Pormestarin ja alueellisen toimielimen suoran vaalin mahdollistavat lakiluonnokset ovat valmistuneet valtiovarainministeriössä. Lakiluonnosten mukaan kunta voisi päättää, ottaako se käyttöön suoran pormestarinvaalin tai kunnanosavaalit.

Molemmat vaalit toimitettaisiin aina kuntavaalien yhteydessä. Pormestarin ja alueellisten toimielinten valitseminen valtuustossa olisi myös edelleen mahdollista.

Pormestarin suoralla vaalilla kunnassa voitaisiin edistää poliittisen päätöksentekojärjestelmän avoimuutta ja legitimiteettiä kunnan asukkaiden keskuudessa, esitystä perustellaan.

Suoralla vaalilla valitun pormestarin asema, tehtävät ja toimikausi olisivat lähtökohtaisesti vastaavat kuin valtuuston valitsemassa pormestarimallissa, joka on jo nyt käytettävissä.

MainosMyös suoralla vaalilla valittu pormestari toimisi kunnanhallituksen puheenjohtajana ja kunnanjohtajana. Valtuusto voisi lakiluonnoksen mukaan erottaa suoralla vaalilla valitun pormestarin määräenemmistöpäätöksellä, jos hän ei nauttisi valtuuston luottamusta.

Kunnanosavaaleilla voitaisiin valita alueellisten toimielinten jäsenet. Toimielinten tehtävistä, määrästä ja aluerajauksesta sekä toimielimen jäsenten lukumäärästä päättäisi kunnanvaltuusto.

Alueellisen toimielimen tehtävänä on kunnan päätöksentekoon vaikuttaminen ja osa-alueen kehittäminen. Kunta voisi lakiluonnoksen mukaan myös delegoida alueelliselle toimielimelle päätösvaltaa.

Tavoitteena

2017 kuntavaalit

Lakiuudistusta valmistelleen työryhmän esitys lähetetään huhtikuussa lausuntokierrokselle kuntiin ja muihin organisaatioihin, mutta muutkin tahot voivat antaa esityksestä lausuntonsa sähköisen lausuntopalvelu.fi -järjestelmän kautta.

Lausuntoaika päättyy elokuun lopussa. Päämäärä on saada lakiesitykset voimaan siten, että pormestarinvaali ja kunnanosavaalit olisivat kuntien käytettävissä vuoden 2017 kuntavaalien yhteydessä.
Valmistelleessa työryhmässä on ollut valtiovarainministeriön, oikeusministeriön ja Kuntaliiton edustajia. Lisäksi se on kuullut asiantuntijoina eri tahojen, muun muassa kuntien edustajia.

Kuntalain kokonaisuudistuksen parlamentaarinen seurantaryhmä on ollut mukana myös tässä uudistuksessa.

 

 

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*