Rokotetietojen sähköinen tallentaminen on tärkeää, jotta voidaan seurata väestön rokotuskattavuutta ja arvioida rokotteen tehoa ja turvallisuutta. Kuva: Pixabay

Suomeen saapuu nyt covid-19-rokotteita sitä mukaa, kun rokotevalmistajat pystyvät valmistamaan ja toimittamaan myyntiluvan saaneita rokotteita. Kuntien tehtävä on antaa rokotteet välittömästi niiden saavuttua, ohjeistaa sosiaali- ja terveysministeriö ohjauskirjeessään.

Perjantaina 15. tammikuuta julkaistun kirjeen mukaan kuntien ja kuntayhtymien on järjestettävä rokotukset mahdollisimman nopeasti, kattavasti ja joustavasti. Rokottaa voidaan myös iltaisin ja viikonloppuisin. 

Sairaanhoitopiirit ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) voivat tarvittaessa antaa kunnille asiantuntijatukea rokotusten järjestämisessä. THL:n lääketukkukauppa neuvoo sairaanhoitopiirien lääkejakelukeskuksia rokote-erien toimituksessa, säilytyksessä ja kuljetuksessa. 

Rokotustiedot tallennettava potilastietojärjestelmään

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö muistuttaa, että tiedot annetuista rokotteista on tallennettava sähköiseen potilastietojärjestelmään. Rokotustietojen tallennus perustuu valtioneuvoston asetukseen vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista. 

Potilastietojärjestelmään merkitään potilaan tunnistetietojen lisäksi rokotuspäivämäärä, rokotteen nimi, eränumero, pistoskohta, rokotustapa ja rokottaja. Rokotetulle on tarvittaessa annettava todistus annetusta rokotuksesta. 

Tiedot on tallennettava rokotteen järjestäjästä riippumatta. Jos rokotuksen antamisesta on sovittu muiden kuntien, kuntayhtymien tai yksityisten toimijoiden kanssa, on järjestämisvastuulla olevan kunnan ennen rokottamisesta sopimista varmistuttava siitä, että rokottava taho siirtää tiedot valtakunnalliseen rokotusrekisteriin.

Rokotustietojen tallentaminen ajantasaisesti on välttämätöntä, sillä rokotusten toimeenpanoa seurataan THL:n ylläpitämän valtakunnallisen rokotusrekisterin avulla. Tiedot tallennetaan kansallisen tietosisältömäärittelyn mukaisesti, jolloin ne ovat valtakunnallisesti vertailukelpoisia.

Rokotustietojen tallentaminen on tärkeää sekä henkilön yksilöllisen rokotussuojan varmistamiseksi että väestön rokotuskattavuuden seraamiseksi ja rokotteen tehon ja turvallisuuden arvioimiseksi.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*