Kuva: Sonja Eloranta

Ministeriöiden laatima yhteenveto sote-uudistuksen lakiluonnoksista annetuista lausunnoista on julkaistu. Lausuntojen pohjalta viilattu kokonaisuus lähti jo runsas viikko sitten lainsäädännön arviointineuvoston syyniin.

– Lausunnonantajat suhtautuivat kriittisimmin pelastustoimen rahoituksen riittävyyteen ja valtion ohjauksen yksityiskohtaisuuteen. Pelastustoimen kehittäminen alueellisesti tai paikallisesti ei lausunnonantajien näkemyksen mukaan olisi mahdollista ilman lisärahoitusta. Lisäksi lausunnoissa kritisoitiin rahoituksen määräytymisen kriteerejä sekä pelastustoimen riskianalyysimallia, sisäministeriön tiedotteessa todetaan.

Lausuntoyhteenvedossa on toistasataa sivua ja siinä käydään läpi keskeisiä kysymyksiä ja niihin saatuja vastauksia lausunnonantajilta, joita oli yli 800.

Rahoituskysymyksessä yhteenvedossa viitataan erikseen mm. oikeusministeriön lausuntoon, jossa korostettiin, että riittävien taloudellisten resurssien turvaaminen sote-maakunnille on uudistuksen valtiosääntöoikeudellisen hyväksyttävyyden keskeinen edellytys.

– Tämä edellyttää sote-maakunnille lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi valtion perusrahoituksen kautta myönnettävää riittävää rahoitusta siten, että sote-maakunnilla on tosiasialliset edellytykset suoriutua lakisääteisistä velvoitteistaan ja turvata palveluiden yhdenvertainen saatavuus, yhteenvedossa todetaan.

Rahoituksen käsittelyssä viitataan myös Kuntaliiton lausuntoon, jonka mukaan ”sote-rahoituksen riittävyyttä suhteessa palvelutarpeisiin eli rahoitusperiaatetta tukee se, että rahoituksessa otetaan huomioon palvelutarpeen muutos, kustannustason muutos, tehtävien ja velvoitteiden muutokset sekä jälkikäteen vuosittain tehtävä kustannusten tarkastus”.

Rahoituperiaatteen toteutuminen kirvoitti paljon kommentteja.

– Se, että palvelutarpeen muutoksesta otetaan sote-maakuntien rahoituksessa huomioon vain 80 prosenttia, saattaa lausunnonantajien mukaan aiheuttaa sote-maakunnille rahoituspaineita. Lausuntojen mukaan valtionohjaus ei takaa tavoiteltua kustannusten kasvun hillintää vaan saattaa jopa lisätä kustannuksia, koska ohjaus rajoittaa maakuntien liikkumatilaa ottaa huomioon paikalliset olosuhteet, yhteenvedossa todetaan.

Yleisesti lausunnoissa pidettiin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta tarpeellisena ja sen tavoitteita hyväksyttävinä. Valtaosa lausunnonantajista kannatti uudistuksen tavoitteita ja näki esityksellä voitavan parantaa palveluiden saatavuutta.

Lue lausuntoyhteenveto täältä

Lisää aiheesta:

Sote-uudistuksella on voittajia ja häviäjiä myös kuntien sisällä – Länsi-Uudellamaalla ”lyödään lyötyä”

Mitä sote-uudistuksen rahoitusratkaisu merkitsee? Kuntalehden podcastissa Vivi Marttila, Olli Naukkarinen ja Arto Sulonen käyvät läpi rahoituslinjauksia vaikutuksineen

Kuntaliitto ja kaupungit: Rahoituksen haasteet yhä olemassa sote-uudistuksessa

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*