Kunnat vastaavat aluevaalien äänestykseen liittyvistä järjestelyistä. Kuva: Ville Miettinen

Valtaosa kunnista kokee voivansa järjestää aluevaalit melko terveysturvallisesti, käy ilmi Kuntaliiton toteuttamasta kyselystä. 

Kyselyyn vastanneista kunnista 28 prosenttia arvioi äänestämisen onnistuvan täysin terveysturvallisesti ja 70 prosenttia melko terveysturvallisesti. 

–Vaalien terveysturvallinen järjestäminen vallitsevassa koronatilanteessa on vaatinut kunnilta paljon poikkeusjärjestelyjä, kertoo Kuntaliiton varautumisen ja turvallisuuden erityisasiantuntija Ari Korhonen tiedotteessa. 

Kokemukset viime vuoden kuntavaaleista auttavat merkittävästi nyt tehtävissä vaalijärjestelyissä, kyselystä selviää. Jopa 75 prosenttia vastanneista kunnista arvioi, että aiemmat kokemukset auttavat merkittävästi ja 22 prosenttia on sitä mieltä, että ne auttavat jossain määrin.  

Erityisesti yli 100 000 asukkaan kaupungit kokivat, että kesäkuun 2021 kuntavaalien kokemuksista on ollut hyötyä aluevaalien järjestämisessä.  

Pulmana karanteenit ja eristykset

Viidesosalla kyselyyn vastanneista kunnista on ollut vaikeuksia järjestää äänestysmahdollisuus karanteeniin tai eristykseen määrätyille äänestäjille.

Kyselyn mukaan vaikeuksia ilmenee kaikenkokoisissa kunnissa. 

–Monissa kunnissa vaalihenkilöstön määrä saattaa olla jo valmiiksi minimimitoituksella. Etenkin näissä tilanteissa ulkoäänestäminen aiheuttaa haasteita, Korhonen sanoo. 

Kolme neljästä kunnasta kuitenkin arvioi, että erityisjärjestelyt karanteenissa tai eristyksessä olevien äänestäjien kohdalla on pystytty toteuttamaan helposti tai melko helposti. 

Varahenkilöjärjestelyt käytössä laajasti

Kyselyn perusteella kunnat ovat ottaneet laajasti käyttöön vaalitoimielinten varahenkilöjärjestelyt.

Joka kolmas kyselyyn vastannut kunta kertoo, että se on onnistunut varautumaan vaaleihin kattavin varahenkilöjärjestelyin, ja runsaat puolet sanoo varautumisen onnistuneen osittain. 

Etenkin suurissa yli 100 000 asukkaan kaupungeissa varautuminen on kyselyn mukaan onnistunut kattavasti. Sen sijaan 20 001-50 000 asukaan kunnissa se on toteutunut muita heikoimmin.  

Kuntaliitto toteutti kyselyn 12.-16. tammikuuta. Siihen vastasi 183 Manner-Suomen kuntaa eli 63 prosenttia niistä kunnista, joissa aluevaalit järjestetään.

Kyselyyn saatiin vastauksia kaikilta hyvinvointialueilta Vantaa-Keravaa lukuun ottamatta.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*