.

Ratkaisu kokonaisuudessaan markkinaoikeuden sivuilla

MainosJatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*