Koululaisia Kalasatamassa. Kuva: Seppo Haavisto.

Viisi kaupunkia rakentaa yhteistyössä käyttäjäystävällistä ja yhteen toimivaa koulutuksen digitaalista palvelualustaa. DigiOne-yhteistyön tavoitteena on luoda kansallinen palvelualusta, joka kokoaa yhteen oppimisen ja koulutuksen järjestelmiä. Tämä kattaisi esimerkiksi opettajan, oppijan, rehtorin, huoltajien ja hallinnon käyttämät tiedot, järjestelmät ja palvelut.

DigiOne-yhteistyön käynnisti Vantaan kaupunki, ja sitä rahoittaa Business Finland. Lisäksi mukana ovat Espoon, Oulun, Tampereen ja Turun kaupungit sekä Kuntien Tiera.

Osapuolet kehittävät ja rakentavat uuden palvelualustan ja ekosysteemin yhteisvastuullisesti ja tasavertaisesti – kuin allianssimallissa. Myöhemmin kaikki halukkaat koulutuksen järjestäjät voivat liittyä palvelualustaan ja ekosysteemiin vaiheistetusti, niin että se laajenee valtakunnalliseksi. Mukaan toivotaan lopulta mahdollisimman monia palvelu- ja järjestelmätoimittajia, kuntia ja kaupunkeja sekä muita alaan liittyviä toimijoita.

 – Tieto on tällä hetkellä hajautettuna eri järjestelmiin. Kansallisia tietomalleja ei ole, joten tiedolla johtaminen tapahtuu siiloissa eikä oppijakeskeisesti. Haluamme itse olla ohjaamassa pedagogista muutosta ja varmistamassa, että palvelut vastaavat arjen tarpeisiin ja ovat aidosti helppoja käyttää, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä sanoo.

Hankkeen aikana toteutetaan palvelut perusopetuksesta lukioon. Ideana on, että myöhemmin rakennetaan myös palvelut varhaiskasvatukseen ja ammatilliseen koulutukseen eheän opinpolun varmistamiseksi. Valmiina ekosysteemin tulisi kattaa palvelut oppijan koko elinkaaren ajaksi.

Digitalisaatio luo tarpeita ja mahdollisuuksia

Koulutuksen digitaalisen ekosysteemin tarpeen taustalla ovat opetussuunnitelmien edellyttämät muutokset. Samalla digitalisaatio on tuonut uusia nopeasti kehittyviä mahdollisuuksia, joiden tärkeys on korostunut vuoden 2020 poikkeusoloissa. Tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää, että tietoa on tarjolla johtamisen ja päätöksenteon tueksi, ja se kulkee eri palveluiden välillä.

Yhteistyö kuntakentässä mahdollistaa digitalisaatiota hyödyntävät uudenlaiset palvelut, jotka edistävät koulutuspalveluiden laatua. Digitalisaation hyödyt saadaan otettua paremmin käyttöön, kun omien alustojen ja palveluiden rakentamisen sijaan kunnat tekevät kehittämistä ja hankintoja yhdessä. Samalla uusien palveluiden ja yhteistyön avulla voidaan saavuttaa myös merkittävät kokonaissäästöt.

 –  DigiOne on merkittävä hanke, jolla edistetään opetuksen ja oppimisen digitalisaatiota ja tietojen yhteen toimivuutta. Hanke rikastuttaa myös kansallisen tason keskustelua, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen kertoo.

Hankkeen päättyessä koordinaatiovastuu Kuntien Tieralle

Mukana olevat kunnat ja Kuntien Tiera kehittävät DigiOne-ekosysteemiä ja palvelualustaa yhdessä ekosysteemiin kuuluvien, myöhemmin kilpailutettavien palveluiden tuottajien kanssa. Tiera tarjoaa hankkeen käyttöön integraatioalustansa ja siihen liittyvän kehitystyön. Palveluita kehitetään ja testataan aktiivisesti loppukäyttäjien kanssa.

– Kuntakentällä on tarve uudistaa toimintamalleja, hyödyntää vahvemmin digitalisaatiota sekä parantaa asiakaspalvelua ja -kokemusta. DigiOne on siitä loistava esimerkki ja siksi odotamme yhteistyötä innolla, Kuntien Tieran toimitusjohtaja Jyrki Halttunen sanoo.

Hankkeen päättyessä vuonna 2023 ja jatkokehitys- ja ylläpitovaiheen alkaessa DigiOne-palvelualustan omistajuus ja ekosysteemin koordinointivastuu siirretään Kuntien Tieralle.

Lue lisää: 

Digitalisaatio vaikeuttaa vuorovaikutusta – ”Syvälle hoitoon menevät ongelmat on vaikeampi ratkoa videon välityksellä kuin kasvokkain”

Digiyhdenvertaisuus ei toteudu Suomen kunnissa – ”Pyörä joudutaan keksimään 311 kertaa uudelleen”

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*